Legislativa o diabeticích za volantem. Při řízení pozor na hypoglykémie!

Legislativa o diabeticích za volantem. Při řízení pozor na hypoglykémie!
Při řízení motorových vozidel je zvýšené riziko hypoglykémie. Zdroj: Shutterstock

K řízení motorových vozidel je zapotřebí motorických a kognitivních schopností, mezi které patří ovládání končetin i zraku, pozornost, umění rychle vyhodnotit situaci a reagovat. U diabetiků však mohou nastat za volantem komplikace, které záhy učiní z automobilu doslova neřízenou zbraň. Co nám k tomuto říká zákon o silničním provozu?

Zdravotní způsobilost diabetiků je zkoumána vždy při podání žádosti o vydání řidičského průkazu, a poté minimálně každé tři roky. Nejčastějším měřítkem pro přezkoumání způsobilosti jsou těžké hypoglykémie vyžadující pomoc druhé osoby. Takovéto kontroly se však netýkají všech pacientů s diabetem. Těm, kteří se léčí pouze dietou, hypoglykémie nehrozí. Rizikem se tak stávají pacienti léčící se inzulínem, případně ti, kteří užívají tabletky derivátů sulfonylurey (u nás nejčastěji Glimepirid či Gliclazid).

Spotřeba glukózy při řízení motorového vozidla je o 17 % vyšší než při běžných činnostech.

Jak v tomto případě hovoří zákon?

Nejen o diabeticích za volantem pojednává zákon č. 361/2000 Sb. (o silničním provozu), jenž říká, že jakýkoliv lékař, který pojme podezření na nezpůsobilost k řízení motorového vozidla, má oznamovací povinnost příslušnému úřadu (ten má pak za úkol ve správním řízení uložit dotyčnému podrobení se odbornému vyšetření u svého lékaře). Důležitější pro diabetiky je však vyhláška č. 37/2018 Sb. (o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), kde se píše, za jakých podmínek může být diabetikovi odejmut, či ponechán řidičský průkaz. Lékař tak dle odborného vyšetření vydává tyto posudky:

 • Zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel.
 • Zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou.
 • Zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel.

Podmínky k vydání posudku se rozdělují do těchto dvou skupin:

 • Neprofesionálové (neboli řidiči skupiny 1) se musí podrobit odbornému vyšetření, pokud prodělali během posledních dvanácti měsíců druhou a další těžkou hypoglykémii.
 • Profesionálové (neboli řidiči skupiny 2) jsou nezpůsobilí k řízení motorových vozidel, pokud v posledních dvanácti měsících prodělali druhou a další těžkou hypoglykémii, při níž byla nutná pomoc druhé osoby, či druhou a další hypoglykémii, kterou žadatel nebo řidič nebyl schopen rozeznat.

V praxi to znamená, že pro řidiče „skupiny 1“ nemusí dvě těžké hypoglykémie v průběhu roku znamenat ztrátu způsobilosti k řízení motorového vozidla – to posoudí právě váš diabetolog na odborném vyšetření, kde vezme v potaz znalost vašeho aktuálního stavu. U řidičů „skupiny 2“ však toto možné není, ti automaticky o svůj řidičský průkaz přicházejí!

Řidiči obou skupin k získání a udržení řidičského průkazu musí prokázat dostatečnou informovanost o rizicích, které s sebou nízká glykémie přináší. Další podmínkou je pravidelná lékařská kontrola, která musí být u neprofesionálů provedena minimálně jednou za tři roky a u profesionálů minimálně jednou ročně (u této skupiny řidičů je navíc nutné doložit pravidelné měření glykémie).

Trend zítřka? Objevte sílu naklíčených semínek!

Stimulovat semínka k životu je drobné kouzlo, které se jistojistě podaří každému. Stačí jen trocha péče. Naklíčená semínka jsou cenově dostupnou ...

Rizika, která můžou diabetiky za volantem potkat

Nejčastějším rizikovým faktorem řidiče je nízká hladina cukru v krvi. Ta vede ke zhoršené pozornosti a zpomalenému vyhodnocení situace. Řidič tak může neadekvátně brzdit, nebo naopak zvyšovat rychlost, nedodržovat jízdu v jízdním pruhu, může ignorovat světla na semaforu a podobně. Diabetici, kteří mají sníženou schopnost rozpoznat „hypo“ mohou upadnout až do bezvědomí. Je důležité upozornit na to, že tyto stavy přetrvávají až 70 minut po dosažení normální glykémie.

Hypoglykémie však nemusí být jediným kritériem k odebrání řidičského oprávnění. Diabetolog může shledat řidiče s cukrovkou nezpůsobilým i pro jiné zdravotní komplikace:

 1. Hyperglykémie – i vysoká hladina cukru má vliv na některé kognitivní funkce. Je to především náhlá únava a s tím související zpomalené reakce.
 2. Oční komplikace – snižují výkonnost řidiče, zejména při rozvoji šedého zákalu, který s diabetem úzce souvisí. Nutné jsou tedy kromě jiného i pravidelné návštěvy očního lékaře!
 3. Periferní neuropatie – snížená citlivost končetin má negativní vliv na cit pro ovládání pedálů. I léky užívané k léčbě neuropatie mohou snižovat pozornost řidiče.

Rady na závěr

Pokud má diabetik svou nemoc dobře zvládnutou, naslouchá signálům svého těla a myslí na bezpečnost svého okolí, nemusí se řízení motorových vozidel obávat. Je však nutné, aby si vždy před jízdou zkontroloval glykémii a věděl, jak rychle a účinně hypoglykémii léčit. Dále je dobré:

 • mít při sobě vždy glukometr, proužky, případně čtečku senzoru,
 • mít u sebe průkaz diabetika,
 • mít při ruce rychlý zdroj cukrů,
 • měřit se minimálně každé dvě hodiny, udělat si pauzu, jíst,
 • udržovat hodnotu glykémie nad 5 mmol/l,
 • vždy při nízké hladině cukru zastavit,
 • vydat se po hypoglykémii na cestu nejdříve za 45 minut,
 • absolvovat delší cesty s někým, kdo bude znát váš zdravotní stav.

Zdroj: casopisvnitrnilekarstvi.cz, diaordinace.cz, cukrovka.cz

2327

Diskuze k článku