Zdravotní pojišťovny: Co letos nabízejí diabetikům?

Ještě do konce března máte možnost požádat o změnu zdravotní pojišťovny. Následující přehled vám pomůže odhadnout, zda se vám změna vyplatí. Pro přechod k jiné pojišťovně stačí vyplnit přihlášku a evidenční list na kterékoliv pobočce nové pojišťovny. Změna bude platit od 1. července.

Zdravotní pojišťovny: Co letos nabízejí diabetikům?

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Kód pojišťovny: 111

Všeobecná zdravotní pojišťovna připravila pro diabetiky samostatný preventivní program „Pomůcky a služby pro diabetiky“. Všichni klienti s diabetem, bez ohledu na věk, mohou v rámci tohoto programu čerpat až 1 000 korun. Mohou přitom využít jednu nebo více pomůcek či služeb uvedených v programu. Příspěvek je možné využít např. na nákup dezinfekčních prostředků k dezinfekci kůže, na testovací proužky, na příslušenství k inzulinové pumpě, na senzory pro kontinuální měření glykemie, na gely a krémy zlepšující hojení ran, na prostředky pro fixaci a lepší přilnavost senzorů a kanyl, ale také na přístrojovou pedikúru.

Za pozornost stojí také příspěvek pod názvem „Pohybové aktivity“:

* Dospělí do 65 let věku mohou v tomto programu čerpat až 500 korun na pravidelné sportovní/pohybové aktivity, tedy na předplatné, permanentky, členské příspěvky, kurzy atp. Při žádosti o příspěvek však musí doložit, že za uvedené aktivity zaplatili minimálně 1 500 Kč (může se jednat i o součet několika dokladů). Uhrazena je pak max. 1/3 pojištěncem vynaložených nákladů, do max. výše 500 Kč.

* Pojištěnci starší 65 let mohou ve stejném programu požádat o příspěvek na rekondiční pohybové a sportovní aktivity rozvíjející koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla (např. Sokol, turistické kroužky, jógu apod.). Zde již žádné další podmínky nejsou. V kalendářním roce, kdy klient dovrší 65 let věku, může požádat o oba uvedené příspěvky.

* Děti do 1 roku mohou uvedený příspěvek ve výši až 500 Kč využít na plavání nebo vaničkování a starší děti od 1 roku do 18 let pak mohou získat až 1 000 Kč na školní i mimoškolní sportovní aktivity a kroužky. Příspěvek lze využít i na startovné či sportovní permanentky u dětí starších 15 let.

Více informací na www.vzp.cz/vyhody.

 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR

Kód pojišťovny: 211

Pojišťovna nabízí celkem 11 preventivních programů. Dospělý pojištěnec může v jednom kalendářním roce čerpat příspěvek v rámci jednoho programu až do max. výše 500 Kč. Děti mohou žádat o příspěvky 2x v kalendářním roce, tedy do celkové max. výše 1 000 Kč. Rodič dítěte může navíc převést své nevyčerpané příspěvky ve prospěch dítěte.

* Pro diabetiky je přímo určený „Program podpory chronicky nemocných – zdravotnické prostředky“. Mohou díky němu získat až 500 Kč (děti až 1 000 Kč) na zdravotnické prostředky nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, např. na dezinfekční prostředky na kůži, na diagnostické proužky, na senzory, na hypoalergické náplasti, ale i na obuv pro diabetiky nebo speciální vložky do obuvi.

* V programu „Prevence civilizačních onemocnění“ lze příspěvek až do výše 500 Kč (děti až 1 000 Kč) využít např. na krevní testy s cílem odhalit diabetes, na vyšetření kadiovaskulárních onemocnění (EKG), na vyšetření nadváhy a obezity na bodystatu, na sestavení jídelníčku nutričním terapeutem i na vyšetření nohou v podiatrickém centru.

* Děti mohou využít „Program podpory zdravého životního stylu“ na částečnou úhradu sportovních kroužků, kurzů plavání či lyžařského výcviku. Maximální výše příspěvku je 1 000 Kč ročně. Dospělí mohou v tomtéž programu získat až 500 Kč na sportovní pohybové aktivity dlouhodobého charakteru. Při žádosti o příspěvek však musí doložit, že za pohybové aktivity zaplatili min. 800 Kč (může se jednat i o součet několika dokladů).

* Novinkou je program „Telemedicína“, který podporuje pojištěnce zapojené do telemonitoringu (přenosu klinických dat pacientů na dálku prostřednictvím telefonu nebo internetu). Je určený pro ženy s těhotenskou cukrovkou a pro pacienty s chronickým srdečním selháním (za účelem kontroly EKG nebo krevního tlaku). I zde je roční příspěvek 500 Kč.

