-- reklama --

Onemocnění štítné žlázy u dospívajících diabetiků obvykle nebývá spojeno s žádnými příznaky

Onemocnění štítné žlázy u dospívajících diabetiků obvykle nebývá spojeno s žádnými příznaky
Onemocnění štítné žlázy se vyskytuje až 4krát častěji u dívek než u chlapců Zdroj: Freepik

Nejčastější onemocnění štítné žlázy u diabetiků v dětství a dospívání je autoimunitní tyreoiditida. Jedná se o chronický neinfekční zánět štítné žlázy a jeho příčina zatím není známa. Zvětšení štítné žlázy bývá obvykle zjištěno náhodně při preventivní prohlídce.

Autoimunitní (chronická lymfocytární, Hashimotova) tyreoiditida se vyskytuje nejčastější v období dospívání, s klesajícím věkem se počet nemocných snižuje. Onemocnění se ale může vzácně objevit i u dětí do 3 let věku. Objevuje se častěji v některých rodinách a až 4krát častěji u dívek než u chlapců. Typickým rysem autoimunitních chorob je jejich sdružování, a tak u diabetiků je autoimunitní tyreoiditida velmi častá. Udává se, že pozitivita protilátek proti štítné žláze v krvi (tj. riziko vzniku onemocnění) bývá u 10 – 50 % dětí a dospívajících s diabetem typu 1 a plně vyvinuté onemocnění štítné žlázy je nejméně u 10 %.

Účinnost antibiotik slábne. Může za to jejich nadužívání

„Zvýšená rezistence na antibiotika je velkým rizikem do budoucna. K antibiotikům rezistentních bakterií již existuje velké množství. V České ...

Co je příčinou?

Příčina onemocnění není známa. Geneticky je podmíněna dispozice k onemocnění. Faktory vnějšího prostředí (např. viry) spustí proces poškozující štítnou žlázu vlastním imunitním systémem. Mechanismus vzniku diabetu typu 1 tj. poškození tvorby inzulínu ve slinivce břišní ) je velmi podobný.

Jak se projevuje?

Onemocnění nejčastěji nebývá spojeno s žádnými potížemi nebo příznaky. Zvětšení štítné žlázy bývá obvykle zjištěno náhodně při preventivní prohlídce nebo při vyšetření zubním nebo krčním lékařem. Zvětšení je obvykle rovnoměrné, méně často laločnaté až uzlovité.

Někdy si děti mohou stěžovat na pocit tlaku nebo bolest v místě štítné žlázy. Některé děti mohou mít známky snížení funkce štítné žlázy (hypotyreózy), tj. sníženou psychickou i tělesnou výkonnost, bledou a těstovitou kůži (myxedém) podmiňující „baculatost“, zpomalení růstu a tělesného vývoje včetně opoždění puberty. Nejméně často a obvykle jen přechodně bývají známky zvýšení funkce štítné žlázy (hypertyreózy), tj. nervozita, dráždivost, slabost a únavnost, nadměrné pocení, rychlý puls a hubnutí.

Zvýšení i snížení funkce štítné žlázy způsobuje narušení menstruačního cyklu. Nepoznané onemocnění štítné žlázy spojené s poruchou její funkce může významně narušovat kompenzaci cukrovky! Autoimunitní tyreoiditida se může projevit dříve než diabetes nebo se může k diabetu během života kdykoliv přidružit.

Češi zkoumají geny, kvůli kterým vážně onemocní tisíce dětí ročně. Urychlují tak vývoj účinné léčby

Vzácná onemocnění jsou nejčastěji diagnostikovaná už v dětství a mají různé projevy – od svalové slabosti přes silné poruchy imunity až po těžké ...

Jak se diagnostikuje?

Přesnou informaci o funkci štítné žlázy dává laboratorní stanovení hormonu řídícího štítnou žlázu (TSH) a případně i volných hormonů štítné žlázy v krvi. U většiny dětí je v krvi zvýšená hladina protilátek proti štítné žláze. Typický obraz je při ultrazvukovém vyšetření. Ultrazvukové vyšetření je pro dítě zcela jednoduché a nebolestivé.

Je třeba léčba a sledování?

Léčba je třeba u většiny dětí s plně vyjádřenou tyreoiditidou a spočívá v podávání hormonu štítné žlázy (tyroxinu). Nejúčinnější je užívání tyroxinu denně nalačno. Především je třeba dbát na dosažení zcela fyziologického množství hormonů štítné žlázy v těle.

Při správné léčbě je možno toho jednoduše dosáhnout a tak zajistit plně zdravý růst a celkový vývoj.

Pravidelné kontroly je třeba provádět u každého dítěte s autoimunitní tyreoiditidou včetně laboratorního vyšetření funkce štítné žlázy a sledování změn struktury štítné žlázy ultrazvukem. V průběhu života se může funkce štítné žlázy měnit (obvykle se snižuje) a někdy se ve štítné žláze mohou objevit uzle. Všechny změny funkce a struktury štítné žlázy je nutno zachytit včas a zaujmout pak příslušná opatření. Již v době manifestace diabetu typu 1 tak pak i při sledování diabetiků je třeba pamatovat i na možnost jiných autoimunitních onemocnění, která se s diabetem častěji vyskytují. To je především na onemocnění štítné žlázy a na celiakii. Podle potřeby je vhodné zajistit příslušná vyšetření i blízkým členům rodiny.

Na přesnost měření senzorů má vliv teplota, nevhodné místo vpichu i těhotenství

Glukometr měří hladinu cukru neboli glykémii v kapilární krvi (krvi v tenkých cévách konečků prstů). Kontinuální senzory měří hladinu glukózy v ...

Jak tyreoiditida probíhá? Jak se s ní žije?

Autoimunitní zánět štítné žlázy se může v průběhu let zastavit, to je ovšem velmi málo časté. Obvykle probíhá tak, že postupně dochází k zániku funkční tkáně štítné žlázy (atrofii) a tím k významnému snižovaní její funkce ( produkce hormonů ). To vyžaduje pružné a odpovídající zvýšení substitučních dávek tyroxinu. Mimořádnou pozornost je třeba věnovat ženě s tyreoiditidou při případném těhotenství. S dobře léčenou autoimunitní tyreoiditidou je možný v dětství a v dospívání zcela normální život, nejsou třeba z tohoto důvodu žádná omezení včetně možnosti volby všech běžných povolání. V dospělosti je možné zcela normální rodičovství. Naopak podcenění tohoto onemocnění nesprávným užíváním tyroxinu nebo nedodržováním kontrolních vyšetření by mohlo záhy nebo v budoucnosti během let vést k závažným (nezvratným a zbytečným) zdravotním problémům včetně nemožnosti dobře kompenzovat cukrovku.

Pediatričtí diabetologové jsou si výše uvedené problematiky velmi dobře vědomi a štítné žláze diabetiků v období dětství a dospívání věnují patřičnou pozornost.

Zdroj: časopis DIAstyl,

autorizovaný text použitý v původním znění se souhlasem autora MUDr. Jaroslava Škvora, CSc. 

644

Diskuze k článku