Zákeřná retinopatie: Chodit k očaři byste měli i bez obtíží

Zákeřná retinopatie: Chodit k očaři byste měli i bez obtíží
Oční prohlídky jsou pro diabetika více než důležité! Zdroj: Shutterstock

Jedním z častých chronických komplikací, které postihují pacienty v důsledku špatně léčené cukrovky, je diabetická retinopatie. Jedná se o nezánětlivé onemocnění oční sítnice, které může vyústit až ve ztrátu zraku. Uvádí se, že v Čechách trpí retinopatií 39 % diabetiků.

Jak k postižení očí u diabetiků dochází, vysvětluje MUDr. Lucie Valešová, oční chirurg pražské kliniky NeoVize: „První variantou je, že špatně kompenzovaná cukrovka postihuje drobné cévky v oku, které se ucpávají, a tím dojde k porušení prokrvení sítnice. Druhý způsob postižení je tím, že cévy v sítnici „netěsní“, vytéká z nich tekutina a způsobuje otok sítnice. Nedostatečné prokrvení i otok sítnice pak ničí schopnost vidění. Oko se snaží napravit situaci růstem nových cév. Ty jsou ale nekvalitní a praskají, mohou prokrvácet oko a způsobit trakční odchlípení sítnice.”

Nerozlučná komická dvojice Laurel a Hardy: Cukrovku měl překvapivě hubeňour

Oba komici se narodili už v předminulém století. Laurel přišel na svět v anglickém Ulverstonu v roce 1890, Hardy, který byl o dva roky mladší, ...

K očaři jednou ročně i bez potíží!

Zákeřnost tohoto onemocnění spočívá především v jeho nenápadnosti. Zpočátku totiž pacient nepociťuje prakticky žádné příznaky. Když je pocítí, bývá už pozdě. „V první fázi může postižení sítnice zjistit jedině lékař při preventivní prohlídce očního pozadí. Až v pozdějších stádiích dochází k poklesu samotného vidění. To se může projevit třeba až po několika letech trvání špatné kompenzace diabetu. To už se ale nedá napravit, pouze zpomalit a i to je velmi obtížné,“ říká MUDr. Valešová a důrazně varuje: „Proto by měl každý diabetik navštěvovat očního lékaře minimálně jednou ročně, i když žádné zhoršení zraku nepozoruje!“

Jak probíhá vyšetření?

„Oční vyšetření zabere pouze několik hodin ročně. Lékař nejprve zjistí vidění každým okem zvlášť. Na štěrbinové lampě, což je mikroskop k vyšetření oka, prohlédne přední část očí, jestli zde nejsou novotvořené cévy, změří nitrooční tlak. Následně po tzv. rozkapání očí za pomoci speciální čočky vyšetří oční pozadí. Podle výsledku stanoví další kontrolu nebo další vyšetření a ošetření laserem. U sporného nálezu objedná lékař fluorescenční angiografii, což je vyšetření, při kterém se do žíly na paži vstříkne kontrastní látka fluorescein, která obíhá v cévách celého těla a lékař může vyfotografovat a lépe vyšetřit cévy na očním pozadí,“ popisuje MUDr. Valešová.

Na specializovaných pracovištích jsou pak dostupné i další moderní zobrazovací metody vyšetření očí: „Monitorování sítnicových změn se kromě biomikroskopického vyšetření očního pozadí provádí nejčastěji pomocí OCT a OCTa (optická koherenční tomografie a neinvazivní OCT angiografie). Oboje probíhá bez injekcí a zásahu do těla“, dodává MUDr. Valešová.

Dieta pro diabetiky – nutná, ale ne nudná: Středomořská strava patří k nejoblíbenějším

Pro mnohé dieta znamená hladovění, omezování oblíbeného jídla a jakousi formu trestu za předešlé prohřešky. Tím děsivěji zní pojem „diabetická ...

Laser může zachránit zrak

U pokročilejších stupňů diabetické retinopatie přichází na řadu operační zákrok pomocí laseru. Svou podstatou je podobný, jako operace křečových žil. Jeho cílem není zlepšit vidění, ale alespoň zpomalit a stabilizovat průběh onemocnění sítnice. „Cílem léčby je zajizvit neprokrvené části sítnice a zabránit prosakování z cév,“ vysvětluje MUDr. Valešová a dodává: „Lékař na oko nasadí speciální laserovací kontaktní čočku, pomocí které směruje laserový paprsek na konkrétní místo na sítnici. Vlastní laserové sezení trvá asi 10 až 30 minut. U některých pacientů je provedeno jen jedno laserové sezení, u jiných více, např. 5, ale i 8 sezení na jedno oko. Jednotlivá sezení na jednom oku musí mít minimálně 7 denní odstup. U velmi pokročilých nálezů je někdy vhodná operační léčba tzv. vitrektomií – odstraněním sklivce. Tímto způsobem se operuje prokrvácené oko nebo odchlípená sítnice. Operace se provádí v narkóze nebo v místním umrtvení při několikadenní hospitalizaci. Výkon trvá tři čtvrtě hodiny až několik hodin.“

Laserovým zákrokem by podle primářky Valešové bylo možné zachránit zrak až 90% lidí postižených diabetem a diabetickou retinopatií. Problém tkví v tom, že lidé jsou o problematice málo informovaní a podceňují důležitost pravidelných preventivních prohlídek.

Nejlepší je poškození zraku předcházet

Vyléčit diabetickou retinopatii zatím tedy nelze. Jedinou účinnou metodou, jak zabránit poškození zraku vlivem diabetu, tak zůstává prevence – pravidelná kompenzace cukrovky podle pokynů lékaře, tzn. udržování doporučené hladiny krevního cukru a vyvarování se dramatických vzestupů a pádů této hodnoty. Dále je vhodné hlídat si cholesterol i krevní tlak. Nejdůležitější prevencí ale zůstávají zmiňované pravidelné prohlídky u očaře. Ten, když problém včas odhalí, může rozvíjející se vadu zraku zarazit, nebo alespoň zpomalit její postup.

Jak ještě cukrovka komplikuje zrak?

Proměnlivé vidění během dne

Jiným očním projevem cukrovky, který nesouvisí s diabetickou retinopatií, je proměnlivé vidění během dne. Bývá spíše u mladých nepoznaných nebo špatně kompenzovaných diabetiků. Je způsobeno neustálými změnami dioptrií, které způsobuje proměnlivá hladina cukru v krvi a následně v oku.

Šedý zákal (katarakta)

Cukrovka také napomáhá ke vzniku šedého zákalu. Jedná se o nejčastější nesítnicovou komplikaci cukrovky. Toto „zašednutí čočky“ vzniká u diabetiků v průměru o 10 let dříve než ve zdravé populaci. Naštěstí se dá velmi dobře léčit operací, která je velmi bezpečná a spočívá ve výměně nitrooční čočky. Lze ji provést jednak klasickou metodou ultrazvukem, ale dnes již také nejmodernější metodou laserem LenSx, která oko zatíží ještě méně, než klasická operace.

Vyšlo nové číslo časopisu DIAstyl!

Lékařka kliniky diabetologie IKEM MUDr. Klára Sochorová se tentokrát zaměřila na aktuální technologickou novinku – senzor Dexcom G7. Můžete se ...

My v očích jen hasíme požáry, říká primářka oční kliniky a laserový chirurg MUDr. Lucie Valešová

Jaké jsou šance na zachování zraku při včasném záchytu diabetické retinopatie?

Šance jsou dobré jedině když se léčba provede včas, tedy ještě před tím, než pacient pociťuje jakékoliv příznaky potíží a onemocnění se zjistí při preventivním vyšetření. Druhou nezbytnou podmínkou k úspěchu léčby a k dlouhodobému udržení vidění je trvalá disciplinovanost v životním režimu a dodržování dietních opatření, redukce váhy, sportování (resp. dostačující je jakákoliv aerobní zátěž: rotoped, kolo, ostřejší procházka denně apod.). Cukrovka je chronické a trvale postupující onemocnění, takže si nelze říct, že s léčbou a dodržováním začnu, až mne něco bude bolet, vadit… to už je pozdě, to už jsou kola ničení těla roztočena a nejdou zastavit.

V článku je popsaná laserová operace jako možnost zpomalení či zastavení nemoci. Je tato operace vhodná pro všechny diabetiky? Jaké jsou další možnosti?

Jsou stanovena medicínská kritéria, kdy je léčba koagulačním laserem vhodná a kdy ne – pro někoho je na ni příliš brzy, pro někoho příliš pozdě. Podobně jsou na tom i další druhy léčby – injekce protilátek proti růstovým faktorům do sklivce (dnes velmi populární zákrok ke zmírnění diabetického otoku sítnice a k redukci diabetických novotvořených cév), nebo operace PPV (pars plana vitrektomie neboli odstranění sklivce). V každém případě ale platí, že nejdůležitější léčbou je prevence ve formě perfektní kompenzace cukrovky jako základního onemocnění. My v očích jen hasíme požáry, jsou to důsledky, příčina je vždy jinde – v trvalém dodržování režimu a léčby cukrovky.

Jsou operace laserem hrazené pojišťovnou, nebo na ně pacient připlácí?

Laserová léčba sítnice u diabetiků je plně hrazena pojišťovnou.

Platí pro diabetiky stejná pravidla pro ochranu zraku v létě před sluncem, jako pro všechny ostatní, nebo by měli dodržovat ještě nějaká další opatření?

V ochraně před sluncem jsou na tom všichni stejně, diabetici nemusí mít žádná další opatření. Znovu opakuji: nejdůležitější je životní styl a kompenzace cukrovky, strava, režim, pohyb.

MUDr. Lucie Valešová | zdroj: časopis DIAstyl, se souhlasem MUDr. Lucie Valešové

MUDr. Lucie Valešová

Primářka Oční kliniky NeoVize Praha, laserový chirurg Oční kliniky NeoVize Brno a primářka Dětského očního centra Kukátko. Specializuje se na laserovou léčbu dioptrických vad a keratokonu (onemocnění oční rohovky). Působí také na Oční klinice 1. LF UK v Praze, kde přednáší zahraničním studentům.

Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný článek užitý se souhlasem autorky MUDr. Lucie Valešové

10537

Diskuze k článku