Obezita: Tichý zabiják našeho zdraví

Obezita: Tichý zabiják našeho zdraví
Léčba obezity je komplexní a kromě režimových opatření zahrnuje i farmakologickou léčbu a chirurgické zásahy. Zdroj: Shutterstock

Obezita v současné době ohrožuje stále větší množství lidí a zařadila se již před nějakou dobou mezi novodobé civilizační choroby. Jde o zákeřné onemocnění, které je ale širokou veřejností velmi podceňováno. Přitom ohrožuje naše zdraví po všech stránkách. Víte, jak se s ní jednou provždy vypořádat?

Obezita je vlastně chronické onemocnění, kdy se pacientům v těle ukládá větší množství tukové tkáně. Což vede ke vzniku dalších zdravotních obtíží. Léčba je pak zdlouhavá a vždy by měla být komplexní. Míra obezity se určuje podle tzv. BMI neboli body mass indexu. Jde o známý ukazatel poměru výšky a hmotnosti. Vedle BMI nesmíme ještě zapomenout na obvod pasu, který poukazuje na níže uvedenou rizikovou abdominální obezitu. Ten by neměl být vyšší než 80 cm u žen a 89 cm u mužů.

Co jíst před a po tréninku? Správnými hodnotami zabráníte hypoglykémii!

Jakýkoliv pohyb ovlivňuje hladinu cukru v krvi, a to i u nediabetické populace. Diabetik má tu nevýhodu, že svou glykémii musí pravidelně ...

Základní typy obezity

Obezitu můžeme rozdělit na 2 typy. První, tzv. gynoidní (tvaru hrušky), představuje uložení tuku převážně v oblasti stehen a hýždí a vyskytuje se hlavně u žen. Naproti tomu tzv. androidní, nebo také viscerální (útrobní) či abdominální typ (tvaru jablka), se vyznačuje ukládáním tuku zejména v oblasti břicha a je považován za rizikový pro rozvoj kardiovaskulárních chorob (KVO), hypertenze, diabetu, a dokonce i některých nádorových onemocnění. Abdominální obezitu zjišťujeme především změřením obvodu pasu, jehož hraniční hodnoty jsou popsány výše.

Hlavní příčiny vzniku obezity

  • větší příjem kalorií než výdej
  • nevhodné složení stravy
  • nedostatek pohybu
  • nekvalitní nebo nedostatečný spánek
  • hypofunkce štítné žlázy
  • hormonální příčiny nebo působení některých léků
  • špatný příklad z rodiny

Jak změřit obezitu

MI se dá snadno vypočítat, tj. že vydělíme váhu v kilogramech druhou mocninou výšky v metrech, nebo lze použít internetovou kalkulačku. Normální BMI je mezi 18,5 a 25 kg/m². Nad hodnotou 25 je definována nadváha, nad 30 je obezita 1. stupně, 2. stupně od 35 a 3. stupně nad 40. Dle zmíněné studie z roku 2014 je průměrné BMI u českých žen 28 a u mužů 27 kg/m².

MUDr. Róbert Pituch: Bolesti kloubů mohou potrápit nejen diabetiky. Jaké existuje řešení?

S přibývajícím věkem se stupňuje opotřebení kloubů a mění se integrita chrupavky, což se projevuje silnou bolestivostí v pohybu, v pokročilejších ...

Jak se obezita léčí?

Léčba obezity je komplexní, a kromě režimových opatření, na která je kladen největší důraz, zahrnuje i farmakologickou léčbu a chirurgické zásahy, ke kterým se přistupuje většinou až po vyčerpání předchozích možností. Denní příjem kalorií a složení stravy musí být vyvážené tak, aby byl příjem kalorií nižší, než je jejich tělesný výdej. Zároveň je žádoucí, pokud možno dosáhnout pohybové aktivity alespoň 30 až 40 minut denně. Chcete-li se do léčby obezity pustit, poraďte se se svým praktickým lékařem. Mějte ovšem na paměti, že nejlepší je prevence obezity.

Jak obezita souvisí s cukrovkou?

Sedavý způsob života, nedostatek pohybu a příjem většího množství kalorií než tělo potřebuje, vede k obezitě, a jde-li o obezitu abdominální, může odstartovat diabetes 2.  typu. Je to kvůli vzniku a růstu inzulinové rezistence, která je výsledkem především abdominální obezity. Pacient s diabetem má mnohem lepší výsledky léčby samotného diabetu, pokud úspěšně léčí obezitu.

Co víme o obezitě v Česku?

Dle studie z roku 2010, která zkoumala výskyt nadváhy a obezity v české populaci, byl počet obézních ve věkové skupině od 18 let v roce 2001 15 %. V roce 2005 to už bylo 17 % a v roce 2008 stoupl o dalších 5 %. Obezita tedy v České republice neustále narůstá. Z poslední studie EHES z roku 2014, zaměřené na věkovou skupinu 25 až 64 let, víme, že jedinců s nadváhou je v České republice 36 % a obézních je celkem 28 % (29 % mužů a 25 % žen). Dle této studie až 60% české populace má vyšší hodnotu obvodu pasu, než je doporučeno, zároveň je o 8 cm větší i průměrná hodnota obvodu pasu. Také prokázala, že ve skupině osob s abdominální obezitou má zvýšené až vysoké riziko KVO 64 % žen a 60 % mužů.

Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný článek užitý v původním znění a se souhlasem autorky Ludmily Šimůnkové

1629

Diskuze k článku