Inzerce v DIAstylu

Mediakit 2018 ke stažení:

Základní informace

Periodicita: dvouměsíčník

Vydavatel: 

MASANTA s.r.o

Dolnocholupická 915/65

143 00 Praha 4

IČO: 25 73 05 33

DIČ: CZ25 73 05 33

Náklad: 15  000 výtisků, remitenda je pravidelně distribuována do specializovaných center pro diabetiky.

Počet stran: 72 / 68 + 4 strany obálky

Zaměření a cílová skupina: Jediný edukačně-odborný časopis pro  diabetiky, jejich rodinné příslušníky i odbornou veřejnost na českém trhu, dostupný v běžné prodejní síti. Vznikl s ohledem na velikost trhu, který čítá přes 800 000 diabetiků – potencionálních čtenářů. Časopis DIAstyl přináší novinky z léčby diabetu, vysvětluje a pomáhá pochopit principy onemocnění a léčby, přispívá konkrétními doporučeními ke zdravému životnímu stylu, zabránění rozvoji komplikací, prevenci diabetu 2. typu. Svými články se obrací i na rodinné příslušníky, kteří tak jsou lépe informováni a mohou pomáhat udržovat zdravý životní styl celé rodiny. V neposlední řadě je časopis DIAstyl oficiálním zpravodajem Svazu diabetiků ČR.

Velký zájem čtenářů si získala stálá příloha Kuchařka pro diabetiky. Čtenáři v ní naleznou mnoho vhodných receptů, zaměřených podle sezóny a doplněných energetickými hodnotami potravin. Velký důraz je kladen na zdravé zpracování potravin, jejich vhodný výběr, energetické hodnoty. Kuchařka je vždy doplněna zajímavostmi z gastronomie, praktickými radami apod.

Časopis DIAstyl přispívá zásadní měrou ke zkvalitnění života lidí s diabetem, upoutávky na nabízené produkty čtenáři nevnímají jako „reklamu“, ale doporučení na přínosné pomůcky, doplňky stravy a další potřebné věci, které léčba diabetu potřebuje.

Ceník inzerce

Plocha cena
1/1 180 x 240 mm zrcadlo sazby
1/1  210 x 270 mm na spad
43 000 Kč
1/2 180 x 120 mm zrcadlo (210 x 135 mm spad) – šířka
1/2   90 x 240 mm zrcadlo (105 x 270 mm spad) – výška
24 200 Kč
1/3 180 x  80 mm zrcadlo (210 x 90 mm spad) – šířka
1/3  60 x 240 mm zrcadlo (74 x 270 mm spad) – výška
17 600 Kč
1/4  90 x 120 mm zrcadlo 14 300 Kč
1/8  90 x   58 mm zrcadlo 8 800 Kč
4. strana obálky / křída, lak 53 000 Kč
2. a 3. strana obálky / křída, lak 46 500 Kč

K výsledné ceně se připočítává  DPH.

Po dohodě je možný i jiný rozměr inzerce či její speciální umístění, vkládání, všívání, vlepování.

Slevy za opakování:
3-4x 7 % celostránkové inzeráty / 5% necelostránkové inzeráty
5-6x 12 % celostránkové inzeráty / 10% necelostránkové inzeráty
7-12x 17 % celostránkové inzeráty / 15% necelostránkové inzeráty

Příplatky:
za umístění +10%
za grafické zpracování +15%

Podklady:
e-mailem: j.reichlova@diastyl.cz

Pro 100% dodržení barevnosti je nutné spolu s elektronickou verzí inzerátu dodat cromalín. Výtisk z barevných tiskáren nebo kopírek nelze považovat za barevný vzor, slouží pouze jako přibližný barevný náhled a případné odchylky v odstínu barev při vytištění v časopise nemohou být předmětem reklamace.

Reklamace: lze uplatnit do 21 dnů od uveřejnění inzerátu.

Příjem objednávek inzerce:
Jana Reichlová, j.reichlova@diastyl.cz
Denisa Vinklárková, d.vinklarkova@diastyl.cz
tel.: 601 332 900

HARMONOGRAM PRO ROK 2018:

Číslo vydání Vychází Objednávky inzerce Dodání podkladů
1/2018 3.1. 10.12. 15.12.
2/2018 6.3. 10.2. 15.2.
3/2018 2.5. 10.4. 15.4.
4/2018 3.7. 10.6. 15.6.
5/2018 4.9. 10.8. 15.8.
6/2018 6.11. 10.10. 15.10.