Co nám řekne laboratoř o zdraví našeho srdce?

V neděli 29. září si lidé na celém světě připomněli „Světový den srdce“. Jeho poselstvím je ukázat, že srdečním chorobám lze předejít. Při této příležitosti se podívejme, co nám o zdraví srdce řekne laboratorní vyšetření krve.

Co nám řekne laboratoř o zdraví našeho srdce?

Rizikových faktorů průkazně spojovaných se srdečními onemocněními či mozkovou mrtvicí je celá řada. „Část z nich je bohužel neovlivnitelná – například věk, genetické faktory, mužské pohlaví, rodinná anamnéza. Přesto je zde i hodně faktorů ovlivnitelných – zdravá strava, tj. dostatek zeleniny, ovoce, ryb, ořechů a luštěnin, jídlo jen umírněně solit,“ popisuje MUDr. Petr Podroužek, CSc., odborný ředitel EUC Laboratoří. Důležitý je pohyb a redukce nadváhy, kterou je možné ovlivnit i snížení krevního tlaku, přestat s kouřením. Pohyb též pomáhá k zvládání stresu.

Jak lze v laboratoři ověřit zdraví srdce?

„Některé ovlivnitelné faktory můžeme přímo měřit a sledovat pomocí biochemických vyšetření, která jsou důležitou informací k míře rizika rozvoje kardiovaskulárního onemocnění,“ vysvětluje MUDr. Petr Podroužek, CSc.

Vyšetření tzv. lipidového profilu, tj.:

  •  Vyšetření hodnot celkového cholesterolu – cholesterol slouží v těle ke stavbě buněk a syntéze hormonů. Vyšší hladiny v krvi mohou způsobit ukládání cholesterolu ve formě ateromatických plátů v cévách a být příčinou infarktu myokardu nebo mozkové mrtvice.
  • Vyšetření hodnot LDL-cholesterolu – (tzv. „špatný cholesterol“). Zvýšení jeho hladiny mimo běžné meze je spojeno s vyšším kardiovaskulárním rizikem.
  • Vyšetření hodnot HDL-cholesterolu – (tzv. „dobrý cholesterol“) zvýšené hladiny znamenají nižší riziko kardiovaskulárních onemocnění.
  • Vyšetření hodnot triacylglycerolů – forma tukových částic sloužících jako zdroj a skladování energie. Vyšší hladina triacylgylcerolů, vyšší LDL-cholesterol a nízký HDL-cholesterol zvyšuje riziko podstatně více nežli izolovaný vzestup LDL- cholesterolu.

Co je tzv. non – HDL cholesterol?

Laboratoř z naměřených hodnot lipidů vypočítává i další ukazatele kardiovaskulárního rizika, z nichž jako nejdůležitější se ukazuje tzv. non – HDL cholesterol. Spočítá se velmi jednoduše, hodnota celkového cholesterolu mínus HDL-cholesterol.

Jak se počítá celkový cholesterol?

Pokud máme dojem, že celkový cholesterol je pouhý součet HDL-cholesterolu a LDL-cholesterolu, není tomu tak. Jsou zde ještě lipoproteiny velmi nízké hustoty (VLDL), které mohou přispívat
k ateroskleróze. Proto se hodnota non-HDL cholesterolu pro zjištění rizika srdečního onemocnění či mozkové mrtvice ukazuje jako další důležitá informace k hodnotě LDL –cholesterolu.

Další vyšetření

Existují ale i další faktory, které spolu s lipidovými látkami vedou k ateroskleróze cév a ztrátě pružnosti cévní stěny, které prokazatelně souvisí s rizikem onemocnění cév a srdce. Vhodné je zejména vyšetření hladin krevního cukru, které může signalizovat případné onemocnění cukrovkou (diabetes). Lze doplnit vyšetření glykovaného hemoglobinu (HbA1c), které ukazuje, jak organismus zvládl regulovat hladinu glukózy v uplynulých cca 2 měsících. Patří sem také vyšetření hladin homocysteinu – jehož zvýšená hladina je nezávislým rizikovým faktorem aterosklerózy.
Je důležité vědět, že pokud se více těchto rizikových faktorů vyskytuje společně, nebezpečí výrazně vzrůstá. Zejména riziko roste u současného výskytu faktorů – změny lipidového profilu, poruchy metabolismu krevního cukru, vyššího krevního tlaku a obezity označované jako metabolický syndrom. Ten představuje zvýšené riziko kardiovaskulárního onemocnění i zvýšené riziko diabetu v dospělém věku.

Vyšetření na žádost pacienta…

„Vyšetření rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění provádíme dnes v laboratořích nejen na žádost lékaře, ale i na žádost pacienta za přímou úhradu ve formě specializovaného balíčku vyšetření. Zájem o vyšetření na žádost pacienta již řadu let stále roste. Lidé si nutnost prevence a péče o zdraví uvědomují, vyšetření rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění – ZDRAVÉ SRDCE A CÉVY – je dnes náš vůbec nejčastěji požadovaný balíček vyšetření,“ uvádí MUDr. Petr Podroužek, CSc.

Pro představu, že laboratorní vyšetření na žádost pacienta v laboratořích jsou dnes cenově dostupná, lze obecně uvést, že u uváděného vyšetření lipidového profilu činí cena vyšetření včetně odběru krve v laboratořích průměrně asi 240 Kč. Výsledky laboratorního vyšetření i s vyhodnocením jsou v současné době dostupné do druhého dne po odběru, pacienti si je mohou vyzvednout v místě odběru, získat je doporučenou poštou či zabezpečenou cestou elektronicky.

Jak se připravit k odběru krve k laboratornímu vyšetření?

Odběr se provádí nalačno ze žilní krve, většinou se provádí ráno. Pacient by neměl odpoledne a večer před odběrem jíst tučná jídla, večeře by měla být přibližně 10-12 hodin před odběrem. Ráno před odběrem pak nesnídat, nekouřit, je dobré vypít ¼ litru vody či neslazeného čaje.

Zobrazit diskuzi
Diskuze k článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x