Více informací na zpmvcr.cz.

RBP, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Kód pojišťovny: 213

Od RBP, zdravotní pojišťovny mohou klienti letos získat v Preventivním a bonusovém programu až 1 000 Kč. Je jen na nich, na kterou ze jmenovaných aktivit níže je využijí. Rodič má navíc možnost převést až 500 Kč příspěvku na své dítě.

* Balíček „Diabetici“ umožňuje získat pojištěncům až 1 000 Kč na nákup permanentky na pohybové aktivity (plavání, rehabilitační cvičení atd.). Příspěvek je max. ve výši 50 % z ceny permanentky. Dále je příspěvek možné využít na nákup testovacích proužků, glukometru, diagnostických proužků, příslušenství k inzulinové pumpě či na podiatrické ošetření.

* V balíčku „Obezita“ mohou děti získat od pojišťovny příspěvek až 500 Kč na aktivity v programu STOB, nebo konzultace snižování nadváhy a obezity u obezitologa, dietologa či nutričního terapeuta.

* Pro děti s povinnou školní docházkou připravila pojišťovna příspěvek na organizovaný kurz plavání max. 500 Kč. Sportovci registrovaní v oddílu či klubu mohou čerpat příspěvek až 500 Kč na členské a registrační poplatky.

* Za pozornost stojí i příspěvek na kompenzační pomůcky pro zrakově postižené – až 1 000 Kč.

* Dospělí mohou využít nabídku příspěvku 500 Kč na speciální vyšetření. Může to být např. ošetření rázovou vlnou nebo pro uživatele aplikace my213 jakékoliv nehrazené diagnostické vyšetření podporující zdraví – dentální hygiena, fyzioterapie apod. Pojištěnci ve věku nad 40 let mohou jednou ročně čerpat až 500 Kč na komplexní kardiovaskulární a metabolické vyšetření.

* Pojištěnci této pojišťovny mohou také využít vstup do vybraných plaveckých bazénů zdarma nebo za výhodnější ceny.

* Pojištěnci, kteří splní podmínky preventivního programu Z90, mohou nad rámec uvedených balíčků získat 500 Kč na aktivity podporující zdraví (např. na nákup léčivých přípravků a doplňků stravy, ošetření nehrazené ze zdravotního pojištění či sportovní aktivity a rehabilitaci).

V průběhu roku pojišťovna zveřejňuje speciální bonusy platící vždy v konkrétním měsíci.

Více informací na rbp213.cz.

 

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Kód pojišťovny: 207

Pojišťovna věnuje velkou pozornost zejména preventivním vyšetřením civilizačních chorob, které jsou pojišťovnou plně hrazeny. Program „Péče o vybrané chronicky nemocné klienty“ je přímo určený dospělým klientům s diabetem 2. typu, hypertenzí nebo kombinací obou onemocnění. V tomto programu mohou klienti získat řadu cenných rad, jak upravit svou životosprávu, od nutričních terapeutů a výživových poradců. Program nabízí 2 konzultace u těchto odborníků zdarma včetně vyšetření složení těla.

* Za zmínku stojí také bezplatné vyšetření v programu „STOP infarktu“. Jedná se o komplexní vyšetření lékařem včetně poslechu karotid, laboratorního biochemického vyšetření a EKG. Nárok na něj mají všichni dospělí ve věku od 30 do 55 let a to 1x ročně.

* Prostřednictvím věrnostního programu VITAKARTA a kreditního systému „Moje bonusy” si mohou pojištěnci vybrat, jaký další příspěvek a na co ho chtějí čerpat. Mezi nejoblíbenější patří příspěvek na dentální hygienu, plavání či fitness nebo příspěvky na ozdravné pobyty.

* OZP každoročně vydává také kupony na prevenci, díky kterým mohou pojištěnci získat další jednorázové bonusy. Na první pololetí pojišťovna připravuje kupony na očkování, na preventivní aktivity a na dentální hygienu.

Více informací na ozp.cz.

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Kód pojišťovny: 201

U Vojenské zdravotní pojišťovny můžete v jednom roce čerpat tři různé příspěvky z preventivních programů.

* Preventivní program „Pohyb“ nabízí všem pojištěncům bez ohledu na věk příspěvek až 400 Kč na plavání (na permanentky a kurzy), až 500 Kč na vybrané druhy cvičení a regenerační aktivity
(může jít např. o jógu, fitness, spinning i cvičení rodičů s dětmi, ale také o saunu, masáže či bahenní zábaly). Dětem od 4 let věku přispěje pojišťovna až 500 Kč na sportovní nebo ozdravný
pobyt (lyžařský kurz, sportovní soustředění, školu v přírodě či letní sportovní tábor). Senioři zase ocení až 300 korun na kloubní výživu.

