Jak správně užívat léky? Zkontrolovat si musíte nejen příbalový leták

Jak správně užívat léky? Zkontrolovat si musíte nejen příbalový leták
V zájmu co nejlepší účinnosti používaného léku je nutné zachovávat podmínky skladování Zdroj: Freepik

Proč věnovat pozornost správnému užívání léků? Podle současných lékařských průzkumů užívá jen 20-30% pacientů své léky podle návodu ošetřujícího lékaře, A to je opravdu málo. Nemyslíte? Pojďme si tedy společně zopakovat zásady správného užívání a také uchovávání léků.

Každý z nás potřebuje čas od času k léčení nějakého svého neduhu léky, které přijímáme ústy, tedy tabletami, kapslemi, kapkami apod. Pravidelně užívá léky také nezanedbatelná skupina diabetiků, kteří jsou léčeni diabetickou dietou a léky k regulaci hladiny cukru v krvi podávanými ústy, jak říkají lékaři – perorálními antidiabetiky, tzv. PAD. Jedná se většinou o diabetiky 2. typu. V tomto článku se budeme věnovat nejen lékům, které slouží k léčbě cukrovky, ale lékům, které užíváme ústy obecně.

Cukrovka u mužů: Diabetici jsou vystaveni riziku erektilní dysfunkce a urologických potíží

I když jsou mezi diabetem 1. a 2. typu rozdíly a k jejich rozvoji dochází zpravidla v odlišném věku (diabetes 1. typu se typicky rozvíjí u dětí a ...

Před začátkem léčby

Pečlivě si zapamatujte nebo zapište pokyny lékaře, jak lék správně užívat. Lékárník při výdeji léku, pokyny lékaře obvykle zopakuje, případně dávkování léku přepíše na krabičku.

Přečtěte si příbalový leták určený pro pacienty. Pokud se objeví, nějaké nezvyklé obtíže v souvislosti s užíváním léku, informujte ošetřujícího lékaře, který lék naordinoval.

Jak léky správně uchovávat?

1. Doba použitelnosti

Na krabičce nebo na blistru, lahvičce či jiném obalu léku najdeme dobu použitelnosti a datum expirace (datum, do kterého je bezpečné lék užívat). Datum expirace pravidelně kontrolujeme. Léky, jejichž použitelnost již vypršela, doneseme do lékárny k likvidaci. Je nebezpečné prošlé léky užívat. Některé účinné látky se mohou rozkládat po určité době na toxické produkty.

2. Správné podmínky skladování

V zájmu co nejlepší účinnosti používaného léku je nutné zachovávat podmínky skladování.
Léky uchováváme v temnu, při teplotách do 25°C. Některé druhy léků vyžadují uchovávání v chladničce.

3. Originální obaly

Léky uchováváme v originálních obalech, jednak kvůli informacím uvedeným na obalu a rovněž kvůli jednoznačné identifikaci přípravku. Někdy také, proto aby byla zachována podmínka uchovávat přípravky v temnu.

4. Příbalový leták

Vždy si ho ponecháme, obsahuje potřebné informace o přesném složení přípravku, o způsobu správného užívání léku, o jeho skladování, o výskytu možných nežádoucích účinků, případných interakcí s jinými léky, bylinami či doplňky výživy.

5. Správné dávkování

Dávkování je třeba dodržovat podle návodu ošetřujícího lékaře, co do množství přípravku, načasování dávky, jejího vztahu k příjmu potravy a dalších podmínek pro co nejlepší vstřebávání léčivé látky.

6. Seznam léků

Je velmi užitečné a v některých případech nezbytné napsat přesný seznam užívaných léků a jejich dávkování. Tento soupis uložíme ke kartičce zdravotní pojišťovny a předložíme jej při každé návštěvě u lékaře.

Kdy léky správně užívat?

Pro maximální účinek většiny užívaných léků je nejvhodnější, užívat je půl hodiny před jídlem a nejméně dvě hodiny po jídle, tedy nalačno. Pokud není možné interval – lék jídlo dodržet, volíme raději interval delší než kratší. Jedinou výjimkou jsou kapky, kde je možné interval zkrátit. Léky, které blokují vstřebávání živin z trávicího traktu, se užívají s jídlem, například akarióza – blokuje vstřebávání sacharidů nebo orlistat, který omezuje vstřebávání tuků. Naopak léky, které dráždí zažívací trakt, se užívají s jídlem či po jídle, například meformin, gliptiny, antibiotika, léky proti bolesti.

Hojení diabetických vředů a správná péče o nohy závisí také na vašem botníku

Zásady, jejichž striktní dodržování je nezbytné pro úspěšné zhojení vředů na nohou u diabetiků, jsou následující: 1. správné lokální ošetření ...

Jakým způsobem léky užívat?

Každý lék v tabletách, dražé, tobolkách je třeba dostatečně zapít alespoň 2 dcl vody. Některé lékové formy vyžadují rozpuštění v ústech. Léky není vhodné zapíjet kávou, čajem, kolovými nápoji, mlékem, aby nedošlo k nepříznivému ovlivnění množství vstřebaného léčiva. Některé léky se nesmí užívat spolu, proto je velmi důležité podrobně informovat lékaře o všech užívaných lécích, doplňcích výživy, včetně vitamínů, minerálů či bylin.

U mnohých přípravků existují specifická doporučení pro jejich užívání, například tablety obsahující systémy k zajištění protrahovaného, pozvolného uvolňování účinné látky (matrice) k zajištění její stabilní hladiny v průběhu celého dne se nesmějí lámat a drtit. Účinná látka by se v tomto případě uvolnila naráz a mohla by působit toxicky.

Které léky je nutné užívat v naprosto pravidelných intervalech?

Antibiotika

Pro správný účinek antibiotik a efektivní působení co nejnižších dávek, na mikroorganismy vyvolávající infekci, je třeba, aby se v těle vytvořila a byla, alespoň pět dní uchovávána, stálá hladin antibiotika nejen v krvi, ale i ve tkáních.

Léky zvyšující produkci inzulínu slinivkou břišní (deriváty sulfonylurey)

Jejich pravidelné užívání je nanejvýš vhodné kvůli zachovávání stálých a optimálních hladin cukru v krvi i po jídle. Užívají se každý den ve stejnou dobu, v daném časovém intervalu před jídlem cca 30 minut.

Léky proti bolesti

Je užitečné užívat v pravidelných intervalech, abychom předešli nebezpečí předávkování.

Léky k léčbě vysokého krevního tlaku

Také u léků snižujících krevní tlak je pravidelné užívání důležitým opatřením k úspěšné léčbě diabetu.

Léky na spaní, na uklidnění

Léky na spaní omezují pozornost, takže je třeba vzít je večer včas, aby jejich nežádoucí účinky nepřetrvávali do druhého dne.

Desatero správného užívání léků:

1. Přečtěte příbalový leták
2. Užívejte lék přesně podle návodu lékaře
3. Tablety, dražé, tobolky je nutné lék zapít dostatečným množstvím tekutin.
4. Některé lékové formy nelze kousat, drtit, ani půlit, jiné lékové formy vyžadují rozpuštění v ústech
5. Určité léky není možné užívat současně. Společné užívání s dalšími léky, případně doplňky stravy je vhodné konzultovat
6. V určitých případech je nutné léky užívat v pravidelných časových intervalech
7. Mnohé léky není bezpečné užívat v období těhotenství nebo kojení
8. Podezření na nežádoucí účinky léků konzultujte s lékařem či lékárníkem
9. Nikdy neužívejte léky po době použitelnosti
10. Při pochybnostech o užívaných lécích, kontaktujte ihned lékaře nebo lékárníka.

Zdroj: časopis DIAstyl,

autorizovaný článek použitý se svolením autorky MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníkové, Ph.D.

1857

Diskuze k článku