Nová naděje pro diabetiky 1. typu: Studie DIAGNODE-3 může ochránit buňky slinivky a zlepšit výkyvy glykémií

Nová naděje pro diabetiky 1. typu: Studie DIAGNODE-3 může ochránit buňky slinivky a zlepšit výkyvy glykémií
Zájemci o studii musí splnit požadavky Zdroj: Shutterstock

Léčba cukrovky se v posledních letech stále vyvíjí kupředu – ať už jde o moderní technologie, které ulehčují diabetikům život, nebo o nové léky, které by mohly pomoci s lepší kompenzací cukrovky. Právě jeden takový lék teď začíná ve své studii testovat IKEM. Co je cílem této studie a kdo se do ní může přihlásit? O tom jste si povídali s vědeckou koordinátorkou projektu MUDr. Zuzanou Vlasákovou, CSc.

Paní doktorko, kdo se může zúčastnit nové studie s názvem DIAGNODE-3?

Na našem pracovišti, Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, jsme otevřeli nábor do klinického hodnocení DIAGNODE-3 pro pacienty s diabetem 1. typu. Této studie se mohou účastnit jedinci od 18 do 29 let věku. Stejná klinická studie pro dětské pacienty je organizována ve fakultní nemocnici v Motole. Kromě věku a typu diabetu je další podmínkou pro zařazení do studie právě maximální doba od vzniku diabetu, kterou je 6 měsíců a ne déle.

Proč pouze diabetici, kteří mají diabetes maximálně půl roku?

Předpokládá se totiž, že v době prvních 6 měsíců od vzniku diagnózy existuje velká šance, že nebudou všechny buňky produkující inzulín zničeny autoimunitním procesem, kterým diabetes 1. typu je. Léčivá látka, podávaná během tohoto klinického hodnocení, cílí právě na záchranu rychle ubývajících beta buněk slinivky.

Mocný minerál diabetiků: Zinek reguluje cukr, zlepšuje hojení ran a snižuje riziko komplikací u covidu-19

Zinek je velmi důležitým minerálem, který je nezbytný pro celou řadu funkcí organismu. Je zodpovědný za správný vývoj organismu – pokud chybí v ...

Zároveň máte na stránkách uvedeno, že pacient musí být nositelem určitých genů – haplotyp HLA DR3-DQ2.

Nositelství těchto genů je další důležitou podmínkou vstupu do studie. Určuje se vyšetřením z krve až po tzv. screeningové, vstupní návštěvě. Důvodem je, že se předpokládá, že by podávaná látka mohla působit s výrazným efektem právě u jedinců, kteří jsou nositeli těchto genů. Takže, pokud pacient tyto geny má, je zařazen do studie.

A když je nemá?

Pokud je ale nemá, musí být bohužel vyřazen.

Jak se do studie mohou diabetici přihlásit?

Zájemci o vstup do studie se mohou přihlásit přes náš registrační formulář, který naleznou na webové stránce IKEM, věnované studii DIAGNODE-3 – www.diagnode3.cz. Naleznou tam také e-mailové adresy na náš tým, který má studii na starost.

Co je cílem této studie?

Studie trvá přibližně 26 měsíců. Jejím cílem je prokázat bezpečnost a účinnost hodnocené látky Diamydu. Ta by mohla zastavit či oddálit tvorbu protilátek proti beta buňkám slinivky břišní, a tím ochránit ty buňky, které jsou ještě schopné produkovat inzulín. Nemůžeme slíbit, že pacienta zbavíme podávání inzulínu, ale alespoň zčásti zachovaná vlastní produkce inzulínu ze slinivky zajistí, že výkyvy glykémií budou menší, pacienti tak mívají daleko menší procento těžkých hypoglykémií. Předpokládá se, že kompenzace cukrovky se zlepší.

Pokud bude uchazeč do studie přijat, jak to bude poté probíhat?

Studie, jak již bylo řečeno, trvá přibližně 26 měsíců. V této době se realizuje 11 návštěv na našem centru a mimo to ještě několik telefonických kontaktů s pacientem.  Během studie poskytujeme veškerou diabetologickou péči na našem pracovišti. Po skončení studie se dle přání pacient vrací do diabetologické ambulance v místě bydliště, nebo může zůstat v naší ambulanci.

Pálí vás žáha? Srovnejte si trávení pomocí levných potravin

Kyseliny, které naše tělo produkuje během látkové výměny, jsou velmi agresivní a jejich nadbytek může vyvolat chemickou nerovnováhu organismu. ...

Kolik se bude moci přihlásit uchazečů?

V plánu je zapojit do studie asi 330 účastníků, z toho asi 160 dospělých v 56 výzkumných centrech sedmi států Evropy a USA. V naší republice se má zařadit kolem 30 diabetiků. Musíme ale vyšetřit několikanásobně větší počet pacientů, neboť jen určitá část z nich je nositelem požadovaných genů.

Účastníkům bude podáván lék Diamyd. Jak má diabetikům pomoci?

Předpokládá se, že aplikací Diamydu do lymfatické uzliny se pozitivně ovlivní imunologická reakce organismu, sníží se autoimunitní agrese proti beta buňkám slinivky, a tím se podaří zachovat určitou vlastní sekreční kapacitu slinivky břišní.

Jak se efekt léku posuzuje?

Efekt studijního léčiva Diamydu se porovnává s tzv. placebem – neúčinnou látkou a zaslepeně. Pacient ani lékař tak neví, vybere-li počítačový systém danému pacientovi aktivní lék anebo placebo.

