Veletrh REHAPROTEX: zdravotní pomůcky pro soběstačný život

Veletrh REHAPROTEX: zdravotní pomůcky pro soběstačný život

Široký sortiment rehabilitačních, kompenzačních, protetických a ortopedických pomůcek, ale i produkty pro aktivní život seniorů představí od 29. 10. do 1. 11. 2019 na brněnském výstavišti veletrh REHAPROTEX. Prezentovat své výrobky a služby budou také poskytovatelé sociálních služeb či chráněné dílny a nadace, Vstup pro osoby ZTP a ZTP/P včetně doprovodu je zdarma.

V úterý 29. 10. 2019 přijede z Prahy až na místo konání veletrhu REHAPROTEX k pavilonu A na brněnské výstaviště speciální bezbariérový vlak REHAEXPRES. Na příjezd vlaku naváže konference Národní rady osob se zdravotním postižením ČR se záštitou ministerstva dopravy o cestování po železnici. Řešit se bude systém jednotných jízdenek, který nedávno odsouhlasila Poslanecká sněmovna. Vlak je uzpůsoben pro přepravu většího počtu osob s pohybovým omezením, na cestu jsou ale zvaní všichni, kdo chtějí přijet na veletrh REHAPROTEX.

Doprovodný program pro každého

Na přípravě doprovodného programu veletrhu se podílí významní partneři z neziskového sektoru. Liga vozíčkářů a ParaCENTRUM Fenix nabídnou třeba odborná témata aktivizace OZP, kompenzace postižení prostřednictvím pomůcky či návrat na pracovní trh nebo program pro pečující osoby a preventivní besedu o úrazech páteře určené široké veřejnosti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá seminář na téma rodinného života, intimity a sexuality osob se zdravotním postižením. Státní zdravotní ústav se v rámci Fóra zdraví bude věnovat problematice zdravého životního stylu a prevenci závislostí.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připravuje dvě odborné konference – jednu na téma ochrany spotřebitelů při změně dodavatelů energií, druhou o systému jednotného jízdného na železnici. Všechny organizace budou poskytovat také poradenství. Pro zájemce bude zdarma k dispozici měření tlaku, zraku, intolerance potravin a tuku v těle nebo vyšetření a tejpování fyzioterapeutem.

Speciální program pro seniory

Ve dnech 30. – 31. 10. se bude v režii Senior Pasu konat Speciální program pro seniory. Těšit se můžete na vystoupení Jiřího Helekala a Vladimíra Hrona, zajímavé přednášky, ale i řadu praktických aktivit, ať už půjde o vzdělávací workshopy, tréninky paměti, taichi cvičení nebo vytváření rodokmenu.

Letošnímu ročníku udělila svoji záštitu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (MPSV), se kterou se na akci můžete osobně setkat. Zajímavostí budou diskusní kulaté stoly, které zajišťuje projekt MPSV, Politika stárnutí na krajích se svými regionálními koordinátory. Držitelé Senior pasu zakoupí zvýhodněné vstupné na veletrh již za 20 Kč.

Emil sport aréna

Novým tématem bude para sport a aktivní trávení volného času pro osoby se zdravotním postižením v rámci Emil sport arény. Seznámíte se s para sporty jako je florbal, ragby, basketbal, boccia, futsal nevidomých, para golf či para hokej a všechny si budete moci i vyzkoušet. Otestovat budete moci handbike trenažer nebo jízdu na vozíku na různých površích a s plněním praktických úkolů. Poslechnout si můžete také příběh paralympijského vítěze cyklisty Jiřího Ježka.

Veletrh bude probíhat od 29. 10. – 1. 11. 2019 vždy od 9 do 17 hodin, v pátek do 14 hodin.
Aktuální informace o veletrhu REHAPROTEX najdete na www.rehaprotex.cz, kde můžete též zakoupit zvýhodněné on-line vstupenky.

312

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku