Dejte si pozor na hypoglykémie za volantem. Může hrozit i odebrání řidičského průkazu

Dejte si pozor na hypoglykémie za volantem. Může hrozit i odebrání řidičského průkazu
Dvě těžké hypoglykémie můžou znamenat odebrání řidičského průkazu. Zdroj: Unsplash

S diabetem se dá žít poměrně plnohodnotný život za předpokladu, že mu budeme věnovat pozornost a svůj čas. Ačkoliv si takovou věc nejspíš nepřipustíte, cukrovka má výrazný vliv na kondici řidiče – a zanedbat prevenci při řízení automobilu znamená ohrozit sebe a své okolí na životě. Jakým nebezpečím může být diabetik za volantem ostatním řidičům? A za jakých okolností může dojít k odebrání řidičského průkazu? 

Pokud se léčíte pouze dietou, následující řádky se vás s velkou pravděpodobností týkat nebudou. Největšímu riziku nehody se vystavují ti diabetici, kteří se léčí inzulínem, případně užívají tabletky derivátů sulfonylurey (např. Glimepirid nebo Gliclazid). 

Fakt: Spotřeba glukózy při řízení automobilu je až o 17 % vyšší než při běžných činnostech.

Řidičská způsobilost

Zdravotní způsobilost je nezbytným předpokladem k tomu, abyste obdrželi řidičský průkaz. Podezření na to, že jste nezpůsobilí k řízení motorového vozidla, může pojmout jakýkoliv lékař, kterého navštívíte, nebo který vás ošetří. Ten má ze zákona oznamovací povinnost (zákon č. 361/200 Sb.) u příslušného úřadu, a ten zas naopak uloží dotyčnému povinnost podrobit se vyšetření u svého diabetologického lékaře. Odborný lékař vydává posudek, který může mít tři různé závěry:

 • zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla,
 • zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla s podmínkou,
 • zdravotně nezpůsobilý.

Fakt: V případě uznání zdravotní nezpůsobilosti má váš diabetolog povinnost uvědomit o této skutečnosti obecní úřad, ale i vašeho zaměstnavatele. 

Kdy můžete o řidičák přijít?

Diabetikům je věnován celý odstavec ve vyhlášce č. 37/2018 Sb. (o zdravotní způsobilosti), která mimo jiné ukládá povinnost podrobit se pravidelným kontrolám, ale také nabádá diabetiky, aby případné těžké hypoglykémie sami svému diabetologovi ohlásili! Zákon dělí řidiče na dvě skupiny:

Skupina 1 – neprofesionálové

Zjednodušeně řečeno, diabetik se musí podrobit odbornému vyšetření v případě, že v posledních dvanácti měsících prodělal více než dvě těžké hypoglykémie, které vyžadovaly pomoc druhé osoby. Dále se musí podrobit vyšetření, jestliže jeho onemocnění doprovází komplikace, nebo byla zahájena léčba léky, u kterých hrozí riziko hypoglykémie. Ošetřující lékař pak podle znalosti aktuálního stavu pacienta řidičský průkaz buď odebere, nebo ho ponechá.

Diabetici v této skupině musí projít prohlídkou způsobilosti minimálně jednou za 3 roky.

Skupina 2 – profesionálové

Na řidiče profesionály je nahlíženo samozřejmě mnohem přísněji. Ti se musejí nejenom podrobovat mnohem častějším prohlídkám (1krát za rok), ale také nesmí mít k diabetu žádnou jinou komplikaci. O řidičský průkaz přicházejí automaticky, zjistí-li se dvě těžké hypoglykémie v uplynulých dvanácti měsících, které vyžadovaly pomoc druhé osoby. Profesionální řidiči dále:

  • musí prokázat dostatečnou informovanost o hypoglykémii,
  • musí spolehlivě rozpoznat příznaky hypoglykémie,
  • musí doložit pravidelné měření glykémie, a to minimálně 2krát denně.

  Fakt: O řidičský průkaz s největší pravděpodobností přijdou také ti diabetici, kterým byl diagnostikován syndrom nerozpoznané hypoglykémie. 

  Zbystřete! Snížit kalorie ve stravě je efektivnější než kdejaký stravovací směr

  Pro úspěšný úbytek nadbytečných kil je zásadní vědět, co si k jídlu můžeme dopřát, a co naopak příliš vhodné není. K tomu samozřejmě slouží ...

  Nebezpečí hrozící za volantem

  Třes rukou, zhoršené vidění, slabost – to jsou jen některé ze symptomů krátkodobé komplikace diabetu. K těm dlouhodobým však může patřit i ztráta citlivosti nohou nebo problémy se zrakem. Takové potíže samozřejmě nelze podceňovat – kvůli zdravotním komplikacím spojeným s diabetem, jako je infarkt nebo mozková mrtvice, se z auta stává doslova neřízená zbraň.

  Nezpůsobilými k řízení motorových vozidel se můžete stát hned z několika důvodů. Tím nejčastějším je samozřejmě hypoglykémie, při které řidič pociťuje zhoršenou pozornost a zpomalené reakce. Odebrat řidičský průkaz vám však můžou i z důvodu častých hyperglykémií, očních komplikací (především u rozvoje šedého zákalu) a při periferní neuropatii, která může zapříčinit necitlivost nohou (pozor si však dejte i na některé léky na neuropatii, které snižují pozornost řidiče). 

  Fakt: Stavy hypoglykémie, při kterých mohou řidiči neadekvátně brzdit, nebo naopak zvyšovat rychlost, přetrvávají až 70 minut od uvedení glykémie do normálního stavu.

  Než usednete za volant

  Každý řidič-diabetik by měl mít svou nemoc pod kontrolou, měl by být schopen rozpoznat signály svého těla, ale především by měl myslet i na bezpečnost svého okolí. Vždy je nutné před jízdou zkontrolovat glykémii, ale také:

  • je důležité kontrolovat glykémii i při jízdě,
  • nikdy nevyjíždějte bez glukometru nebo čtečky senzoru,
  • mějte v autě rychlý zdroj cukrů,
  • dělejte pauzy každé dvě hodiny, při kterých si dejte malou svačinku,
  • udržujte svou glykémii nad 5 mmol/l,
  • vždy při nízké hladině cukru zastavte,
  • delší cesty absolvujte s někým, kdo za vás řízení bude moci přebrat.

   Závěrem

   Je na zvážení, zda je legislativa o diabeticích za volantem v praxi účinná (na Slovensku mají například diabetici ve svém řidičském průkazu kód 500 a musejí při sobě vozit potvrzení o způsobilosti). Diabetici si jsou samozřejmě vědomi toho, že mohou o svůj řidičský průkaz přijít a závažné hypoglykémie před svým diabetologem tají.

   Těžkou hypoglykémii však může prozradit kontinuální monitor glukózy, v horším případě přivolání rychlé záchranné služby, která má, jak už jsme psali, ohlašovací povinnost. Na druhou stranu může takový nevyžádaný posudek o způsobilosti k řízení vnést mezi diabetologa a jeho pacienta jistý prvek nedůvěry. Nakonec jsme to tedy my, samotní diabetici, kteří by měli za volant usednout jen s čistým svědomím.

   Zdroje: zakonyprolidi.cz, casopisvnitrnilekarstvi.cz, auto.cz, dialiga.cz

   24960

   Diskuze k článku