Děti s diabetem se mohou stát oběťmi šikany mnohem častěji. Myslete na prevenci!

Děti s diabetem se mohou stát oběťmi šikany mnohem častěji. Myslete na prevenci!
Dlouhodobá šikana způsobuje dítěti chronický stres. Ten je o to více nebezpečný u malého diabetika. Zdroj: Pexels

Šikana by měla vždy patřit mezi zcela nepřijatelné formy chování ve společnosti. Toto cílené ubližování druhému člověku je silně za hranou morálky a může dokonce zapříčinit u šikanovaného závažné psychické problémy či myšlenky na sebevraždu. Nejinak je tomu například i u dětí s diabetem, které jsou podle vědců pro to, aby se staly oběťmi šikany, mnohem rizikovější. Vy jako rodič nebo příbuzný s tím však můžete něco dělat! Jednejte hned, dokud je ještě čas!

Malý diabetik to nemá v životě lehké už od začátku. Nejprve se musí vyrovnávat s faktem, že bude žít s chronickou nemocí. Poté se o ni musí naučit zodpovědně pečovat a také občas může čelit nepochopení a odmítání ze stran okolí. Proto jsou otevřená komunikace a vysvětlování velmi důležité. I tak lze předcházet například destruktivní šikaně, která u dítěte s cukrovkou napáchá mnoho škod jak na duši, tak na těle.

Rodiče i pedagogové by měli brát odhalenou šikanu ve třídě vážně a důrazně zasáhnout!

Některé děti umí být občas nelítostné

Nepřátelské chování s prvky slovní či fyzické agrese ze strany dětí mívá vždy nějakou příčinu. Nebo alespoň tu si dítka v kolektivu hledají. Oběťmi šikany tak bývají nezřídka kdy ti spolužáci, kteří se nějakým způsobem vymykají (např. jsou tišší, mají nadváhu či obezitu, léčí se s diabetem a mají jiný režim, jsou nižšího vzrůstu a podobně). Dá se tedy obecně říct, že některé děti umí být skutečně zlé až nelítostné a trestají ty ostatní za něco, čemu vlastně samy nerozumí…

U evidentně šikanovaného dítka (ať už s diabetem či bez) může docházet k vážným duševním problémům. Pomoci dokáže i dětský psycholog, pokud je situace vážná.

A co příčiny vedoucí k šikanování? Není žádnou novinkou, že šikanujícím bývá zpravidla ten, který má ve skutečnosti pramalé sebevědomí a tímto neetickým chováním si to kompenzuje. Impulzem pro ubližování druhým může být ale i špatný vzor v rodině nebo traumatické prožitky z minulosti.

Letní DIA tábory nabízí poslední volná místa! Dopřejte dětem nezapomenutelné prázdniny

Pobyty pro diabetické děti pořádá Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR ve spolupráci s kluby z různých míst České republiky. Informace ...

Jaké jsou příznaky šikany u dětí?

Máte podezření na to, že by mohl být váš malý diabetik od spolužáků šikanovaný? Potom byste měli pečlivě sledovat tyto projevy:

  1. Náhlé změny v chování: dítě je posmutnělé, uzavřené, rádo bývá o samotě a nic jej nebaví.
  2. Únik před nepříjemnou situací: nechuť jít do školy, předstírání nemoci anebo skutečné fyzické projevy před odchodem do vzdělávacího zařízení, jako je bolení břicha nebo nevolnost.
  3. Zhoršující se prospěch: pokud dítě nosí domů zcela náhle horší známky, přestože dříve excelovalo, je to podezřelé…
  4. Postrádání osobních věcí: šikanované dítě může neustále hledat své rádoby „ztracené“ věci, které mu zřejmě vzal šikanující.

Chcete znát další varovné znaky šikany? Pak zavítejte na webové stránky Minimalizacesikany.cz

Nedovolte, aby k šikaně vůbec došlo

Dítě s diabetem mívá samo sebou odlišný režim než to zdravé. Jeho neznalí spolužáci tak mohou mít pocit, že snad využívá nějaká privilegia, kterých se jim samotným nedostává. Vlivem žárlivosti tak mohou vyprodukovat plán, jak malému diabetikovi znepříjemnit život. Šikana se však velmi negativně odrazí nejen na duševním zdraví diabetika, ale i na tom fyzickém. Objevit se mohou častější výkyvy glykémií vlivem dlouhodobého stresu, zvýšená únava a nechuť k životu obecně. V ideálním případě je ale vhodné, aby k těmto situacím vůbec nedošlo. Co tedy můžete pro své dítě udělat v rámci prevence šikany?

  • Vysvětlujte pedagogům, co je cukrovka, jaká rizika obnáší a jakou péči vyžaduje.
  • Podpořte dítě s diabetem v tom, aby o své nemoci povědělo svým spolužákům. V tomto významně může pomoci i třídní učitel, který zorganizuje speciální vyučovací hodinu s potřebnými informacemi.
  • Buďte pro svého malého diabetika pevným opěrným bodem i „vrbou“. Vyslechněte ho, kdykoliv to bude potřebovat. Možná tak včas zachytíte signály nebezpečné šikany od jeho spolužáků.
  • Budujte společně zdravé sebevědomí i s diabetem. Tato nemoc neznamená, že by mělo být vaše dítko ve třídě „za exota“. I když život s cukrovkou není leckdy snadný, nic se nemění na tom, že je váš syn/vaše dcera výjimečnou osobností s určitým nadáním.

A v neposlední řadě musí malý diabetik vědět, že nemorální či agresivní zacházení není norma. Musí vědět, že je to nežádoucí a měl by přijít spravedlivý trest pro šikanovaného. Jedině tak bude ctít svou vlastní osobní hodnotu, lépe se postará o své zdraví a nebude mít pošramocené sebevědomí v budoucnu.

Zdroj: webmd.com, diabete-ezy.com, minimalizacesikany.cz

1105

Diskuze k článku