* V programu „Zdraví“ mohou všichni pojištěnci bez ohledu na věk získat např. až 400 Kč na dentální hygienu (ošetření či nácvik čištění zubů). Dětských zoubků se pak týká příspěvek „Prevence zubního kazu u dětí“ na pečetění fisur – výkon spočívající v utěsnění štěrbin mezi hrbolky na kousacích ploškách postranních zubů. Děti od 6 do 14 let mohou na tento výkon čerpat až 300 Kč.

Více informací na www.vozp.cz.

 

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Kód pojišťovny: 205

Pojišťovna nabízí možnost čerpat příspěvky v závislosti na věku pojištěnců. Děti a mládež do 17 let včetně mohou vyčerpat za rok až 1 500 Kč, dospělí max. 1 000 Kč. V doplňkových programech je pak možné získat příspěvky nad stanovený limit.

* Děti mohou do uvedeného limitu získat příspěvky např. z následujících programů: „Diabetes“ (až 500 Kč na veškeré produkty pro diabetiky z lékárny nebo prodejny zdravotnických potřeb, ale také na přístrojovou pedikúru), „Prevence obezity“ (až 300 Kč na sestavení jídelníčku nebo konzultace u obezitologa, dietologa či nutričního poradce), „Organizované plavecké kurzy“ (až 1 000 Kč
pro děti do 10 let), „Sportovní kroužky“ (až 500 Kč pro děti a mládež od 3 let), „Vyšetření zraku“ (až 500 Kč), „Ochranná přilba“ (až 500 Kč).

* Dospělí mohou čerpat příspěvky např. z programů: „Diabetes“ (až 500 Kč), „Vyšetření zrakového nervu“ (až 300 Kč), „Doplňky stravy“ (až 200 Kč pro pojištěnce starší 65 let), „Laserové operace očí“ (až 1 000 Kč), „Vysoký krevní tlak“ (až 500 Kč na zakoupení pažního tlakoměru), „Pravidelný pohyb“ (700 Kč na pravidelnou pohybovou aktivitu včetně plavání).

* Prostřednictvím věrnostního programu Bonus Plus mohou klienti získat navíc další příspěvek až do výše 500 Kč. O příspěvky lze zažádat i přes mobilní aplikaci Zdraví v mobilu – jednoduše,
bez nutnosti návštěvy pobočky.

Více informací na cpzp.cz.

ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA

Kód pojišťovny: 209

Pojišťovna nabízí svým pojištěncům 5 základních okruhů preventivních programů hrazených z Fondu prevence.

* V programu „Příspěvky na sport“ mohou děti od 4 do 18 let získat příspěvek až 700 Kč na pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů, dětské tábory nebo sportovní kroužky ve škole. Dospělým od 19 do 64 let pojišťovna přispěje až 500 Kč na pravidelnou sportovní aktivitu pořádanou některým z fitness center. Senioři nad 65 let mohou získat stejný obnos rovněž na pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů, ale také např. na hole pro nordic walking.

* Žáci a studenti od 6 do 18 let mohou požádat o příspěvek na ošetření dentální hygienistkou až do výše 500 Kč.

* Za pozornost stojí také příspěvky z programu „Zlepšené služby“, kde např. v balíčku „Moderní diagnostické a léčebné metody“ můžete čerpat až 1 000 Kč na podologické vyšetření fyzioterapeutem na podoskopu, na použití laseru a rázové vlny ve fyzioterapii, na oční vyšetření, na laserové oční operace nebo na datové služby EKG přenosu. Podmínkou je schválení revizním lékařem.

* Příspěvek do výše 1 000 Kč na ozdravný pobyt je k dispozici pojištěncům ve věku do 19 let s obezitou či nadváhou. Podmínkou je, aby se jednalo o pobyt zabezpečený odborným lékařským
dohledem, uskutečněný na doporučení pediatra nebo specialisty v průběhu roku 2020.

* S touto pojišťovnou ušetříte také v řadě plaveckých bazénů. Aktuální přehled plavání zdarma či se slevou najdete na webových stránkách pojišťovny. Pojištěnci mají zdarma také bruslení v Rychnově nad Kněžnou a 50 % ze vstupného ušetří v Rekondičním centru FBfit v Mladé Boleslavi.

Více informací na www.zpskoda.cz

Zobrazit diskuzi
Diskuze k článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x