Jak řeší pacienti hypoglykemii?

Jak řeší pacienti hypoglykemii?

Obava a strach z hypoglykemií nutí pacienty, aby se více o tuto problematiku zajímali a vyžádali si od zdravotnického personálu více informací. Z dotazníkového průzkumu však vyplývá, že ne všichni pacienti se pak podle doporučeného postupu také chovají.

Hypoglykemie je stav, při kterém dochází k nepřiměřenému snížení plazmatické koncentrace glukózy v krvi pod 3,3 mmol/l (nejčastěji udávaná hodnota) a současně se vyskytují hypoglykemické příznaky různé intenzity. Na hypoglykemii umírá 2–4% diabetiků 1. typu. Právě obava a strach ze vzniku hypoglykemie negativně ovlivňuje spolupráci pacienta a jeho snahu při dosahování normoglykemie.

Vnímání hypoglykemie je vždy individuální

Vnímaní hypoglykemie a její řešení ze strany pacienta je individuální. Závisí na jedinci, situaci a prostředí. Cílem je vždy při hypoglykemii reagovat pohotově tak, aby se postup řešení stal pro pacienta automatickým.

Rychlé sacharidy na prvním místě

V rámci prevence výskytu hypoglykemií vybíráme při nutriční edukaci (sacharidové) potraviny podle toho, jak ovlivňují hladinu glykemie. Při hypoglykemii doporučujeme potraviny s vysokým glykemickým indexem, které běžně do jídelníčku nezařazujeme. Pohotové požití rychle vstřebatelných sacharidů je vždy na prvním místě při řešení nastupující hypoglykemie. Doporučené množství je 10 až 30g rychlých sacharidů. Poté je vhodné 10 až 15 minut vyčkat a znovu se změřit. Pokud se glykemie nezvyšuje, proces zopakovat.

Dotazník odhalil realitu

Cílem dotazníkového šetření v Diabetologickém centru ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně bylo zjistit, jak nemocní s diagnózou diabetes mellitus řeší hypoglykemii a jaký volí postup. Následně se posuzovalo, zda je tento postup v souladu s doporučeními, které poskytují zdravotníci, ať již osobně nebo prostřednictvím edukačního materiálu.

Výsledky ukazují, že většina diabetiků, kteří mají hypoglykemie, patří do skupiny diabetiků 1. typu a většina z nich postupuje při jejím řešení na základě vlastních zkušeností. Více než 50% respondentů postupuje v souladu s obecně platnými doporučeními. Přesto existuje určité procento diabetiků, kteří nevolí doporučený postup ani při významné hypoglykemii.

V popředí zájmu tedy zůstává, aby edukace směřující k prevenci, detekci a použití správného postupu při řešení hypoglykemie byla součástí léčby.

1639

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku