-- reklama --

MUDr. Daniel Murin na téma: Dítě diabetické matky aneb Příprava je největší výhra

MUDr. Daniel Murin na téma: Dítě diabetické matky aneb Příprava je největší výhra
Diabetes může během těhotenství představovat určitá rizika pro ještě nenarozené miminko Zdroj: Shutterstock

Na zásadní okamžiky našeho života bychom se měli dopředu připravit. Do své práce vkládáme velký díl naší energie. Jedním z největších děl našeho žití je však vznik a předání nového života. U dítěte diabetické matky se zásadní esa z balíčku vytahují již při samotném početí. Kompenzace diabetu, glykemie a její kolísání v čase a hladina glykovaného hemoglobinu jsou pak zásadní hodnoty, které určují pravidla dalšího vývoje nového života.

Jako neonatolog jsem připraven nabídnout novorozenému dítěti a jeho rodině individualizovanou péči naplňující jejich potřeby. Provázíme je od prvních sekund po narození, snažíme se dopomoci k dosáhnutí přirozených cílů – prvních nádechů, vzájemného kontaktu, iniciace příjmu stravy a kojení, samostatnosti nové rodiny.

Pracujeme s kvalitou, která se však odvíjí od zdraví maminky, okolního prostředí, samotného těhotenství a možné zátěže. Pokud můžeme, snažme se zajistit dítěti co nejlepší startovní pozici. Z hlediska dítěte matky s diabetem je správná příprava a vedení tou největší výhrou!

Příprava na početí a co jej může ovlivnit

Z biologického hlediska je početí nového života vrcholným aktem organismu. Ženské tělo se na svou plodnost připravuje v cyklech, jejichž rytmus, a hlavně kvalita se odvíjí od komplexního komfortu organismu jako celku. Jakákoliv zátěž a stres mění hormonální pozadí cyklu a v důsledku připravenost k plodnosti. Ve hře je tedy jakákoliv nemoc, fyzické přetížení, dostatečnost a kvalita výživy, ale i pracovní zátěž, čas na relaxaci. Jestli každodenně prožíváme krásné chvilky či jestli se náš organismus stresuje zatížením hlukem a světlem ve chvíli spánku. V nemalé míře také vztahy s našimi nejbližšími i způsob prožívání krátkých setkání.

Konečně těhotná? Na co se s diabetem připravit

Těhotenství klade na ženské tělo vysoké nároky i v případě úplného zdraví. Diabetičky by však měly mít stále na paměti, že stabilní glykémie je ...

Náhled do mikrosvěta uvnitř našeho těla

V případě ženy s diabetem je situace zatížena dalšími mechanismy. Při kolísání glykemií je tělo stresováno hypoglykemií (nízkou hladinou cukru) a zatěžováno hyperglykemiemi (vysokými hladinami cukru). V prvním případě tělo reaguje stresovou hormonální kaskádou snažící se zajistit normální hladinu cukru v krvi, při které aktivizuje celý organismus k výraznému výkonu. Ve druhém případě se tělo koupe v přebytku glukózy. Délka a četnost těchto hyperglykemických epizod ovlivňuje chod těla na mikroskopické i chemické úrovni, kdy se jednotlivé přebytečné glukózové částice doslova nalepují na jakékoliv struktury a molekuly. Tyto přeslazené, glykosylované částice ztrácejí svoje ideální schopnosti a funkce a celkově se organismus nastavuje prozánětlivě!

Rizika dekompenzovaného diabetu v plné síle

Správnou glykemickou kontrolou před početím a v těhotenství mohou být rizika významně snížena. Mezi nejtěžší komplikace patří spontánní potrat, úmrtí plodu, snížená růstová rychlost plodu, významně roste riziko vrozených vývojových vad odvíjející se přímo od hladiny glykovaného hemoglobinu při početí dítěte (vrozené srdeční onemocnění, poruchy trávicího traktu, anomálie ledvin a močových cest, defekty centrálního nervového systému) s nutností akutní i dlouhodobé specializované péče. Právě riziko snížené růstové rychlosti a vrozených vývojových vad je 3x vyšší oproti ostatním dětem.

dr.

