Psychologickou terapií k lepším glykemiím

Psychologickou terapií k lepším glykemiím

Americký tým vědců z East Carolina University přišel s myšlenkou, že individuální psychologická terapie zaměřená na konkrétní problémy by mohla zlepšit duševní zdraví a následně také hodnoty glykemií u pacientů s diabetem 2. typu.

Na míru šitá kognitivně behaviorální terapie (KBT) a poradenství v oblasti zdravého životního stylu by mělo pacientům pomoci pochopit, že je třeba zlepšit péči o vlastní tělo a následkem toho by se mohly zlepšit také hodnoty glykovaného hemoglobinu. Na základě tohoto tvrzení vědci vyvinuli pro pacienty speciální postup, který zahrnoval 16 sezení v rámci léčby, která byla individuálně přizpůsobena potřebám každého jedince s diabetem 2. typu. Například pacientům s nižší mírou deprese stačilo pouze koučování v oblasti zlepšení životního stylu a péče o vlastní tělo, zatímco pacienti trpící silnými depresemi se zúčastnili také psychologické terapie. Po roce nastalo patrné zlepšení týkající se právě jak jejich duševního zdraví a péče o vlastní tělo, tak hodnot glykovaného hemoglobinu. Z tohoto výzkumu je tedy jasné, že je důležité rozvíjet individuální léčebný přístup k jednotlivým pacientům, který by kombinoval lékařskou péči s psychologickou terapií, díky čemuž by mohlo být dosaženo maximálních výsledků v léčbě diabetu.

Zdroj: www.diabetes.co.uk

116

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný