Glykemie versus glykovaný hemoglobin

Glykemie versus glykovaný hemoglobin

Petra i Martina mají shodnou hodnotu glykovaného hemoglobinu, 51 mmol/mol. Na první pohled tedy úplně stejnou kompenzaci diabetu. Při bližším pohledu se ale obě liší. Víte v čem?

Kdybychom posuzovali jen podle glykovaného hemoglobinu, pak nevidíme mezi Petrou a Martinou žádný rozdíl. Skutečnost je ale taková, že Martina má svoji cukrovku vcelku dobře vyrovnanou a na hypoglykemie netrpí, zatímco Petra měla docela nízkou hypoglykemii 2,1 mmol/l naposledy před 2 dny. V čem se tedy naše dámy odlišují? Je to rozdílná kolísavost neboli variabilita glykemií v čase.

CO ŘÍKÁ HODNOTA GLYKOVANÉHO HEMOGLOBINU

Ujasněme si pro přehlednost, o čem je dnes řeč. Hladina cukru v krvi není u žádného člověka, ať diabetika nebo nediabetika, celý den v rovné linii, ale naopak kolísá nejen v průběhu dne, ale i v průběhu delšího času – jak podle příjmu jídla, cvičení, tak i vlivem stresu, nemoci a mnoha dalších faktorů.
Glykovaný hemoglobin (HbA1c), nebo také v hovorovější mluvě „dlouhý“ či „dlouhodobý cukr“ nám ukazuje souhrnný pohled na posledních 6–8 týdnů cukrovky. Vyčteme z něj, nakolik bylo tělo diabetika v tomto období vystaveno hyperglykemiím, tedy zvýšeným hladinám cukru v krvi.
Jak to funguje? Glukóza má tendenci vázat se v krvi na bílkoviny. Takovou bílkovinou je i samotný hemoglobin, barvivo v červených krvinkách. Čím častější a vyšší glykemie diabetik má, tím více cukru se naváže na hemoglobin a vzniká již zmíněný glykovaný hemoglobin. A protože červené krvinky mají jen omezenou životnost, tak aktuální HbA1c vždy svědčí pro míru hyperglykemie právě v předchozích cca dvou měsících.

K ČEMU GLYKEMIE, KDYŽ ZNÁME HBA1C ?

Glykovaný hemoglobin je pro diabetika i pro nás diabetology pochopitelně důležitou hodnotou a zajímá nás. Vypovídá ale jen o části skutečnosti, a to o dlouhodobějším pohledu. Vůbec z něj ale nevyčteme, jakou hodnotu cukru v krvi jsme měli dnes nalačno, včera po obědě, nebo to, že Petra měla před 2 dny hypoglykemii, zatímco Martina s totožnou hodnotou HbA1c hypoglykemie nemívá. A už jsme u zcela jasného a nenahraditelného významu samotné glykemie. Glukometr nebo případně glykemický senzor ukáže diabetikovi okamžitou hodnotu teď a tady, když potřebuje znát aktuální hladinu cukru např. před jídlem, když mu není dobře, když se chystá na delší cestu autem, když si má podle glykemie upravovat dávku inzulinu… A dalších důvodů bychom mohli jmenovat desítky.

GLYKEMICKÁ VARIABILITA

Je to jednoduché. Pro dobrý přehled o kompenzaci cukrovky tedy potřebujeme znát obojí, jak glykovaný hemoglobin, tak glykemii. Ale pochopitelně více než jednu samostatnou hodnotu. Jedině znalost průběhu jednotlivých glykemií v čase umožní diabetikovi mít možnost lepší kontroly nad vlastní nemocí. Díky monitoraci si dokáže ozřejmit, jaká je jeho individuální míra kolísání glykemií v různé denní doby i v delším čase = glykemická variabilita. Žádoucí je dosáhnout co nejnižší variability. To znamená, že se hladina cukru drží průběžně v přijatelném rozmezí. Při vysoké variabilitě poletuje často glykemie nahoru i dolů až za mantinely, a to není dobře. Petra je na tom přes totožnou hodnotu HbA1c hůře než Martina a o to je důležitější, aby pravidelně sledovala vlastní glykemie a pokusila se je udržovat méně kolísavé.

as. MUDr. Jarmila Jirkovská

4492

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku