BPA v plastových lahvích může mít vliv na rozvoj cukrovky 2. typu

BPA v plastových lahvích může mít vliv na rozvoj cukrovky 2. typu
BPA může zvyšovat mimo jiné riziko cukrovky 2. typu Zdroj: Freepik

Plastové láhve zaplavily svět. I přes snahy o snižování množství plastového odpadu, recyklaci a další opatření je znečištění plasty neúnosné. Ale to není jediný problém. Plastové láhve často obsahují bisfenol A – chemikálii, která může být škodlivá pro lidský organismus. BPA může narušovat hormonální rovnováhu a přispívat k rozvoji různých zdravotních problémů, včetně reprodukčních poruch. Výzkum naznačuje, že dlouhodobé vystavení BPA může zvýšit také riziko rozvoje diabetu 2. typu.

Podle závěrů nové studie může vystavení bisfenolu A zvyšovat riziko cukrovky 2. typu. Podle vědců je zapotřebí další zkoumání vlivu těchto chemických látek na lidské zdraví.

Mezi BPA a cukrovkou 2. typu je souvislost, říkají vědci

Výsledky výzkumu prezentoval autor studie Todd Hagopian, Ph.D., vědecký pracovník Centra pro výzkum zdraví v Cal Poly, na 84. vědeckém zasedání Americké diabetologické asociace (ADA) v Orlandu na Floridě.

Bisfenol A, známý pod zkratkou BPA, je chemická látka, která se běžně používá k výrobě tvrdých, průhledných plastů a epoxidových pryskyřic. Tyto materiály se nacházejí v mnoha předmětech denní potřeby, jako jsou nádoby na potraviny, nápojové lahve a nádobí. Je známo, že BPA narušuje funkci hormonů a může zvyšovat riziko vzniku cukrovky 2. typu.

Ačkoli je známo, že BPA narušuje funkci hormonů a je mu přičítáno zvýšené riziko diabetu 2. typu, výzkumy, které přímo spojují expozici BPA s cukrovkou u dospělých, jsou často spíše asociativní než kauzální. To znamená, že ačkoli byla pozorována určitá souvislost, přímý vztah příčiny a následku nebyl až dosud v rámci studií definitivně prokázán.

Olivy: Nečekaný spojenec při léčbě obezity a cukrovky

Podle Státního národního ústavu má více než 60 % Čechů nadváhu, trpí jí až čtvrtina dětí. Obezita je nejrozšířenější civilizační onemocnění a ...

Hodnocení vlivu BPA na citlivost na inzulín

V nové, dvojitě zaslepené studii bylo účastníkům po dobu 4 dnů podáváno buď placebo, nebo BPA v bezpečné dávce stanovené americkou agenturou EPA (50 μg/kg tělesné hmotnosti) s cílem vyhodnotit vliv bisfenolu A na citlivost na inzulin.

Dvojitě zaslepená studie znamená, že podávané látky jsou označeny pouze kódem, ani lékař tedy nemá informaci, zda jsou konkrétní pacienti v testované, nebo kontrolní skupině.

Studie se zúčastnilo čtyřicet zdravých, neaktivních dospělých osob (22 žen, 18 mužů), které nejprve absolvovaly dvoudenní stravovací režim s nízkým obsahem BPA. Během této doby vědci měřili vzorky moči a krve a periferní citlivost na inzulín. Poté byli účastníci náhodně rozděleni na 4denní stravovací režim s perorálně podávaným BPA nebo placebem, aniž by věděli, který z nich dostávají.

Výsledky byly analyzovány pomocí opakovaných měření ANOVA s úpravou na základě pohlaví, BMI, fyzické aktivity a etnického původu. Studie naznačuje, že bisfenol A (BPA) obsažený v obalech potravin může přímo ovlivňovat riziko cukrovky u dospělých.

Překvapilo nás, že snížení expozice BPA, například používáním nerezových nebo skleněných lahví a plechovek bez BPA, může riziko cukrovky snížit,“ vyjádřil se doktor Hagopian.

Vystavení působení BPA může snižovat citlivost na inzulín

Vědci zjistili, že expozice BPA snižuje periferní citlivost na inzulin po čtyřech dnech. Mezi skupinami s placebem a BPA nedošlo během čtyř dnů k žádné významné změně tělesné hmotnosti, ani hladiny glukózy v krvi nalačno. Hladiny BPA v moči však byly významně vyšší u osob, které dostávaly BPA.

Důležité je, že periferní citlivost na inzulin se ve skupině s BPA významně snížila, zatímco ve skupině s placebem zůstala stabilní.

Vzhledem k tomu, že tento výzkum pokračuje, jsou pro důkladné pochopení výsledků nezbytné dvě následné studie. První by měla zjistit, zda nižší dávka bisfenolu A po dobu několika týdnů nebo měsíců nezvyšuje riziko vzniku diabetu. Druhá by měla zjistit, zda aerobní cvičení, o němž je známo, že významně snižuje riziko cukrovky, může působit proti negativním účinkům expozice bisfenolu A.

Horké dny jsou pro organismus náročné. Kromě úpalu se může rozvinout i infarkt a další vážné potíže

Klimatické změny, k nimž v poslední době dochází, s sebou nesou extrémní teploty, na které ale naše tělo není zcela zvyklé a připraveno. Výzkumy ...

Efekt chemického koktejlu

BPA je navíc jen jedním z mnoha endokrinních disruptorů, s nimiž se lidé denně setkávají. Kumulativní dopad vystavení více chemickým látkám, známý jako „efekt chemického koktejlu“, může potenciálně zvýšit zdravotní rizika, včetně cukrovky a dalších metabolických poruch.

Bezpečné alternativy

O škodlivosti plastových lahví s BPA se ví dlouho a také spojitost s cukrovkou 2. typu už byla předmětem dřívějších výzkumů, ale potřeba informovat veřejnost a vyvíjet nátlak na výrobce dosud nezmizela. Pozitivní je, že někteří výrobci již přikročili k používání lahví bez BPA. Jedním z důvodů je samozřejmě i rostoucí poptávka informovaných spotřebitelů po bezpečnějších výrobcích.

Zdroj: medicalnewstoday.com, dále dle textu

Foto: Freepik

498

Diskuze k článku