Hypoglykémie nemusí být strašákem: Dobrá edukace diabetiků omezuje četnost jejího výskytu

Hypoglykémie nemusí být strašákem: Dobrá edukace diabetiků omezuje četnost jejího výskytu
Hladinu cukru v krvi lze zjistit pomocí glukometru Zdroj: Freepik

Hypoglykémie je hlavním faktorem omezujícím dosažení optimální kontroly diabetu. U starších osob představuje pro lékaře nemalou výzvu kvůli netypickým symptomům, jež vedou k opožděné diagnostice.

Hypoglykémie je běžný stav, který může ovlivnit kvalitu života lidí s diabetem a jejich rodin. Je důležité znát příznaky a prostředky k léčbě, stejně jako příčiny a opatření, která je třeba přijmout k prevenci. Léčba je poměrně jednoduchá, avšak vyžaduje včasné odhalení známek a příznaků hypoglykémie diabetikem i jeho okolím.

Prevence jako klíč k omezení hypoglykemických stavů

Nejdůležitější roli hraje prevence, která je založena na systematické identifikaci rizikových faktorů hypoglykémie a úspěšném vzdělávání diabetika s cílem přizpůsobit léčbu jeho obvyklému životnímu stylu. Preventivní opatření jsou dobrými pomocníky, kteří předchází nepříjemným stavům provázejícím nízkou hladinu krevního cukru.

Jaké kroky učinit, abyste zabránili nástupu hypoglykémie:

 • Respektujte svůj dietní plán, pokud jde o množství konzumovaných sacharidů.
 • Dodržujte denní rozvrh jídel, včetně svačin.
 • Pravidelně měřte hladinu cukru v krvi a v případě potřeby konzultujte změnu dávky léčiva.
 • Pokud dojde ke zvýšení fyzické aktivity, například chcete-li zhubnout, jsou nezbytné úpravy stravy a také dávkování inzulínu podle doporučení ošetřujícího lékaře.
 • Vyhněte se konzumaci alkoholu bez toho, abyste se najedli.
 • Před užíváním jakéhokoli přírodního produktu, doplňku stravy nebo léku, který by mohl ovlivnit hladinu krevního cukru, je potřeba poradit se s ošetřujícím lékařem.
 • Vždy mějte s sebou nějakou malou sladkost a svačinu.
 • Noste u sebe průkaz diabetika.
 • Mějte po ruce glukometr.
 • Jdete-li ven, informujte doprovod o příznacích, použití glukometru a postupu v případě výskytu hypoglykémie.

Důležitý stopový prvek: Měď jako antioxidant hraje roli v prevenci vzniku komplikací cukrovky

Důležitý stopový prvek se nachází v jádru buněk a v mitochondriích. Nedostatek, nebo naopak nadbytek mědi v organismu může vést k závažným ...

Jak poznat hypoglykémii a co ji provází?

Příznaky způsobené sekrecí adrenalinu jsou třes, pocení, úzkost, hlad, nevolnost, brnění, záškuby. Nastane-li nedostatek glukózy v mozku (neuroglykopenické příznaky), objevují se problémy s koncentrací, změny nálad, zmatek, slabost, ospalost, rozmazané vidění, poruchy řeči, bolesti hlavy a závratě. S noční hypoglykémií jsou spojovány silné pocení, noční můry, potíže se spánkem, bolesti hlavy po probuzení. Příznaky se mohou značně lišit v návaznosti na konkrétního jedince. Někdy se nemusí vůbec projevit, například pokud hladina cukru v krvi klesá pomalu.

Kdy nastává hypoglykémie?

Pro vysvětlení hypoglykémie neexistuje jedna jednoduchá definice. V praxi je považována za stav, kdy krevní cukr klesne pod 3,9 mmol/l a je provázen typickými příznaky, které se zlepší po podání glukózy.

Při hladině glukózy v plazmě na hodnotách 3,6–3,9 mmol/l stoupají hladiny hormonů glukagonu a adrenalinu a objevují se příznaky jako kognitivní poruchy, potíže s koncentrací, dezorientace nebo zmatenost.

Někteří diabetici jsou ohroženi hypoglykémií více než jiní. Objevuje se převážně u těch, kteří se léčí s cukrovkou I. typu, ale v určitých případech může nastat také u diabetu II. typu. Důvodem vzniku hypoglykemických stavů může být více faktorů, jako jsou například následující:

 • Nedostatek sacharidů po svačině, po vynechaném nebo opožděném jídle.
 • Psychický nebo fyzický stres (například hormonální změny).
 • Chyba v rozvrhu nebo dávce inzulínu, případně jiných léků užívaných při léčbě cukrovky.
 • Nadměrná fyzická aktivita, ať už z hlediska trvání, nebo intenzity námahy.
 • Alkohol konzumovaný bez návaznosti na jídlo.
 • Je dobré vědět, že hypoglykemický účinek fyzické aktivity nebo alkoholu může trvat až 24 hodin.

Antioxidační síla tříslovin: Ve fytoterapii mají právem své místo

Kromě toho, že jsou třísloviny využívané ve fytoterapii, slouží například i k ochraně kožených výrobků, přidávají se do barev, mají svou ...

Tři stupně hypoglykémie a u koho se vyskytují

Hypoglykémii lze rozdělit do tří stupňů závažnosti na lehkou, střední a těžkou. Mírná hypoglykémie je způsobená produkcí hormonu adrenalinu v těle. Střední forma se rovněž váže na produkci adrenalinu a nedostatek glukózy v mozku. Diabetici s těmito dvěma typy hypoglykémie jsou schopni dostat ji pod kontrolu bez lékařského zásahu dodržováním pokynů odborníka, u kterého podstupují léčbu diabetu.

Těžká hypoglykémie nastává, pokud hladina cukru v krvi klesne pod hodnotu 2,8 mmol/l. Může u ní dojít ke ztrátě vědomí a je u ní potřeba aktivní medicínské pomoci.

Kteří diabetici jsou ohroženi těžkou hypoglykémií:

 • Jedinci, u kterých se již vyskytla.
 • Diabetici s dlouholetým diabetem 1. typu.
 • U dlouhodobé, špatně rozpoznatelné hypoglykémie.
 • U neuropatie (diabetické poškození nervů).
 • Předškoláci a dospívající s diabetem 1. typu.
 • Lidé s jaterní nebo ledvinovou nedostatečností.

Zdroje: Diabetes.co.uk, Ncbi.nlm.nih.gov, Cdc.gov

1509

Diskuze k článku