Medailonek MUDr. Daniela Murina | zdroj: časopis DIAstyl, užito se svolením šéfredaktorky

Kompenzace diabetu je důležitá

Správná kompenzace diabetu se neobejde bez dobrého plánu a plné podpory okolí. Nastavení terapie, vyvážené diety, kontroly tělesné váhy a dostatečné aktivity jsou vhodné ve spolupráci s odborníky. Je důležité plně se obeznámit se specifickými riziky a zátěží nastávající během těhotenství (např. snížená citlivost k hypoglykemiím, dopady těhotenské nevolnosti a zvracení, kontroly hladiny glykemie během porodu).

Zátěž pro plod v pozdějších fázích těhotenství a porodu

Výživu plodu v pozdějších fázích těhotenství již plně zajišťuje placenta. Tou volně prochází živiny včetně glukózy a dochází k výměně krevních plynů (kyslíku a oxidu uhličitého). Větší látky včetně inzulinu však již placentou neprochází a plod si je musí vytvořit sám. Tvorba inzulinu je pak přímo úměrná množství glukózy, která odpovídá hladině cukru v krvi matky. V případě hyperglykemií tak hladina inzulinu u plodu významně roste a má výrazný anabolický – tedy růstový efekt. Zvyšuje se tak velikost plodu, který je na svůj gestační věk příliš veliký. Zvyšuje se tím také riziko porodního traumatu při vybavování dítěte, nutnost instrumentálního porodu či potřeby porodu císařským řezem. Po narození dítěte je také významné riziko zdravotních potíží včetně novorozenecké hypoglykemie. Obecně je zvýšena potřeba přijetí na specializované oddělení schopné péče o tyto novorozence.

Obecně u dětí s výraznými příznaky a zátěží je významné riziko vývoje obezity, diabetu a jiných zdravotních potíží v dalších letech života.

Nezralý novorozenec

Vlivem diabetu může dojít i k předčasnému porodu dítěte. Obecně je diabetes dalším rizikovým faktorem zatěžujícím zdraví novorozence. Snižuje například funkční zralost plic a může zapříčinit snadnější vznik plicních potíží z důvodu nezralosti (chybění surfaktantu – látky usnadňující dýchání, která se tvoří ve zralých plících) či stresové zátěže (přechodná tachypnoe novorozence).

neonatolog

Činnost neonatologa | zdroj: časopis DIAstyl, užito se svolením šéfredaktorky

Péče pohledem neonatologa

U matek s gestačním diabetem na dietě či mírné medikaci s dobrou kompenzací se rodí děti převážně adekvátní váhy. U těchto dětí podporujeme bonding (nepřerušovaný kontakt dítěte a matky), časné přiložení ke kojení a dostatečné naživení dítěte k prevenci hypoglykemie. Hodnotu glukózy vyšetřujeme v prvních hodinách po narození, v případě normálních nálezů již děti nepotřebují speciální péči lišící se od ostatních novorozenců.

V případě rizikové anamnézy, zachycení tzv. makrosomie (příliš velký vzrůst vzhledem k délce těhotenství), opět podporujeme bonding, časné živení dítěte a častější sledování glykemií. Některé děti vyžadují časté živení k udržení normální hladiny cukru či potřebují příjem glukózy infuzí. Péče je vedena pod dohledem zdravotníků, hypoglykemie se často vyřeší během 48 hodin od narození. Je vhodné doplnění kardiologického vyšetření se sonografickou kontrolou srdce k vyloučení specifické zátěže – přechodné hypertrofické kardiomyopatie (přechodné rozšíření srdečního svalu).

Vysoce rizikoví novorozenci vyžadují intenzivní sledování celkového stavu a hladin cukru. Potřeba glukózy u těchto dětí může násobně převyšovat potřeby fyziologického novorozence. K dostatečnému nasycení organismu glukózou musíme přistupovat k invazivním výkonům – zavedení centrálního pupečníkového katetru umožňujícího dodat infuzní roztoky o vysoké koncentraci glukózy, které by jinak podkožní žíly rychle poškodily. Tyto děti mohou trpět dalšími poruchami vnitřního prostředí včetně vysoké hustoty krve (tzv. polycytémie) zvyšující také zásadně riziko novorozenecké žloutenky. Potřeba vysoce specializované neonatální péče na novorozeneckých intenzivních jednotkách může trvat i 1–2 týdny.

Zdroj: časopis DIAstyl (autorizovaný článek použitý v původním znění se souhlasem autora i šéfredaktorky)

1173

Diskuze k článku