Diabetes ve stáří

Velkou komplikací při stárnutí s diabetem je jeho nejběžnější příznak – ateroskleróza. Ta se u diabetiků objevuje v dřívějším věku a u starších diabetiků způsobuje závažnější komplikace.

Diabetes ve stáří
Zdroj: Shutterstock

Zároveň je díky nižšímu tlaku mnohem těžší bojovat s jakoukoliv infekcí nebo poraněním, hlavně poraněním nohou. Vzhledem k tomu, že starší lidé jsou celkově křehčí a náchylnější k úrazům, je pomalé hojení velkou přítěží.

Co je ateroskleróza?

Ateroskleróza je degenerativní onemocnění cévních stěn. Jedná se o dlouhodobý proces, který je způsoben ukládáním tukových látek, hlavě cholesterolu, ve stěnách cév. V raných fázích choroby se v cévách tvoří takzvané tukové proužky, a tyto změny se dají ještě bez problémů zvrátit. Při dlouhodobém ukládání ale dochází k nevratným změnám cév – tvrdnou, jejich stěny se ztlušťují a vznikají na nich aterosklerotické pláty. Ty pak snižují průtok krve.
Mezi důsledky aterosklerózy patří srdeční infarkt nebo srdeční ischemie (nedokrvování tkáně). U mozkových cév může ateroskleróza způsobit mrtvici.

Diabetická dieta bývá problém

Další potíž spočívá u některých seniorů s diabetem v dodržování diabetické diety. Zvlášť pokud dojde k omezení společenského kontaktu a člověk je víceméně pořád sám doma, může hrozit zanedbání zásad zdravé výživy. V tomto případě je vhodné vyžít služeb místních sociálních společností nebo center pro domácí péči, které mohou dovézt jídlo v odpovídajícím množství a kvalitě až domů.

Vhodné je také nepolevovat se cvičením. Je jasné, že žádný aerobní nebo náročná sport už není ve vyšším věku možné provádět; stále je ale možné chodit na procházky, případně najít ve svém okolí pravidelné cvičení pro seniory. Vhodná je například jóga.

Pro stanovování způsobu a cílů léčby je třeba zvážit:

1. Způsobilost diabetika – seniora

a) Samostatnost a nezávislost na jiných osobách
b) Schopnost samostatně se pohybovat
c) Mentální schopnosti

2. Přítomnost mikro- a makrovaskulárních komplikací
S délkou trvání diabetu je vyšší výskyt onemocnění očí (retinopatie), ledvin (nefropatie) i nervových zakončení (neuropatie)

3. Přítomnost jiného onemocnění

a) Jiné onemocnění může být vážnější než diabetes
b) Komplikuje rychlost odhalení cukrovky

4. Ostatní užívané léky
Vzhledem k tomu, že senioři mají řadu dalších potíží, užívají velké množství léků. Je třeba, aby u sebe nosili seznam léků, který předloží dalšímu lékaři při předepsání nových léků.

Po zvážení výše uvedených faktorů je možné nastavit individuální léčbu.

U starších diabetiků by měl lékař:

a) Snažit se zlepšit kompenzaci diabetu (nesnažit se dosahovat co nejnižších hodnot glykémie, aby docházelo k hypoglykémiím)
b) Odstranit hypoglykémie
c) Co nejvíce oddálit vznik cévních komplikací