Low Carb stravou k remisi diabetu 2. typu

Low Carb stravou k remisi diabetu 2. typu

Zahraniční studie prokázala, že díky přechodu na nízkosacharidovou dietu (Low Carb) došlo u téměř poloviny pacientů k vymizení příznaků diabetu 2. typu.

V malé studii anglických lékařů došlo u 46 % pacientů k remisi (vymizení příznaků a projevů nemoci – pozn. překl.) diabetu mellitu 2. typu bez použití léků poté, co diabetici drželi nízkosacharidovou dietu. Podle zjištění malé praktické studie by držení nízkosachridové „low-carb“ diety po průměrnou dobu 23 měsíců mohlo pomoci k dosažení 46 % míry remise diabetu 2. typu bez použití léků v primární péči Spojeného království.

Jak výzkum probíhal?

V rámci výzkumu, který probíhal na poliklinice v Norwoodu na severu Anglie, radili školení praktičtí lékaři a sestry svým registrovaným pacientům ohledně nízkosacharidových diet. Jednalo se o pacienty, kteří mezi lety 2013 a 2019 buď již trpěli diabetem 2. typu či prediabetem delší dobu nebo jim byly tyto nemoci právě diagnostikovány.

Tamních 128 pacientů s diabetem 2. typu z celkových 473 (tj. 28 %) se rozhodlo držet nízkosacharidovou dietu po dobu 23 měsíců. Stejně dlouho drželo tuto dietu také 71 pacientů s prediabetem z celkových 673 (tj. 11 %) prediabetiků registrovaných na uvedené poliklinice. Během držení nízkosacharidové diety docházeli pacienti na skupinové konzultace a také na tři individuální konzultace za rok, kde jim lékaři vysvětlovali, jaký vliv má tato dieta na hladinu cukru v krvi.

Low Carb stravou k lepším glykemiím

Analýza těchto vědců ukázala, že u všech sledovaných kardiometabolických parametrů, včetně hladiny glykovaného hemoglobinu (HbA1c), tělesné hmotnosti, krevního tlaku a lipidového profilu, došlo k výraznému zlepšení. U pacientů s diabetem 2. typu došlo po 23 měsících na dietě k průměrnému úbytku váhy z 99,7 kilogramů na 91,4 kilogramů a průměrný HbA1c klesl z 65,5 mmol/mol na 48 mmol/mol. U pacientů s prediabetem klesl HbA1c průměrně z 44 mmol/mol na 39 mmol/mol.

U 59 ze 128 (tj. u 46 %) pacientů na nízkosacharidové dietě došlo bez použití léků k remisi diabetu 2. typu a 93 % prediabetiků docílilo normální hladiny HbA1c.

„Náš výzkum ukázal, že u pacientů, kteří měli zpočátku nejhorší hladiny cukru v krvi (HbA1c) došlo k nejvýraznějšímu zlepšení kompenzace diabetu,“ uvádí studie. Vědci nicméně zdůrazňují, že výsledky zahrnují pouze ty, kteří se rozhodli pro změnu stravy a v dietě vytrvali. A protože součástí výzkumu nebyla žádná kontrolní skupina, nebylo možné porovnat změnu stravování přímo s běžnou lékařskou péčí.

Výzkum byl také ovlivněn nedostatečnou randomizací (náhodný výběr účastníků výzkumu – pozn. překl.), což znamená, že zde bylo riziko výběrového zkreslení.

Pro remisi je klíčové zhubnout

„Jelikož byl výzkum prováděn ve velmi specifickém prostředí, je jeho externí validita omezená (externí validita je možnost zobecnit výsledky výzkumu na širší populaci – pozn. překl.). I přesto by naše výsledky mohly být základem pro podobné projekty zaměřené na zlepšení kvality primární péče. Mohly by být prováděny podobné přípravné výzkumy, které by ověřovaly, do jaké míry je tento přístup validní a finančně úsporný. Když už nic jiného, tyto výsledky by alespoň mohly dát pacientům, lékařům a ostatním, kteří se nějakým způsobem potýkají s diabetem 2. typu, naději, že se zdravotní stav těchto pacientů v budoucnu zlepší,“ uvádí autoři výzkumu.

Edward Johnston, referent pro styk s veřejností organizace Diabetes UK, uvádí, že úbytek na váze byl pro remisi diabetu klíčový. Zdůrazňuje však také, že je důležité, aby si každý, kdo chce zhubnout, našel dietu, která mu nejvíce sedí, aby byla změna stravování bezpečná a dlouhodobá.

„Je důležité, aby se lidé, kteří zvažují přechod na low-carb stravu, poradili se svými lékaři a řídili se jejich doporučeními. Tito lékaři pak budou moci pečlivě sledovat průběh vašeho diabetu a pohotově zareagovat, jestliže nastanou nějaké změny. Budou vám tak moci například snížit dávku léků či je úplně vysadit, aby zabránili riziku hypoglykemie a ujistit se, že máte dostatečný přísun živin a vlákniny,“ dodává Johnston.

Zdroj: diabetes.co.uk

792

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku