-- reklama --

Slovník pojmů

Základní pojmy, které by měl diabetik znát.

Acesulfam

– chemické umělé sladidlo. Nepůsobí na glykémii.


Adrenalin

– hormon vyráběný v nadledvinkách. Vyplavuje se do krve při hypoglykémii


Autoimunitní onemocnění

– porucha, při níž je činnost imunit. systému zaměřena proti orgánům a tkáním vlastního těla


– chemické umělé sladidlo. Nepůsobí na glykémii.

Bazál – bolus

– způsob podávání inzulínu. Nahrazuje přirozenou výrobu inzulinu – jak základní, probíhající nepřetržitě (bazál), tak i nárazovou vázanou na jídlo
(bolus)


Beta-buňky

– buňky v ostrůvcích ve slinivce břišní, v nichž vzniká hormon inzulín


Bolus

– nárazová dávka


Cpeptid

–bílkovnná látka spojená s inzulínem, množství c-peptidu a inzulínu je naprosto stejné, proto nám pomáhá určit, kolik inzulínu slinivka vyrábí


DM

– cukrovka, porucha látkové výměny spojená se zvýšenou hladinou krevního cukru a s přítomností glukózy v moči


DM 1.typu

– cukrovka, jejíž příčinou je úbytek tvorby inzulínu v lidském těle. Základem léčení jsou vždy inzulinové injekce


DM 2. typu

– cukrovka, jejíž příčinou je snížený účinek inzulinu v lidském těle. V léčení se může uplatnit dieta, určité léky v tabletách, a pouze v některých případech injekce inzulinu


Diabetická nefropatie

– poškození ledvin v souvislosti s diabetem


Diabetická neuropatie

– poškození cév v souvislosti s diabetem


Diabetická retinopatie

– poškození oční sítnice v souvislosti s diabetem


Fruktóza

– ovocný cukr. Ovlivňuje glykémii


Glukagon

– hormon vznikající v alfa-buňkách ostrůvků břišní slinivky, v těsném sousedství tvorby inzulínu. Dokáže zvýšit glykémii – působí tedy proti inzulinu.


Glukometr

– kapesní přístroj k domácímu měření glykémie z kapky krve


Glukóza

– hroznový cukr. Chemicky patří mezi jednoduché cukry.


Glykemický profil

– plánovité měření několika hodnot glykémie během jednoho dne. Umožňuje lépe posoudit účinek inzul. Léčby než jednotlivé měření glykémie


Glykémie

– hladina krevního cukru. Vyjadřuje se v milimolech na 1 litr


Glykosovaný hemoglobin (HbA1C)

– ukazatel dlouhodobé kompenzace diabetiků. Vyjadřuje úspěšnost léčení diabetu v posledních 3 měsících před odběrem krve


Hormon

– chemický poslíček uvnitř lidského těla. Přenáší určitou informaci z místa svého vzniku do cílových tkání, které podle ní upraví svoji činnost


Hyperglykémie

– vysoká hladina krevního cukru


Hypoglykémie

– nízká hladina krevního cukru


Imunitní systém

– systém obranyschopnosti. Pomáhá tělu rozpoznávat cizorodé součásti a likvidovat je.


Inzulín

– hormon, který se tvoří v beta-buňkách slinivky břišní. Je rozhodujícím hormonem, který řídí hospodaření s glukózou v těle. Otvírá buňky pro glukózu. Tím snižuje glykémii a umožňuje využívání glukózy v buňkách


Inzulínová pumpa

– technické zařízení tvaru malé krabičky s mikropočítačem a zásobníkem inzulinu. Podle nastaveného program dodává trvale do podkoží pacienta malá množství inzulinu. Nedokáže však vyhodnocovat glykémii


Inzulínové pero

– pomůcka pro podávání inzulínových injekcí bez manipulace s ampulí a injekční stříkačkou. Má tvar tlustšího pera, obsahuje inzulin. Náplň, dávkovací mechanismus a jehlu


Inzulinové analogon

– inzulín, jehož molekula byla záměrně pozměněna, aby se tak změnily žádoucím způsobem jeho vlastnosti.


Jídelní plán

– rozvrh denní dávky sacharidů v jednotlivých denních jídlech člověka s diabetem


Ketoacidóza

– rozvrat vnitřního prostředí lidského těla při neléčeném nebo nedostatečně léčeném diabetu 1. typu.


Ketony, ketolátky

– zplodiny spalování tuků. Mají kyselou povahu a jejich nahromadění v těle ve ke vzniku ketoacidózy


Kreatinin

– látka, jejíž koncentrace v krvi se vyšetřuje k zjištění funkce ledvin


Laktóza

– mléčný cukr. Ovlivňuje glykémii


Maltóza

– sladový cukr. Je obsažen v pivu. Ovlivňuje glykémii


Pankreas

– slinivka břišní. Orgán uložený v lidském těle hluboko vzadu pod žaludkem. Místo vzniku inzulinu a některých dalších hormonů, např. glukagonu


Remise

– částečné obnovení vlastní výroby inzulinu po zahájení inzul. léčby u člověka s nově zjištěným diabetem 1. typu. Remise má přechodný charakter


Sacharin

– chemické umělé sladidlo. Nepůsobí na glykémii


Sacharidy

– cukry. Základní součást lidské stravy. Dělí se na sacharidy složené (nemají sladkou chuť) a sacharidy jednoduché (mají sladkou chuť). Obě tyto skupiny působí na glykémii.


Sacharóza

– řepný cukr. Působí na glykémii


Sorbitol, sorbit

– látka cukerné povahy, která se někdy při diabetu používá jako náhradní cukr. Ovlivňuje glykémii téměř jako řepný cukr a jeho výhoda oproti řepnému
cukru je sporná


Triglyceridy

– Triglyceridy – tuky získané z rostlinné i živočišné stravy, jejich hladina se mění během dne v závislosti na jídle, jejich trvalý nadbytek ohrožuje stěny cév


Výměnná jednotka

– množství jídla, které obsahuje vždy totéž množství sacharidů.

Čerpáno z knihy: Abeceda diabetu, Příručka pro děti a mladé dospělé, kteří chtějí o diabetu vědět víc, doplněno redakcí