Psychické potíže při diabetu

Psychické potíže při diabetu

U diabetiků se psychické potíže a poruchy objevují častěji než v běžné populaci. Ne vždy se dá nemoc brát jako výzva, které vám pomůže změnit věci kladně. Co si počít, když se objeví psychické potíže?

Diabetik s psychickými komplikacemi má horší kvalitu života a hůře spolupracuje při léčbě samotného diabetu. Tím pádem je jeho diabetes hůř kompenzovaný. Dá se to vzít i opačně – dlouhodobá špatná kompenzace diabetu může být signálem, že se objevil ještě jiný problém.

Na koho se obrátit?

Buď na psychologa, nebo na psychiatra. Oba mohou léčit pomocí psychoterapie, při které si budete o svých problémech a jejich pozadí podrobně povídat a psycholog nebo psychiatr vám pak pomohou dojít k určitému řešení. Psychiatr navíc může předepisovat léky. Ty jsou vhodné u závažnějších obtíží. Samotné léky problémy nevyřeší, ale mohou vám dodat energii, kterou pro řešení budete potřebovat a která při psychických obtížích často chybí. Psychologa naopak můžete navštívit i v krizových životních situacích nebo při problémech spojených přímo s diabetem – například už při samotném diagnostikování. Pomůže vám se s nemocí smířit a pochopit ji.

Nejčastějšími psychickými potížemi u diabetiků jsou

  • deprese
  • úzkosti
  • poruchy spánku
  • poruchy příjmu potravy
  • kognitivní poruchy
  • sexuální dysfunkce

Deprese není “špatná nálada”

Deprese se projevuje epizodami chorobného smutku, který je doprovázen celým spektrem dalších příznaků, jakými může být snížené sebevědomí, ztráta sebedůvěry, beznaděj, bezdůvodné obavy z budoucnosti, neschopnost radovat se ze zážitků a činností, které dříve přinášely uspokojení, nezájem o sebe a okolí, ztráta vůle. Nejde jenom prožívání; onemocnění se projevuje i tělesnými obtížemi, jakými jsou narušení spánku, ztráta energie, snížení chuti k jídlu a úbytek na váze. Depresivní příznaky jsou přímým rizikovým faktorem pro rozvoj diabetu 2. typu. Deprese také zvyšuje riziko výskytu předčasných komplikací u již dříve diagnostikované inzulinové rezistence.

Léčba diabetické deprese

U léčby cukrovky musíme velmi pozorně sledovat výskyt deprese, kterou je zapotřebí vnímat jako závažnou komplikaci vyžadující radikální a včasnou léčbu. Deprese se léčí pomocí psychoterapie, která má pacientovi pomoci změnit postoj k sobě i k nemoci. Pokud jsou potíže závažnější, používají se antidepresiva. Ta jsou určena k dlouhodobému užívání a nejsou návyková. Upravují narušenou biochemickou rovnováhu v mozku a tím nás zbavují příznaků deprese.
Důležitou komplikací léčby „diabetické deprese“ může ale být interakce mezi některými antidepresivy a antidiabetiky. Vzájemné ovlivnění léků může např. zvýšit riziko hypoglykemie.

Úzkosti probouzí nezdravý strach

Strach je naprosto normální emoce a je pro nás životně důležitý, protože díky němu se vyhýbáme život ohrožujícím nebezpečím. Úzkost je ale nezdravý, přehnaný strach, který ztratil svou obrannou funkci. Jedná se o nepříjemný emoční stav doprovázený tělesnými příznaky, jako jsou pocení, bušení srdce, dušnost nebo nevolnost. Úzkostné poruchy jsou nejčastějším duševním onemocněním a představují celoživotní riziko u čtvrtiny populace.

Spánkové poruchy trápí diabetiky častěji

Podle některých průzkumů vyplývá, že mezi kvalitou spánku a diabetem je přímá souvislost. Lidé, kteří měli spánkové potíže, měli podle testů vyšší rezistenci vůči inzulinu a vyšší hladinu cukru.
S diabetem se obecně pojí horší kvalita spánku než u běžné populace. Nejčastěji se jedná o obtížné usínání a noční probouzení, po kterém nemůžete dlouho nebo vůbec usnout. Další variantou je, že ačkoliv jste spali dostatečně dlouho, necítíte se ráno odpočatí.

Léčba spánkových poruch

Lehčí formy těchto poruch se dají vyřešit změnou životního stylu. Měli bychom mít pevný režim – chodit spát i vstávat přibližně ve stejnou dobu, během dne bychom si měli zacvičit, před usnutím bychom měli ložnici připravit na spánek. Místnost,ve které spíme, by měla být tichá, temná, nepřetopená. Neměla by v ní být žádná elektronika,která by nás mohla rušit.
Pokud nám tyto změny nepomohou, je možné zkusit volně prodejné potravinové doplňky, které by měly pozitivně ovlivnit kvalitu spánku. V nejtěžších případech musíme opět vyhledat lékaře a nechat si předepsat léky.

2506

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku