Pískání v uších může vést až k depresi. U diabetiků může být ukazatelem rozvoje neuropatie

Pískání v uších může vést až k depresi. U diabetiků může být ukazatelem rozvoje neuropatie
Mezi příčiny tinnitu patří mimo jiné i cukrovka Zdroj: Pexels

Slýcháte zvuky, které nikdo jiný neslyší? Může se jednat o pískání, hučení, šum, nebo dokonce cvrlikání či zvonění. To všechno jsou projevy poruchy zvané tinnitus, která se často vyskytuje u osob staršího věku nebo těch, kteří byli dlouhodobě vystaveni hlučnému prostředí. Tinnitus není obvykle uváděn jako příznak cukrovky, ale zdá se, že cukrovka jej může způsobovat nebo zhoršovat.

Tinnitus je vnímání zvuku, který nevychází z vnějšího zdroje. Jedná se o chronický pocit, který může být velmi obtěžující a rušivý.

Souvislost diabetu a pískání v uších

Diabetes s sebou nese různé vedlejší účinky. Jedním z nejdůležitějších je vliv na nervový systém.  Pravděpodobností výskytu tinnitu a jeho potenciální rolí jako rizikového faktoru u pacientů s cukrovkou II. typu se zabývala studie z roku 2021, které se zúčastnilo 250 diabetiků. Šedesát šest z 250 pacientů ve výběrovém souboru mělo tinnitus (26 % pravděpodobnost výskytu tinnitu), přičemž 53 % všech subjektů mělo lehkou poruchu. Byla zjištěna významná souvislost mezi věkem pacienta a závažností tinnitu – problémy spojené s pískáním v uších byly závažnější u starších pacientů. Rovněž byla zjištěna významná závislost mezi délkou trvání diabetu a tinnitem. Porucha sluchu byla závažnější u pacientů, kteří měli diabetes déle než deset let.

Pizza není pro diabetiky tabu. Domácí odlehčená verze se špenátem a rajčaty vám přijde k chuti

Pizza je poměrně univerzální pokrm, který se dá servírovat jako hlavní jídlo, přesnídávka nebo lehčí večeře. Její historie přitom sahá poměrně ...

Tinnitus lze považovat za ukazatel rozvoje neuropatie

Tým vědců v rámci této studie došel k závěru, že existuje souvislost mezi věkem pacientů s diabetem a závažností tinnitu. Také délka trvání diabetu ovlivňuje pravděpodobnost výskytu tinnitu. U pacientů s diabetem lze podle nich tinnitus považovat za ukazatel rozvoje neuropatie nebo stupně mikroangiopatie vnitřního ucha.

Projevy tinnitu

Intenzita a doba trvání projevů tinnitu se může u různých lidí lišit. Někdo může pískání nebo jiné zvuky v uších vnímat nepřetržitě, u jiné osoby se může tinnitus vyskytovat jen občas nebo při určitých situacích. Někteří jedinci mohou vnímat pískání v uších v tichém prostředí, kde jsou okolní zvuky potlačeny.

Je také důležité uvědomit si, že vnímání tinnitu je subjektivní a může se projevovat různě u každého jednotlivce. Pro některé lidi může být tinnitus pouze mírně rušivý, zatímco u jiných může způsobovat významné obtíže a negativně ovlivňovat jejich každodenní život.

Negativní dopad pískání v uších na běžný život

Tinnitus může způsobovat postiženým osobám značné problémy, které mohou vést až k psychickým potížím. Mezi hlavní oblasti, které mohou v důsledku pískání v uších utrpět, patří:

  • Kvalita spánku: Tinnitus může mít významný vliv na spánek. Neustálé vnímání zvuků v uších může být velmi rušivé a ztěžovat usínání, někdy může člověka dokonce probudit ze spaní. Nespavost a nedostatek kvalitního spánku a odpočinku následně vedou ke zvýšené únavě, zhoršenému soustředění a celkovému poklesu životní energie.
  • Duševní zdraví: Spousta lidí postižených pískáním v uších si u lékaře stěžuje na pocity úzkosti, deprese, podrážděnosti a frustrace. Nepříjemné zvuky v uších často vedou ke stresu a ztěžují lidem zvládání každodenních úkolů a situací.
  • Mezilidské vztahy: Obtíže spojené s tinnitem, jako je neschopnost soustředit se, nespavost, únava a následná podrážděnost, mohou mít vliv na komunikaci a vztahy s ostatními lidmi. To může ve finále vést k pocitu osamělosti a izolaci daného jedince.

Léčivá směs z celeru a citronu snižuje cholesterol a pomáhá srdci. Uvaříte ji za pár korun

Už ve starověkých kulturách, jako byla čínská, indická či řecká, lidé objevovali léčivé vlastnosti různých rostlin a plodin a (tenkrát ještě ...

Návštěva lékaře

Lékař, na kterého se obrátí pacient s podezřením na tinnitus, v první řadě zjistí, zda se jedná o akutní tinnitus (náhlé vystavení silnému hluku například v důsledku střelby nebo použití zábavní pyrotechniky), nebo o chronický subjektivní tinnitus (tedy takový, který trvá déle než šest měsíců).

Veškerá indikovaná vyšetření nutná ke stanovení diagnózy jsou hrazena pojišťovnou. Pokud jde o léčebné pomůcky, záleží na tom, zda má pacient poruchu sluchu, nebo normální práh sluchu.

Léčba tinnitu

Rozdíl mezi léčbou akutního a chronického tinnitu je v přístupu k pacientům. U akutního tinnitu vše závisí na čase, na rychlosti zahájení léčby. To platí zvláště pro akutraumata. Jedná se o kombinaci medikace a podpůrné terapie, např. HBO-hyperbarické komory. U chronického tinnitu je nesmírně důležitá spolupráce pacienta a jeho aktivní přístup.

V současné době se celosvětově doporučuje vždy kombinace terapeutických přístupů, které zahrnují zvukovou terapii, strukturované poradenství, kognitivně behaviorální terapii, případně klasickou psychoterapii a multisenzorickou terapii, jejímž cílem je odpoutání pozornosti od tinnitu.

Jak se před tinnitem chránit

Je potřeba chránit si již od dětství sluch, vyhýbat se hlučnému prostředí, případně používat chrániče sluchu. Kromě toho je nutno vyvarovat se vibrací, zábavní pyrotechniky a technohudby. Pokud je to možné, neužívat ototoxické léky. Dále je v tomto smyslu prospěšná duševní hygiena, ochrana duševního zdraví, včetně dostatečného spánku, zvládání stresových situací, zdravá a pravidelná strava a dostatek pohybu.

Zdroj: redakce, medicalnewstoday.com

31101

Diskuze k článku