Autistické dítě s cukrovkou: Dvojí výzva pro rodiče

Autistické dítě s cukrovkou: Dvojí výzva pro rodiče
Autistické dítě s diabetem vyžaduje ze strany rodiče daleko více trpělivosti, pochopení a laskavosti... O to větší je pak potřeba psychohygieny u matky či otce. Zdroj: Shutterstock

Každý rodič si přeje zdravé a šťastné dítě, ovšem někdy život zasáhne zcela nečekaně a přinese velké zkoušky v podobě vrozených, chronických a nevyléčitelných nemocí. Mezi ně lze zcela určitě zařadit diabetes I. typu, který je pro celou rodinu zejména v začátcích doslova „bojem“. Když se ale k cukrovce přidá ještě autismus, nastává období, které je zatěžkávací zkouškou a velkou výzvou nejen pro rodiče.

V odborných kruzích se vedou neustále polemiky o tom, zda spolu autismus a diabetes I. typu nějak souvisí. Jedna studie tvrdí, že ano, a ta druhá tento názor vysloveně vyvrací. Je tedy složité dopátrat se nějakého směrodatného resumé. Jedno je však jisté, tato „dvojitá“ diagnóza to rodičům rozhodně neusnadňuje.

Specifické potřeby autistického dítěte

Rozvoje možného autismu si mohou rodiče všimnout u svého potomka již v jednom roce života. Výraznější příznaky lze pak pozorovat kolem dvou let věku, kdy dochází k odlišnostem při sociálním kontaktu – dítě je raději samo „ve svém světě“ a vázne také jeho komunikace s okolím. Nejčastěji se poruchy autistického spektra diagnostikují mezi třetím až pátým rokem dítěte. Malý autista posléze potřebuje specifický a citlivý přístup (velmi důležitá je trpělivost a schopnost empatie). Každý autista je ale jiný, proto by se mělo chování okolí přizpůsobit jeho osobnosti i momentální situaci. Chcete znát obecná pravidla pro komunikaci s autistou? Zde se můžete inspirovat.

U autistických dětí i dospělých se nezřídka kdy nasazují také psychofarmaka, která mají za úkol tlumit agresivní projevy vůči vlastní osobě i okolí.

Děti s diabetem se mohou stát oběťmi šikany mnohem častěji. Myslete na prevenci!

Malý diabetik to nemá v životě lehké už od začátku. Nejprve se musí vyrovnávat s faktem, že bude žít s chronickou nemocí. Poté se o ni musí ...

Autismus a diabetes I. typu: úskalí, která lze překonat jedině trpělivým přístupem

Protože bývají autistické děti přecitlivělé na doteky, může mít rodič ve výsledku obtíže například s monitoringem glykémie nebo s aplikací inzulínu. Měření krevního cukru může vyřešit aplikace senzoru, avšak injekce do podkoží zůstanou nejspíš na denním pořádku. Málokterému autistovi je totiž doporučena inzulínová pumpa – problematické mohou být totiž panické záchvaty a agresivní ataky, které by pumpu poškodily. Zkusit však můžete individuální stav prokonzultovat s ošetřujícím lékařem a diabetologem. Svou zkušenost v rozhovoru pro Sendire.cz vyslovila maminka autistické holčičky s diabetem: „Dášenka má hypersenzitivitu mimo jiné i na doteky. Proto je pro ni kontrola hladiny cukru v krvi i aplikace inzulínu neustálé trápení. Kvůli tomu nemůže vlastně používat ani inzulínovou pumpu.“

Děti a dospívající s autismem mívají tendence k rigidnímu myšlení, pravidelné rutině a výběru stejných jídel, což může být dobrým předpokladem ke zvládání cukrovky,“ říká Synthia S. Puffenberger, PhD. (specialistka na endokrinologii a psychologii pro Phoenix Children’s Hospital v Arizoně).

Spokojený a odpočinutý rodič = plnohodnotná opora pro dítě

Pokud vás život vystavil oné výzvě v podobě dvojité diagnózy u dítěte (autismus a diabetes I. typu), pravděpodobně budete zažívat čas od času pocity zoufalství a vyčerpání. Proto je nutné myslet na udržení psychického zdraví. Pravidelný odpočinek je přímo nutností, protože jedině plni sil dokážete podpořit své dítko ve všem, co ho čeká. V případě přetížení se pak neostýchejte požádat o pomoc i odborníka – psychologa či psychoterapeuta. Možností je také kontaktování nejen sdružení pro diabetické děti, ale především pak takového, které přímo slučuje rodiče dětí s autismem – skvělé je například to s názvem Děti úplňku nebo RAIN MAN.

Zajímavost na závěr: Podle studie z roku 2019 je v populaci kolem 1 % diabetiků s autistickým spektrem. Ti mohou mít dále (podle vědců výše jmenovaného výzkumu) nižší potřebu inzulínu ve srovnání s jinak zdravými diabetiky. To by mohlo naznačovat, že autisté jedí skutečně podle dietních opatření nebo mají více pohybu, což zvyšuje jejich citlivost na inzulín.

Zdroj: Nautis, Healthline, Medpagetoday

222