Přelomový objev důležitý pro diabetiky aneb Leden 2022 ve znamení stoletého výročí léčby inzulínem

Přelomový objev důležitý pro diabetiky aneb Leden 2022 ve znamení stoletého výročí léčby inzulínem
Zdroj: Unsplash

V roce 1922 se začaly psát novodobé dějiny medicíny, fungování farmaceutických firem i mnoha lidí s diagnostikovaným diabetem. V roce 2022 to tak bude 100 let od chvíle, kdy objev inzulinu změnil svět.

V lednu 2022 to bude přesně sto let od chvíle, kdy byl inzulin poprvé použit po dlouhých výzkumech u člověka. Nebyla to však snadná cesta, ještě při předávání Nobelovy ceny za přínos medicíně se jeho objevitelé stihli pohádat.

Ještě před rokem 1922 byla cukrovka onemocněním, které znamenalo rozsudek smrti. Objev dvou lékařů však změnil nejen léčbu diabetu, ale i dějiny lékařství.

Paliativní péče byla běžným koncem diabetika

Diabetes mellitus byl dříve spíše nemocí vrozenou, výjimečně ho spouštěly vedlejší faktory. Rovněž byl diagnózou vzácnou, protože chyběly vnější faktory, které nemoc spouštěly i v pozdějším věku. Ačkoliv dnes jsou běžné případy, kdy dojde k rozvoji cukrovky špatnou životosprávou, tehdy byla problémem spíše podvýživa. Rovněž se lidé nedožívali tak vysokého věku, jako je tomu dnes.

Objev inzulinu byl naprosto přelomovým okamžikem pro celou medicínu. Poprvé v dějinách lidstva byli lékaři schopni úspěšně léčit smrtelnou nemoc. Až o několik let později došlo například k objevení antibiotik.

Ještě než byl inzulin objeven, pacienti s diagnózou cukrovky často končili v paliativní péči. A to i děti a mladiství. Leželi ve velkých chladných pokojích až po desítkách a čekali na nevyhnutelnou smrt. Často ve svých posledních dnech upadali do kómatu. Těm se také inzulin podával v rámci testování, aby se později zjistilo, že skutečně funguje a je schopen i člověka v bezvědomí postavit zpátky na nohy. V tu chvíli se začala pomalu psát nová kapitola celého oboru diabetologie.

Dnes počet pacientů s touto diagnózou stoupá, zapomíná se však, že s dodržením nařízených omezení je pacient schopen vést život bez větších obtíží. Dříve šlo však o diagnózu smrtelnou.

Úloha farmaceutických firem se zásadně proměnila

Od roku 1922 se tak začala zásadně proměňovat úloha farmaceutických firem, která byla do té doby spíše podpůrná. V dnešní době jsou přitom farmaceutické firmy jedním ze základních subjektů celého lékařství a významným způsobem ovlivňují, které léky lékaři ve svých praxích používají. Zdravotní pojišťovny dnes dokonce vydávají tzv. pozitivní listy, kterými lékaře nabádají s vidinou určitého profitu, aby u léků na předpis volili z doporučených.

Když se rozšířily zprávy o objevu inzulinu, poptávka raketově rostla. Poprvé diabetes pro pacienty neznamenal jasnou smrt. | zdroj: Unsplash

Po objevu inzulínu bylo jasné, že akademická pracoviště nedokáží zajistit výrobu v takové míře, aby uspokojila poptávku. Rodinná firma z Indianapolis ve Spojených státech tak nakoupila hovězí a vepřové břišní slinivky ze všech jatek na západě Ameriky a během několika týdnů začala s výrobou. Mnoho farmaceutických firem ji následovalo, např. dnešní Sanofi.

V dnešní době se inzulin již extrakcí ze slinivky ostatních živočichů nezískává. Lidstvo je schopno zajistit jeho produkci geneticky upravenými mikroorganismy, což činí výrobu mnohem humánnější. Úspěch za objev je připisován Frederickovi Bantingovi a J. J. R. Mackeodovi. Když si však přebírali v roce 1923 Nobelovu cenu, nejen, že se pohádali, kdo z nich měl na objevu větší podíl, ozvali se také další akademici, kteří se o svůj podíl na tomto zázraku zasloužili. Často je zmiňováno ještě jméno Charlese Besta a Jamese Collipa.

Jak šel čas s inzulinem

  • V listopadu 1920 vědci poprvé prokázali, že právě buňky ve slinivce jsou při cukrovce I. typu zničeny a pochopili příčinu diabetu. To znamenalo, že je konečně šance najít lék. Úkolem bylo najít způsob, jak extrahovat inzulin ze slinivky břišní, aniž by se přitom zničil. Rovněž se v tomto roce spojil Banting s Macleodem. Banting byl totiž “pouze” chirurg a potřeboval pro své teorie zkušeného vědce.
  • V květnu 1921 se k Bantingovi a Macleodovi přidal výzkumný student Charles Best. Výzkumy byly zahájeny.
  • V listopadu 1921 byly provedeny první pokusy, které slavily úspěchy.
  • V prosinci 1921 se připojil James Collip, jehož hlavním úkolem bylo čištění inzulinu. To byla podmínka pro bezpečné testování na lidech. Právě s jeho pomocí byla vyvinuta čistší forma inzulinu ze slinivky skotu.
  • V lednu 1922 byl inzulin poprvé použit u člověka k léčbě cukrovky.
  • V květnu 1922 započala masivní výroba inzulinu.
  • V říjnu 1923 získali Banting a Macleod Nobelovu cenu.

Autor: Ing. Mgr. Denisa Zajíčková

Zdroj: mudrstart.cz, fnmotol.cz, diabetes.org.uk

1447

Diskuze k článku