Edukace: Jak je to s distribucí léků?

Edukace: Jak je to s distribucí léků?

Když je lék vyvinutý, jsou vyzkoušeny jeho účinky a bezpečnost, má všechna potřebná povolení a konečně je vyrobený, je potřeba ho dostat k těm, kteří ho potřebují, tj. k pacientům. I to je složitá a státem regulovaná cesta.

Vyrobený lék se dostane do distribuce, kterou může, ale nemusí částečně zajišťovat farmaceutický podnik, který lék vyrábí, a na jehož konci stojí převážně lékárny. Každá lékárna musí splňovat přísné požadavky na zařízení, vybavení a personál. Ke konci roku 2018 působilo podle údajů Státního ústavu pro kontrolu léčiv v ČR 446 distributorů léčivých přípravků a 2 525 lékáren.

Pouze na předpis

Léčivé přípravky, lidově léky, podléhají výdejovému režimu, ve kterém jsou některé k dostání bez lékařského předpisu a jiné pouze na lékařský předpis.

Na lékařský předpis (recept) se předepisují léky, u nichž je pro stanovení diagnózy nebo při užívání léku nutný dohled lékaře. Nejčastějším důvodem je, aby lékař mohl zkontrolovat, jestli léčba probíhá správně, nebo jestli se neobjevily nežádoucí, případně neočekávané účinky a také to, zda pacient bere lék podle doporučení. O tom, zda se lék dostane k pacientům pouze  na lékařský předpis, rozhoduje v každé zemi léková agentura (v ČR je to Státní ústav pro kontrolu léčiv – SÚKL).

V poslední době je možné získat kromě papírového také tzv. eRecept, což  je lékařský předpis vystavený v elektronické podobě.  Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu a vydá předepsaný léčivý přípravek pacientovi. Lékař může  eRecept pacientovi vystavit např. po telefonickém rozhovoru, a to v několika různých variantách – jako papírovou průvodku, e-mail, SMS či prostřednictvím speciální aplikace v mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení pacienta. Pro pacienty s chronickým onemocněním to je jistě úleva, protože nemusí vážit cestu k lékaři jen kvůli tomu, aby získali  předpis na dlouhodobě užívaný lék.

Volně prodejné léky na jednoduché potíže

Volně prodejné léčivé přípravky jsou léky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis. Lék je  možné zakoupit bez předchozí návštěvy lékaře, v případě potřeby po konzultaci s lékárníkem. Léky jsou vydávané v lékárnách nebo prostřednictvím jejich webových stránek a nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Volně prodejné léky jsou určeny na léčbu jednoduchých a krátkodobých zdravotních obtíží, které pacient snadno rozpozná.

Léky z drogerie

Některá léčiva, která jsou  prodejná bez lékařského předpisu, lze získat také mimo lékárny. Zákon umožňuje takto prodávat pouze tzv. vyhrazené léčivé přípravky, mezi něž patří např. přípravky obsahující ibuprofen či paracetamol, přípravky pro místní dezinfekci, aktivní uhlí, multivitaminové přípravky nebo léčivé čaje. V roce 2018 bylo evidováno 2 568 prodejců vyhrazených humánních léčivých přípravků.

Účinnost doplňků stravy se neposuzuje

V lékárnách se také můžete setkat s doplňky stravy. To jsou přípravky, které vypadají podobně jako léčivé přípravky, ale jsou zvláštní kategorií potravin. Jako účinné složky obsahují vitamíny, minerály a další látky. Doplňky stravy mají dodat organismu živiny, které potřebuje, ale nezískává je v dostatečné míře z běžné stravy, nebo jiné látky, které podle výrobců přípravku mají příznivý účinek na zdravotní stav jejich uživatelů. Účinnost přípravku a zajištění kvality nejsou při schvalování doplňků stravy posuzovány. Výrobce však nesmí deklarovat nepravdivá tvrzení o účinku přípravku (klamání spotřebitele) a deklarované účinky musí být schopen kdykoliv doložit. Doplňky stravy musí splňovat veškeré platné normy kladené na potraviny. Jejich dodržování kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

Nelegální prodej léků

Nelegálním zdrojem prodeje zázračných léků na cokoli, je internet. Využívat nabídky z takto neověřených zdrojů je krajně nezodpovědné a nebezpečné, protože kupující se nikdy nedozví, co vlastně opravdu kupuje a může na to doplatit poškozením svého zdraví.

V podstatě platí, že co se týče léků, lze po internetu kupovat léky volně prodejné, které nabízejí tzv. kamenné lékárny (to jsou ty, které opravdu stojí a jsou provozovány na základě platných pravidel).

Autor: RNDr. Věra Černá, foto: Shutterstock

610

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku