Stovky tisíc lidí v Česku netuší, že mají prediabetes – stav, kdy lze ještě zvrátit cukrovku. Situace je alarmující, varují odborníci

Stovky tisíc lidí v Česku netuší, že mají prediabetes – stav, kdy lze ještě zvrátit cukrovku. Situace je alarmující, varují odborníci
Odborníci diskutovali rizika, kterých v poslední době přibývá Zdroj: se souhlasem účastníků kulatého stolu

Prudce rostoucí výskyt obezity a s ní spojené cukrovky 2. typu představuje naléhavý zdravotní i socioekonomický problém. Zatímco před necelým půlstoletím se potýkalo s nadváhou nebo obezitou 20 % lidí a s diabetem 4 %, dnes má vyšší hmotnost více než 60 % lidí a s cukrovkou se léčí každý desátý obyvatel České republiky. S cílem představit klíčová témata související s prevencí tohoto chronického onemocnění a včasnou intervencí již ve fázi, kdy je možné jej zvrátit, se ve čtvrtek 14. března pod záštitou místopředsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PharmDr. Petra Fifky konal kulatý stůl s odborníky.

Tempo nárůstu diabetu 2. typu je alarmující. Hlavní příčinou je životní styl, v němž je rozhodující snadný přístup k jídlu a chuť, nikoli hlad vedoucí k přejídání, a to bez dostatečné kompenzace pohybem. V České republice je nyní více než milion diabetiků 2. typu a každý rok přibývá až 60 tisíc nových pacientů, přičemž se jedná pouze o ty, u nichž bylo toto onemocnění diagnostikováno. „Máme další desítky tisíc těch, kteří o své diagnóze nevědí, a statisíce lidí s prediabetem, což je stav, kdy je hladina glukózy v krvi vyšší než obvykle, ale ještě nedosahuje takové úrovně, aby mohla být klasifikována jako diabetes. A právě na tuto fázi je třeba se v rámci prevence zaměřit,“ říká organizátor kulatého stolu, poslanec PharmDr. Petr Fifka, místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny.


Znáte okurkovou vodu? Nápoj ideální pro diabetiky snižuje tlak a prospívá svalům i kostem

Nápoj připravený z okurky představuje skvělou nízkokalorickou alternativu k limonádám a jiným ochuceným nápojům s prázdnými kaloriemi. Díky ...

Preventivní prohlídky vám mohou zachránit krk

Prediabetes je tedy důležitým varováním a nabízí příležitost k opatřením, která mohou zabránit rozvoji diabetu. „Pokud se pacient s určitou hodnotou glykémie nezačne léčit, je téměř jisté, že jeho stav přejde v diabetes. Ale už 10–15% snížení hmotnosti může vrátit glykémii do normálu,“ vysvětluje prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., z České obezitologické společnosti ČLS JEP. Prediabetem přitom trpí až čtvrtina české populace a téměř polovina lidí ve věku 55 až 64 let. Problémem však je, že prediabetes nemá žádné klinické příznaky a lidé, kteří nechodí na pravidelné preventivní prohlídky, o své zvýšené glykémii nemají tušení.

Zásadním problémem cukrovky je, že vede k dalším komplikacím – je nejčastější příčinou slepoty, selhání ledvin, neuropatie a významně zvyšuje riziko infarktu myokardu, mrtvice nebo srdečního selhání. „Epidemii obezity a potažmo diabetu bych přirovnal k problému, jakým je nárůst emisí skleníkových plynů. Oba problémy jsou extenzivně studovány, hodně se o nich hovoří, ale řešení obou je možné pouze na celospolečenské úrovni, k čemuž je nezbytné přijmout zásadní a velmi bolestivá opatření. V obou případech, obávám se, však již pokročily do fáze, kdy je společnost nedokáže kočírovat, natožpak ukočírovat. Určitě ne po dobrém,“ varuje prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava v rámci diskuse, která se na toto téma konala v budově Poslanecké sněmovny.

Nespecifické střevní záněty mohou přispívat k rozvoji cukrovky. Velkou roli hraje střevní mikrobiom

Zánětlivé střevní onemocnění (IBD) je souhrnný termín, který zahrnuje ulcerózní kolitidu a Crohnovu chorobu, dvě chronická onemocnění trávicího ...

Diabetes má také ekonomické dopady

Důsledky diabetu však nedoléhají pouze na samotné pacienty, ale mají také rozsáhlé sociální a ekonomické dopady. „Do budoucna bude stále komplikovanější financovat moderní péči z veřejného zdravotního pojištění, zejména v situaci masového rozšíření některých civilizačních onemocnění. Měli bychom si uvědomit, že zdraví je svým způsobem náš nejcennější majetek, a podle toho se k němu chovat a pečovat o něj, stejně jako se staráme například o své auto. A součástí naší péče by měla být i prevence nemocí, kterým se vyhnout lze a které si zbytečně způsobujeme sami – jako je tomu v případě cukrovky 2. typu,“ upozorňuje PharmDr. Petr Fifka.

Účastníci kulatého stolu, kterými byli PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., z VZP ČR, prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., z FN Ostrava a LF Ostravské univerzity, prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., z České obezitologické společnosti ČLS JEP, MUDr. Barbora Macková, MHA, ze SZU a Bc. Miloslav Šindelář z Institutu moderní výživy, se tak jednomyslně shodli na tom, že v tomto ohledu je nutné multidisciplinární řešení a meziresortní spolupráce ministerstev.

Zdroj: redakce, PharmDr. Petr Fifka, prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

12482

Diskuze k článku