Britští vědci tvrdí, že poruchy plicních funkcí by měly být brány jako komplikace diabetu II. typu

Britští vědci tvrdí, že poruchy plicních funkcí by měly být brány jako komplikace diabetu II. typu
Konference o diabetu v Liverpoolu přinesla mimo jiné diskuzi o plicních potížích jako o seriózní komplikaci diabetu Zdroj: Freepik

V posledních dvou měsících se ve světě bádání o diabetu objevují informace, které říkají, že poruchy funkčnosti plic mohou být označovány jako jedna z reálných komplikací cukrovky II. typu.

Diabetici jsou ohroženi vznikem plicních potíží až dvakrát více než běžná populace. O tom, že by mohly být brány jako přímá komplikace cukrovky, se však do letošního roku přímo nehovořilo. Po letošní britské diabetické konferenci se však časy mění.

Plicní komplikace jako průvodní jev diabetu II. typu

Britský zdroj uvádí, že pacientů, kteří se léčí s diabetem, je ve Spojeném království již přes pět milionů. Čísla se však stále zvyšují. O různých zdravotních jevech provázejících diabetes se v odborných kruzích mluví čím dál víc. Jedním z témat letošní britské diabetické konference, která proběhla na konci dubna, byla mimo jiné příčinná souvislost diabetu II. typu a plicních komplikací.

 Podle profesorky Ingy Prokopenko, která prezentovala výsledky analýz jménem konsorcia Meta-Analysis of Glucose and Insulin-related Traits Consortium, se v bádání ukázalo, že vyšší hladiny glukózy v krvi u diabetu 2. typu způsobují snížení plicních funkcí.

Tím pádem by poruchy fungování plic měly být brány jako seriózní komplikace diabetu II. typu, stejně jako je to v případě rizik spojených s poruchami kardiovaskulárního systému nebo ledvin. Na konferenci zaznělo, že by bylo vhodné, aby lékaři prováděli u lidí se zvýšeným rizikem vzniku této formy diabetu v rámci běžných vyšetření také spirometrické testy, které jsou používané v plicním lékařství k odhalování orgánových dysfunkcí. A stejně tak i u těch, kteří jsou s diabetem II. typu již pod lékařským dohledem. Výzkum by se měl nyní zaobírat tím, jak nejlépe zajistit prevenci vzniku plicních poruch vázaných na cukrovku.

Hypoglykémie nemusí být strašákem: Dobrá edukace diabetiků omezuje četnost jejího výskytu

Hypoglykémie je běžný stav, který může ovlivnit kvalitu života lidí s diabetem a jejich rodin. Je důležité znát příznaky a prostředky k léčbě, ...

Porovnání datových analýz půl milionu diabetiků a jejich výsledky

Proběhlá analýza porovnávala data shromážděná ze 17 velkých studií, která skýtala půl milionu účastníků a ukázala, že hyperglykémie zhoršuje u pacientů s diabetem schopnost normálního fungování plicních funkcí. Při kontrole faktorů provázejících vznik diabetu, jako je kouření a sedavé chování, byla použita statistická technika, známá jako Mendelova randomizace. Měla posloužit k pochopení toho, zda jsou vysoké hladiny krevní glukózy spojeny se zhoršenou funkcí plic.

Starší studie se sice zajímaly převážně o četnost restriktivních plicních onemocnění, fibrózy a zápalu plic u lidí s cukrovkou II.  typu, ale nepřinesly jasné závěry, zda byl diabetes příčinou jejich vzniku nebo do rozvoje těchto stavů byly zapojeny i jiné průvodní faktory. I když poskytly vodítko k dalšímu zkoumání tím, že ukázaly na zvýšený výskyt těchto onemocnění u pacientů s druhou formou diabetu.

Mnozí diabetici bojují se záněty v organismu: V jejich zkrocení pomůže dobrá prevence

Napadení infekcí je normální přechodná reakce organismu. Někdy však může přejít do chronického stavu, způsobovat bolesti a zvýšit riziko výskytu ...

Lidé s diabetem mají vyšší riziko respiračních infekcí

Pacienti s cukrovkou jsou dlouhodobě uváděni jako osoby se zvýšeným rizikem zápalu plic a pneumonie z důvodu oslabení imunitního systému v návaznosti na chronickou hyperglykémii. Šance na onemocnění se navíc zvyšuje s dalšími průvodními komplikacemi cukrovky, jako jsou například srdeční choroby a obstrukční plicní poruchy.

Průběh zápalu plic tak může být pro diabetika daleko závažnější než pro ty, kteří se s cukrovkou neléčí, a je nutnější častá hospitalizace.

První větší metaanalýza, která potvrdila poškození plic u pacientů s diabetem ve stejné míře, jako k ní dochází u kuřáků, proběhla v Holandsku před třinácti lety. Byla prakticky přelomovým bodem vedoucím k dalšímu zkoumání diabetu a jeho vlivu na poškození dýchací soustavy pacienta. Podle bádání Brama van den Borsta a jeho kolegů může cukrovka ovlivnit funkci plic hlavně dvěma způsoby.

A to indukcí glykace strukturálních proteinů (kolagen a elastin), což vede ke ztuhnutí plicní tkáně, a indukcí mikrovaskulárních lézí. Další americká studie, provedená ve stejné době, potvrdila, že vysoká hladina cukru v krvi ovlivňuje správné fungování srdce, plic, krevního oběhu a dýchání.

Prevence prediabetu a hlídání hladin glukózy jsou důležité

Podle toho, co zaznělo na diabetické konferenci v Liverpoolu, je jako bojovník proti plicním onemocněním, která jsou navázána na diabetes, důležitá včasná prevence, zachovávání dobré fyzické kondice a snížení hmotnosti. Tedy je potřeba zaměřit se na aktivity, které vedou k úspěšné kontrole krevní glukózy. V návaznosti na dodržování doporučené léčby a dalších faktorů s ní spojených by se mohlo podařit eliminovat riziko zvýšeného počtu plicních onemocnění jako diabetických komplikací.

Zdroje: Washington.edu, Diabetes.co.uk, Nhs.uk

1369

Diskuze k článku