-- reklama --

Osobní asistence handicapovaným osobám (nejen) s diabetem: Jak funguje?

Osobní asistence handicapovaným osobám (nejen) s diabetem: Jak funguje?
Osobní asistenti jsou často vyhledáváni vozíčkáři. Zdroj: Shutterstock

O problematice osobní asistence handicapovaným se v našich končinách jen pramálo ví. Pojďme si tedy toto téma více osvětlit. Nejprve je nutné podotknout, že tato služba je poskytována nejen lidem s tělesným postižením, ale také s tím mentálním. Osoba, která asistenci poskytuje, je vlastně klientovi podporou v mnoha životních oblastech, které si níže představíme. Zahrnuje samo sebou v mnoha případech i péči o diabetiky s jakýmkoliv handicapem.

Pokud vás zajímá osobní asistence z pozice poskytovatele, není tak složité pomáhat. Žádnou speciální kvalifikaci nemusíte mít, avšak je záhodno absolvovat jakákoliv školení, která zvýší povědomí ohledně péče ošetřovatelské, psychologické i rehabilitační. Kontinuální vzdělávání je v tomto důležité. Pomáhat však můžete potřebným i přes nejrůznější organizace, které poskytují služby osobní asistence.

Službu osobního asistenta mohou využívat nejen dospělí s handicapem, ale i děti.

Jak osobní asistence pomáhá?

Osoba, která poskytuje osobní asistenci potřebnému člověku, se zaměřuje především na jeho základní biologické potřeby (tedy zajišťuje jídlo, hydrataci tekutinami, hygienické potřeby a podobně). Podstatnou součástí asistence je také zahrnutí pohybové aktivity do každého dne v rámci schopností klienta. Osobní asistent je však nezřídka kdy i psychologem a společníkem pro kulturní vyžití – může zajišťovat i doprovod do kina, divadla či knihovny. Častokrát také pomáhá s nákupy, úklidem domácnosti nebo komunikací s úřady.

Jelikož může být osobním asistentem nekvalifikovaný člověk se smyslem pro dobrou věc a empatii, je u něj vyloučené provádění odborných zdravotnických výkonů u klienta. Toto by měla správně zajišťovat služba domácí péče (tj. kvalifikovaná zdravotní sestra), pakliže toho není klient sám schopen.

Klient vhodný pro využití osobní asistence

Osobní asistenci mohou zvážit všichni lidé s tělesným či mentálním handicapem, kteří již sami sebepéči a každodenní život nezvládají. Důležité ale je, aby měl tento člověk skutečnou snahu o zapojení se do procesu. Neměl by zůstávat pouze pasivním pozorovatelem a příjemcem péče. Osobní asistent má život zkvalitňovat, a umožňovat tak handicapovanému žití v přirozeném domácím prostředí. Chce to ovšem oboustrannou spolupráci. Asistenta si pak klient může vybrat sám přes inzerci či jakoukoliv organizaci, která tyto služby pomocí vyškoleného personálu poskytuje.

Myšlenka osobní asistence pro handicapované se poprvé vyskytla na našem území až po roce 1989.

Profil poskytovatele osobní asistence

Seč se osobním asistentem pro handicapované může stát skutečně kdokoliv, je nutné mít aspoň základní předpoklady pro tuto činnost. Asistent by tedy měl být fyzicky zdravý i duševně vyzrálý člověk, který je schopný vcítit se do potřeb druhých. Měl by zkrátka disponovat přirozenou schopností opatrovat druhé. Důležitými vlastnostmi takové osoby je rovněž laskavost a trpělivost. Neméně podstatná je i schopnost být nad věcí, nebo mít zdravý logický úsudek. Pakliže si klient osobního asistenta vybírá sám, mělo by jej určitě zajímat jeho vzdělání a případné předchozí zkušenosti s péčí o handicapované, hodně však udělá i samotný dojem z daného člověka. Při výběru asistenta se tedy vyplácí obezřetnost.

Psí záchranáři aneb Jak mohou signální psi pomoci v léčbě diabetu?

Existuje mnoho pomůcek a přístrojové techniky usnadňujících život s diabetem. Od inzulínových per, jednorázových jehel, měřících proužků a ...

Vztah klient versus osobní asistent

Než vůbec dojde k nějaké spolupráci klienta a osobního asistenta, předchází tomu celá řada záležitostí, viz výše. Výběrový proces toho nejvhodnějšího člověka může trvat. Handicapovaný klient by se měl směrem k asistentovi (nebo i jeho rodina, která asistenta shání/sehnala) zaměřit na následující:

  • S osobním asistentem se domluvit nejprve na jakési zkušební péči, aby se zjistilo, zda spolupráce vyhovuje a asistent ji zvládá.
  • Důkladně vysvětlit všechny důležité činnosti, s kterými bude osobní asistent handicapovanému pomáhat.
  • Seznámit osobního asistenta s denním a případně i nočním plánem. Vhodné je stanovit si třeba i týdenní harmonogram, na který je klient zvyklý.

Klient by měl mít též na paměti, že spolupráci s osobním asistentem může kdykoliv vypovědět (ať už jej sám zaměstnává, nebo mu byl přidělen organizací), když s ním nebude spokojen – nebo si prostě jen vzájemně jako lidé nesednou. Vztah klient versus asistent může být sice budován dlouhé měsíce, ne-li roky, avšak prvotní sympatie a důvěra jsou důležité. Osoba poskytující služby osobní asistence je totiž pro klienta leckdy druhýma očima, rukama, nohama či myslí!

Poznámka na závěr: Podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. je možné zažádat o úhradu nákladů vynaložených za osobního asistenta aktuálně do částky 135 Kč/hod.

Zdroj: Osobniasistence, Nrzp, Wikipedia

1336

Diskuze k článku