Absurdistán: Teflonové kanyly neschvaluji…

Absurdistán: Teflonové kanyly neschvaluji…

Zásluhou našich čtenářů, kteří se na nás obracejí se svými problémy, vás můžeme informovat o tom, jak „vstřícné“ jsou ve skutečnosti naše zdravotní pojišťovny. Zvláště pak nás děsí chování některých revizních lékařů, kteří si o nevyléčitelné nemoci, jakým je diabetes mellitus, snad myslí, že se dá „vypotit“ jako chřipka.

Klasický je příklad čtenáře z jižní Moravy, který se léčí s pomocí inzulinové pumpy již několik let a používá k léčbě teflonové kanyly. Těch může mít maximálně 120 ročně (výměna kanyly se provádí jednou za tři dny). Aby mohly být kanyly uhrazeny z veřejného zdravotního pojištění, vyžaduje sazebník na tento spotřební materiál (zdravotnický prostředek) schválení revizního lékaře. Proto lékaři píší tzv. „Žádost o úhradu zdravotnického prostředku“. Pokaždé tam píší stejné zdůvodnění, protože důvody jsou stejné. Stále, den co den, stejná potřeba, co nejšetrnějším způsobem a pokud možno bez vedlejších účinků dostat do těla potřebnou dávku život zachraňujícího inzulinu.

ŽÁDOST ZAMÍTNUTA

Ošetřující lékař našeho pisatele tedy při pravidelné kontrole tuto žádanku vypsal a odeslal na Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra České republiky (211). Po dobu více jak čtyř let byly kanyly revizním lékařem schvalovány, až letos v červnu přišla žádost zamítnuta s tím, že není dostatečně zdůvodněno, proč právě teflonové kanyly předepsaného typu by měly být schváleny.
Nutno podotknout, že všechny teflonové kanyly stojí stejně (mají v sazebníku stejnou cenu). Co vedlo revizního lékaře k zamítnutí? Nevíme.
Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů odvolat, což se v tomto případě vzhledem k dovolené ošetřujícího lékaře nestihlo. Pacient byl nucen požádat lékaře o napsání kanyl, které schválení nepodléhají, jež mu však bohužel způsobily alergickou reakci a místo aplikace následně vyžadovalo výrazně delší zhojení. S touto novou argumentací se bude lékař opět snažit o schválení úhrady teflonových kanyl pro svého pacienta.

MŮŽETE KONTAKTOVAT I OMBUDSMANA

Dle našeho názoru jde o nesmyslnou zvůli revizního lékaře, zbytečnou dvojí administrativní zátěž pro zdravotní pojišťovnu, značnou časovou ztrátu pro lékaře, který by se místo toho mohl věnovat léčbě dalších pacientů a zbytečné trauma pro pacienta.
Naše rada zní: „Komunikujte se svou zdravotní pojišťovnou.“ U Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra můžete kontaktovat přímo ombudsmana. Zdravotní pojišťovna hospodaří s vašimi penězi a vy máte právo být informováni, proč učinila rozhodnutí takové či jiné. Proč v tomto případě několik let důvody ke schválení stačily a nyní musí být jiné, když se v sazebníku nezměnily podmínky pro poskytování stejného zdravotnického prostředku.
Jde o právo pacienta na nejlepší dostupnou zdravotní péči. Toto právo má každý pacient ze zákona a plátcům zdravotní péče, kteří se někdy hodně snaží ušetřit na nepravém místě, je to asi potřeba čas od času připomenout.

POUČTE SE O SVÝCH PRÁVECH

Tématem ochrany oprávněných zájmů pacientů s diabetem se stále intenzivněji zabývá i spolek DIAKTIV CZECH REPUBLIC z.s. Kadžoročně jeho edukátoři připravují několik edukační bloků na rekondičních pobytech osob s diabetem po celé republice. Jejich účastníci byli mimo jiné seznámeni nejen s právy, ale i povinnostmi pacientů.
DIAKTIV je rovněž pořadatelem edukačního projektu pro osoby s diabetem typu 1 – Mezinárodního setkání věčně mladých diabetiků. Práva pacientů jsou pravidelně na jeho programu. Letošní, 21. ročník setkání se uskuteční ve dnech od 25. do 28. října 2019 v Luhačovicích. Informace a přihlášky naleznete na www.diaktiv.cz.

Jan Kyselý

398

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku