Krevní tlak pod kontrolou: Co je hypertenze a jak ji léčit?

Krevní tlak pod kontrolou: Co je hypertenze a jak ji léčit?
Komplikace diabetu jsou důsledkem dlouhodobého vystavení organismu různým metabolickým změnám, přičemž nejvýznamnějším faktorem je hyperglykemie. Zdroj: Shutterstock

Vysoký krevní tlak neboli hypertenze se u diabetiků 2. typu vyskytuje až 3x častěji než u běžné populace. Pro pacienty je proto důležité mít svůj krevní tlak pod kontrolou. Díky pravidelnému měření a důsledné prevenci hypertenze lze totiž výrazně snížit zdravotní rizika, která se s vysokým krevním tlakem pojí.

Krevní tlak je síla, kterou působí proudící krev na stěnu cév. S tím, jak srdce rytmicky bije, se tato síla mění, proto se také tlak udává dvěma čísly oddělenými lomítkem. První číslo udává tlak při stahu srdce, tzv. systolický tlak, který je nejvyšší. Číslo za lomítkem udává tlak ve chvíli, kdy je srdce mezi jednotlivými stahy uvolněné, tzv. diastolický tlak, který je nejnižší. Je dobré mít na paměti, že zvýšení systolického krevního tlaku o 20 mmHg zdvojnásobuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Mezi ně patří například infarkt srdce nebo mozková mrtvice.

Co je hypertenze?

Hypertenze je častější, než se může zdát. Česká studie ukázala, že pouze necelá pětina osob ve věkovém rozmezí 45–64 let má optimální hodnoty krevního tlaku. Za ty jsou považovány hodnoty pod 120/80 mmHg. To však ještě neznamená, že každý s vyšším krevním tlakem trpí hypertenzí. O hypertenzi mluvíme při hodnotách krevního tlaku 140/90 mmHg a vyšších! Do této skupiny spadá dle zmíněné studie o něco více než polovina lidí uvedené věkové kategorie.

Důležitou informací, kterou studie ukázala, je skutečnost, že mnoho lidí často ani neví o tom, že trpí hypertenzí. Dokonce téměř polovina mužů, kterým byly naměřeny hodnoty krevního tlaku nad 140/90 mmHg, o své diagnóze nevěděla. U žen to bylo lehce přes 10 %. Tato čísla ukazují, jak důležité je věnovat pravidelné kontrole krevního tlaku odpovídající pozornost.

Prevence vysokého krevního tlaku

Popřemýšlet nad změnou jídelníčku, zařadit více ovoce a zeleniny na úkor živočišných tuků, omezit či ideálně vynechat alkohol a kouření a pravidelně se hýbat – to jsou kroky, které může každý udělat pro úspěšnou léčbu vysokého krevního tlaku. Doporučována je fyzická aktivita v délce alespoň 30–45 minut, a to třikrát až čtyřikrát týdně. Nemusí se samozřejmě jednat jen o zničující návštěvy posilovny nebo vyčerpávající kruhové tréninky – dobrou volbou je i svižnější procházka.

Stačí tak třikrát týdně vyměnit dopravní prostředek za prostou chůzi a doporučení je splněno. Pro monitorování fyzické aktivity lze využít jednoduché krokoměry nebo početné aplikace na telefon. Ty umožňují nejen mít o své aktivitě přehled, ale také sdílet ji s přáteli či rodinou. Možnost prohlížet si, komentovat a „lajkovat“ aktivity našich blízkých funguje jako skvělá motivace.

Krevní tlak sledujte pravidelně!

Pravidelné měření tlaku je důležité pro každého z nás. U těch, kteří jsou léčeni s vysokým krevním tlakem (hypertenzí), měření pomáhá sledovat, zda je zvolená léčba úspěšná či nikoli. Pro všechny ostatní je pravidelné měření tlaku nezbytné proto, aby případná rozvíjející se hypertenze neunikla pozornosti lékaře. Samotný zvýšený krevní tlak se totiž v začátcích na organismu nemusí vůbec projevit. Při včasném odhalení hypertenze je možné léčit ji dříve, než se projeví poškozením nějakého důležitého orgánu, jako jsou například ledviny, mozek nebo srdce.

Historie prvních glukometrů: Od zdlouhavých výpočtů po okamžitý selfmonitoring!

Základy moderní léčby diabetu byly položeny až v 19. století, kdy se prováděly první pokusy o zjištění výše glykémie z moči. Dnes sice víme, že ...

Možnosti měření krevního tlaku

Krevní tlak by měl být každému změřen na pravidelné preventivní prohlídce u praktického lékaře, ta se správně koná jednou za dva roky. Stejně tak může být jednorázové měření provedeno v lékárně nebo při návštěvě lékaře jiné specializace – například v ordinaci kardiologa či diabetologa. Další možností je měření krevního tlaku v domácím prostředí. K tomu lze využít automatické elektronické tlakoměry, které jsou jednoduché na ovládání a spolehlivé pro domácí měření.

Výhodou je, že tlak změřený doma není zkreslen emocemi doprovázejícími návštěvu ordinace lékaře. Měření by mělo být prováděno každé tři měsíce po dobu jednoho týdne, denně 2–3 měření před snídaní a 2–3 měření po večeři. Další možností je měřit tlak jedenkrát týdně celoročně, i v tomto případě měření ráno i večer.

Tlakový holter

Pokud je potřeba v rámci měření získat více údajů, lze využít ambulantní monitorování tlaku po dobu 24 hodin, tzv. tlakový holter. Pacientovi se na paži nasadí manžeta a tonometr a v pravidelných intervalech je mu automaticky měřen tlak. Toto měření má vyšší výpovědní hodnotu, protože ukazuje tlak v průběhu celého dne, při vykonávání běžných činností, ale i ve spánku. Získané hodnoty může lékař využít k úpravě léčby nebo k odhalení hypertenze u pacientů, u kterých se zvýšený tlak při nárazovém měření nezachytil.

Léčba hypertenze

Vhodnou léčbou zvýšeného krevního tlaku je snížení všech možných rizik, která se s hypertenzí pojí. Například při každém snížení systolického krevního tlaku o 10 mmHg se u diabetika riziko vzniku mozkové mrtvice sníží téměř o třetinu. Cílem léčby hypertenze je dosáhnout hodnot krevního tlaku pod 140/90 mmHg (někdy lékař může podle situace pacienta stanovit i jiné cílové hodnoty). Léky na tlak jsou běžnou součástí života mnohých z nás.

Nicméně je důležité nezapomínat, že léčba vysokého krevního tlaku má dvě složky. Jednou z nich je právě zmíněná léčba pilulkami. U nich je nezbytné dodržovat pravidelnost a léky nevynechávat. Druhou složkou úspěšné léčby vysokého krevního tlaku je změna životního stylu a ta je neméně důležitá. Dobrou zprávou je, že tuto část léčby může každý vzít do svých rukou.

Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný článek užitý v původním znění a se souhlasem autorky Barbory Prýmkové (studentka 5. ročníku 2. lékařské fakulty UK, obor Všeobecné lékařství)

2377

Diskuze k článku