Pracovní omezení diabetiků: Nenechte se strhnout mýty a pracujte s fakty!

Pracovní omezení diabetiků: Nenechte se strhnout mýty a pracujte s fakty!
Diabetici se na pracovišti setkávají mnohdy s nepochopením, které pramení z nedostatku informovanosti. Zdroj: Shutterstock

Volba povolání je u mladých diabetiků brána velmi individuálně a může být poněkud komplikovanější. Dnešní doba ale leccos usnadňuje. Naštěstí už neexistuje paušální zákaz vykonávat některé profese s cukrovkou, které byly ještě donedávna nemyslitelné. Navíc ani zákoník práce nevnímá diabetes jako překážku k nástupu do zaměstnání. Jaká je však praxe?

Problematika diabetu a zaměstnání se začíná řešit, jak už jsme nastínili v úvodu, během školní docházky. V době dospívání si i mladí diabetici musí vybrat profesi, která je v budoucnu bude živit a naplňovat. Samo o sobě je tohle období velmi náročné, člověk se hledá, objevuje, zjišťuje. Diabetik však k tomu všemu musí zohlednit ještě své onemocnění.

Co na to zákoník práce?

Dobrou zprávou je, že zaměstnavatel nemá právo ptát se na váš zdravotní stav a vy zase nemáte povinnost mu cokoliv oznamovatvýjimku mohou tvořit práce, které vyžadují určitou zdravotní způsobilost: zaměstnavatel může mít specifické požadavky na zdravotní způsobilost, které si však musí prověřit ještě před uzavřením pracovní smlouvy.

Může se stát, že kvůli své nemoci nebudete schopni svou práci vykonávat. V takovém případě musíte tuto skutečnost oznámit v zájmu ochrany svého zdraví! Zaměstnavatel je však povinný přeřadit vás na jinou práci, která bude odpovídat aktuální zdravotní způsobilosti zaměstnance.

Zaměstnavatel nesmí rozvázat pracovní poměr jenom z toho důvodu, že je zaměstnanec diabetikem. Výpověď ze zaměstnání může dostat jen z důvodů pevně zakotvených v zákoníku práce! To se může týkat i ztráty způsobilosti, ale i ta musí být podložena lékařským posudkem.

Neznalost podporuje mýty týkající se diabetiků v zaměstnání

Diskriminace a nepříjemné zkušenosti na pracovišti má naštěstí čím dál méně diabetiků, ale i ty, které se objeví, jsou spojeny spíše se zkreslenými představami o cukrovce. Někteří zaměstnavatelé se obávají, že jsou diabetici častěji nemocní a budou za ně muset shánět náhradu. Mezi kolegy se zase setkávají s nezájmem nebo dokonce i škodolibostí, zda si nemoc nezpůsobili sami přemírou sladkého. Neznalí lidé se dokonce strachují, že se diabetem mohou také nakazit. Je však nutné šířit osvětu, že dobře kompenzovaný diabetik, kromě pravidelných svačin a občasných návštěv lékaře, žádný speciální režim nepotřebuje.

Tyto mýty mohou v diabetikovi rozvíjet pocit nejistoty či panické ataky ohledně pracovního výkonu. Dostavit se může i strach z finančních závazků, které nebude schopen plnit. 

Nepředvídatelné nálady u diabetika aneb Za vztekem hledejte kolísavou glykémii

Negativní i pozitivní emoce k člověku odjakživa patří a týkají se všech bez ohledu na zdraví. Dlouhodobá nebo chronická nemoc však předurčuje ...

Jaká povolání nemohou být doporučena?

Cílem je, aby se diabetik mohl zapojit do běžného života a všech jeho činností. Někdy je však nutné myslet nejen na své zdraví, ale i na zdraví ostatních, které by mohlo být ohroženo. Neznamená to však, že jsou tyto činnosti zakázány – pouze je nelze doporučit. Mezi takové patří:

 • práce ve výškách,
 • práce v záchranných složkách,
 • řízení hromadných dopravních prostředků,
 • jakákoliv jiná nadměrně fyzicky náročná práce.

Také se nedoporučuje směnný provoz a jakákoliv profese, která by mohla vést k neúměrné konzumaci jídel (kuchař, pekař, cukrář). Další omezení se týkají i následujících pracovníků:

 • provozní dráhy a drážní dopravy,
 • řidiči motorových vozidel osobní, nákladní a hromadné dopravy (o jejich způsobilosti píšeme zde),
 • obsluha a vedení plavidel,
 • obsluha jeřábů, výtahů, transportních zařízení, zdvihacích ramen, stavebních strojů a důlních těžebních strojů,
 • osoby vyrábějící nebo používající výbušniny, tlakové nádoby a turbokompresory,
 • obsluha řídících center, velínů energetických zdrojů (včetně jaderných a chemických provozů),
 • letecký personál a pracovníci pracující ve výškách nebo potápěči z povolání,
 • ale i povolání s rizikem nadlimitních vibrací přenášených na horní končetiny (horník, lamač kamene, lesní dělník, formíř, nýtař apod.).

  Z výše uvedeného je patrné, že posouzení zdravotní způsobilosti je nutné provádět individuálně při dobré znalosti pacienta, ale i podmínek v zaměstnání.

  Co je dobré vědět

  Zejména mladý dospělý (ať už s cukrovkou nebo bez) může během svého dalšího směřování zpočátku tápat. Diabetik pak musí při výběru zaměstnání zohlednit i svou chronickou nemoc, která by jej ovšem neměla nijak limitovat. Jak tedy co nejlépe zvládnout svůj diabetes na pracovišti? Inspirovat se můžete těmito tipy:

  • Seznamte kolegy se svou diagnózou, vyvraťte mýty a informujte je.
  • Spoléhejte se na výdobytky moderní technologie – inzulínové pumpy, kontinuální měřiče glukózy apod. (na co máte od pojišťovny nárok, se dočtete zde).
  • Dodržujte i v práci pravidelný dietní režim.
  • Vždy u sebe mějte zdroj rychlého cukru.

  Co vás může v budoucnu překvapit?

  Mnoho diabetiků má tendenci kompenzovat vysokým výkonem svůj zdravotní stav. To však může mít v budoucnu neblahé následky. Úspěšnost v povolání a adaptace na pracovní režim může být narušena postupným rozvojem diabetických komplikací. To může znamenat vážnou překážku v dalším seberozvoji a následné vyrovnávání se s nezaměstnaností nebo přechodem na invalidní důchod. Komplikacím je však vždy možné předcházet stabilní hladinou glykémie.

  S možností hypoglykémie je nutné počítat, a to i přesto, že jsou k dispozici ty nejmodernější technologie. 

   Závěrem

   Sladit léčebný režim s pracovními nároky je možné, avšak vyžaduje to značkou dávku kompromisu, komunikace a sebevědomí ze strany nemocného. Důležité je nevnímat diabetes jako „konec světa“, ale být zkrátka připraven na všechny nástrahy, které vám pracovní režim může přinést.

   Zdroj: Mujdiabetes, Rehabilitace, Mojezdravi, Old.lf.upol

   8812