Glykemický index je pro diabetiky důležitým vodítkem, má ale svá omezení

Glykemický index je pro diabetiky důležitým vodítkem, má ale svá omezení
Glykemický index a glykemická nálož jsou dvě důležitá vodítka při cukrovce Zdroj: Pixabay

Glykemický index je důležitý nástroj, který diabetikům i ostatním pomáhá lépe porozumět tomu, jak různé potraviny ovlivňují hladinu cukru v krvi. Tento ukazatel měří rychlost, s jakou se sacharidy z potravin přeměňují na glukózu. Povědomí o glykemickém indexu a správná volba potravin mohou přispět k lepšímu řízení energie a prevenci výkyvů hladiny cukru v krvi. Kromě glykemického indexu ale existuje další nástroj – glykemická nálož. Víte, čím se od sebe tyto dva nástroje liší?

Rozeznáváme tři kategorie glykemického indexu – potraviny s nízkým, středním a vysokým glykemickým indexem. Diabetici mohou regulovat hladinu cukru v krvi tím, že ze svého jídelníčku pokud možno vyřadí potraviny s vysokým glykemickým indexem, a naopak zvýší příjem potravin s nízkým glykemickým indexem.

Historie glykemického indexu

Psal se rok 1981, když David Jenkins a jeho výzkumný tým na Torontské univerzitě představili a rozvinuli koncept glykemického indexu. Tento koncept vycházel z hypotézy předpokládající, že vyšší příjem vlákniny snižuje rychlost přísunu živin ze střeva. Glykemický index je systém, který kategorizuje sacharidové potraviny podle jejich schopnosti zvyšovat hladinu glukózy v plazmě.

Od té doby začlenilo glykemický index do svých výživových doporučení mnoho zemí, například Švédsko, Francie a Austrálie. Význam GI podporuje také mnoho mezinárodních organizací, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Americké diabetologické asociace, Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), organizace Diabetes UK a Kanadské diabetologické asociace.

Horké dny jsou pro organismus náročné. Kromě úpalu se může rozvinout i infarkt a další vážné potíže

Klimatické změny, k nimž v poslední době dochází, s sebou nesou extrémní teploty, na které ale naše tělo není zcela zvyklé a připraveno. Výzkumy ...

Rozdělení potravin podle glykemického indexu

Systém glykemického indexu řadí sacharidy na stupnici od 1 do 100 podle toho, jak moc zvyšují hladinu cukru v krvi. Nízký glykemický index má potravina s hodnotou 55 nebo méně (např. jablka, čokoláda, datle a jogurt), střední glykemický index je 56 až 69 (např. hnědá rýže, sladké brambory a müsli) a vysoký glykemický index je 70 až 100.

Zpracované potraviny (např. koláče, sušenky, cukrovinky a chléb) mají vysoký glykemický index, zatímco celé potraviny, které obsahují neškrobovou zeleninu, nerafinované obiloviny a ovoce, mají obvykle nižší glykemický index. Bílkoviny a tuky nejsou v seznamu potravin na základě glykemického indexu zahrnuty, protože mají minimální vliv na hladinu glukózy v krvi.

Potraviny s nízkým glykemickým indexem jsou snadno stravitelné a vstřebávají se a metabolizují pomaleji než potraviny s vysokým glykemickým indexem. Potraviny s nízkým glykemickým indexem navíc způsobují postupné a pomalé zvyšování hladiny glukózy v krvi.

Dbát na nízký GI se vyplatí

Dodržování stravy s nízkým glykemickým indexem má řadu krátkodobých i dlouhodobých výhod. Kromě zlepšení celkové hladiny glukózy a snížení koncentrace špatného LDL cholesterolu a triacylglycerolů má glykemický index význam i v oblasti prevence vzniku rakoviny. Výzkum totiž prokázal, že konzumace jídel s vysokým glykemickým indexem přímo souvisí s rizikem vzniku rakoviny tlustého střeva a prsu. Kromě toho má vysoký glykemický index potravin souvislost i s rakovinou vaječníků a prostaty.

Glykemický index má svá omezení

Glykemický index udává reakci glukózy pouze dvě hodiny po jídle, nikoliv později. Mnohé studie prokázaly, že u osob s diagnostikovanou cukrovkou může hladina glukózy v krvi přetrvávat až čtyři hodiny po jídle. Při plánování jídel na základě glykemického indexu je proto důležité brát v úvahu i jeho omezení.

Hodnota glykemického indexu udává pouze relativní vzestup hladiny glukózy v plazmě po jídle a nebere v úvahu inzulínovou reakci, která se měří pomocí inzulínového indexu. Glykemický index nebere v úvahu skutečnost, že glykemická odpověď na konkrétní potravinu se liší v závislosti na metabolismu jedince. Významné rozdíly byly pozorovány také v různých denních obdobích.

Je třeba uvědomit si, že na glykemický index má vliv více faktorů, včetně množství vlákniny a obsahu tuku, druhu cukru, způsobu vaření a zpracování potravin. Studie ukázaly, že glykemický index ovlivňuje také stupeň zralosti ovoce. Například plně zralý banán má vyšší glykemický index než nezralý banán.

Naše tělo potřebuje HDL cholesterol. Jeho hladinu lze zvýšit pomocí běžných potravin, například ořechů

Cholesterol je částice tuku v krvi. Hraje klíčovou úlohu ve spoustě tělesných procesů. Je součástí některých hormonů, stavebním prvkem buněčných ...

Glykemická nálož

Vzhledem k omezením glykemického indexu, který nezohledňuje celkový obsah sacharidů v potravině, byl zaveden pojem glykemická nálož (GN). Tato hodnota kombinuje glykemický index a množství sacharidů v konkrétní porci jídla, čímž poskytuje přesnější obraz o tom, jak jídlo ovlivní hladinu cukru v krvi a stimulaci beta buněk slinivky břišní k uvolnění inzulínu. Lidé, kteří potřebují chránit svou slinivku a předcházet inzulinové rezistenci, by měli vybírat potraviny s nižší glykemickou náloží.

Výpočet glykemické nálože je jednoduchý:  GN = (GI × počet gramů sacharidů) / 100.

Například dva krajíčky běžného chleba o hmotnosti 100 g s GI 70 a obsahem 50 g sacharidů mají GN 35 (70 × 50 / 100).

Pro diabetiky a osoby s prediabetem nebo nadváhou jsou ideální potraviny s glykemickou náloží nižší než 10. Potraviny s glykemickou náloží 10–20 jsou méně vhodné a ty s glykemickou náloží přesahující 20 jsou pro metabolismus přílišnou zátěží. Mezi potraviny s nízkou glykemickou náloží patří:

  • zelenina,
  • čerstvé ovoce,
  • brambory vařené ve slupce,
  • vařené luštěniny,
  • mléčné výrobky.

Glykemická nálož se obvykle vyjadřuje ve 100 g potraviny a je důležité také brát v úvahu celkové množství zkonzumovaného jídla.

Diabetici a jedinci s metabolickými poruchami by měli dbát jak na glykemickou nálož, tak na glykemický index a na energetickou hodnotu. Glykemická nálož je však důležitější než glykemický index.

V případě dvou potravin se stejným obsahem sacharidů bude pro diabetiky příznivější potravina s nižším glykemickým indexem, protože bude mít nižší glykemickou nálož.

Zdroj: news-medical.net, dále dle textu

4474

Diskuze k článku