Za jak dlouho pak mohou být výsledky studie vyhodnoceny?

Zatím nevíme přesně, kdy budou výsledky této studie k dispozici, protože závisí na tom, za jak dlouho se podaří dostatečný počet pacientů do klinického hodnocení zařadit. Je nutné dodržet zadané počty pacientů ve studii pro následné správné statistické hodnocení.

Kouzelné lískové oříšky umouněné Popelky: Místo svatebních šatů v nich najdete zdraví

Magická pověst provází lískový ořech odpradávna. Staří Římané používali při svatebních obřadech pochodně vyrobené z větví lísky, protože věřili, ...

Pokud by se prokázala přínosnost tohoto léku, bude pomáhat stále pouze nově diagnostikovaným diabetikům?

Účinnost této látky ve smyslu zachování zbytkové sekrece inzulínu se v minulých studiích prokázala právě u nositelů již zmíněných genů, které i my v této studii sledujeme. Nicméně se domnívám, že tento typ léku bude určen právě pro nově vzniklé diabetiky, tj. pro ty, u kterých je ještě šance na záchranu buněk, jež ještě nepodlehly imunitní autodestrukci.

Probíhá podobný výzkum i v jiných zemích?

Diamyd byl v posledních 20 letech předmětem výzkumu v 15 studiích v mnoha zemích světa. Vždy prokázal dobrý bezpečnostní profil, pacienti neměli žádné závažné vedlejší účinky.  Naše centrum spolupracuje s vedoucím tohoto výzkumu, profesorem Johny Ludvigssonem a jeho kolegy ze švédské university v Linköpingu.

Vaše studie je určena pro dospělé pacienty. Existuje i studie zaměřená na dětské pacienty?

Pro zařazení dětí s diabetem do stejné studie je možné oslovit prof. MUDr. Z. Šumníka, Ph. D., právě z Fakultní nemocnice v Motole případně pro mimopražské MUDr. Jaroslava Škvora z Nemocnice Ústí nad Labem nebo MUDr. Pavla Vlachého z Nemocnice Jihlava.”

Je podle vás budoucí léčba diabetu spjata s léky, které zpomalí ničení beta buněk vlastním tělem, nebo se spíše budeme čím dál více spoléhat na technologie, jako jsou smyčky na inzulínových pumpách?

Myslím si, že obě cesty jsou důležité. Vyspělé technologie, inzulínové pumpy s hybridním okruhem, který je schopen se na podkladě výše glykémie, dodávané sensorem, učit, jaké správné množství inzulínu v daný okamžik dodávat tělu, jsou dnes již realitou. Tyto pomůcky už pomáhají s kompenzací diabetu, vyrovnáním výkyvů glykémií a zabraňují poklesu krevního cukru k nebezpečným hodnotám.

Rodiče mohou na dálku pomocí mobilních aplikací sledovat glykémie svých dětí, které sedí ve školních lavicích nebo sportují na hřišti. A na druhé straně ve světle moderních výzkumů, genového inženýrství a potenciálu našich vědců se mi chce věřit, že není daleko doba, kdy budou vyvinuty léky, potlačující autoimunitní reakce nejen u diabetu 1. typu, ale i u mnoha dalších druhů autoimunitních onemocnění, kterých v poslední době valem přibývá.

Vánoce jako noční můra pro lidi bojující s obezitou? Jak nepodlehnout pokušení a tlaku okolí

„Celé adventní období a pak Vánoce zpravidla znamenají přemíru nezdravého jídla a pití. Není divu, že se potom fitness centra a posilovny v lednu ...

Jak vnímáte, že do léčby cukrovky stále více zasahují moderní technologie?

Já se na moderní technologie v léčbě cukrovky snažím dívat pohledem svých pacientů. Při ambulantních kontrolách vidím i u těch, co byli hodně proti „přístrojům na svém těle“, jak se při správném proškolení v těchto nových technologiích jejich kompenzace výrazně lepší a zlepšuje se jim kvalita života. V noci mohou klidně spát, protože jim chytrý okruh pumpy a senzoru hlídá glykémie i v době spánku. Tito pacienti mohou bez obav sportovat a nebát se i při intenzivní fyzické námaze většího poklesu glykémie. Ale to podstatné je, že se zlepšená kompenzace diabetu u uživatelů moderních technologií zcela jistě po určité době projeví poklesem komplikací diabetu.

Ví se už více o důvodech, proč k onemocnění diabetem 1. typu dochází?

Důvody, proč daný jedinec onemocní diabetem 1. typu, co je spouštěčem autoimunitní reakce, jakou roli hraje v tomto procesu stres, je pole, ve kterém bují stále mnoho nejasností.

Jak moc jsou na vině viry nebo právě zmíněný stres?

Určité typy virů jistě hrají roli ve spuštění tohoto onemocnění. Stejně tak u těchto nově vzniklých diabetiků můžeme vystopovat stresové období – rozvod, zkoušky na vysokou školu, péči o těžce nemocné příbuzné, ztráta zaměstnání, atd. (příklady z mé vlastní ambulance). Hovoří se také o úloze mikrobiomu a dalších vyvolávajících faktorech. Nicméně u jiných lidí, kteří prošli obdobně těžké období, setkali se se stejnými viry, se diabetes nevyvine. A to je právě na medicíně to krásné, že každý pacient je originál a také léčba musí být vždy individualizovaná.

Zdroj: časopis DIAstyl

autorizovaný článek užitý v původním znění a se souhlasem MUDr. Zuzany Vlasákové, CSc.

2218

Diskuze k článku