Největší mýty o diabetu: V Keni věří, že cukrovka 2. typu není tak závažná, v Indonésii, že není způsobena nedostatkem inzulínu

Největší mýty o diabetu: V Keni věří, že cukrovka 2. typu není tak závažná, v Indonésii, že není způsobena nedostatkem inzulínu
Všichni diabetici by měli mít pravidelně kontrolovaný celkový zdravotní stav, aby byly případné komplikace cukrovky včas diagnostikovány a správně léčeny Zdroj: Pixabay

Díky moderní laboratorní diagnostice a důsledné klinické praxi je cukrovka (diabetes mellitus) již několik let velmi dobře diagnostikována a klasifikována. Klasifikace cukrovky prošla v průběhu let několika změnami, které byly ovlivněny novými poznatky moderní diabetologie.

První klasifikace z roku 1965 byla založena na věkovém principu, druhá z roku 1979/1985 na klinickém principu a třetí z roku 1997/1999 na etiologickém principu, kde byla vyloučena potřeba inzulínu jako nevhodné kritérium pro klasifikaci cukrovky a také bylo upuštěno od rozdělení podle tělesné hmotnosti. V současnosti se tedy cukrovka klasifikuje jako cukrovka 1. typu (diabetes mellitus 1. typu, DM 1), kam patří i LADA, cukrovka 2. typu (diabetes mellitus 2. typu, DM 2), další specifické typy cukrovky se známou etiologií, kam patří i MODY a gestační cukrovka (gestační diabetes mellitus, GDM), která se objevuje během gravidity. I při typech cukrovky se objevují různé mýty, které dokumentují absenci správné edukace.

Jak v létě předejít problémům se zažíváním? Nepřivezte si z dovolené nepříjemný suvenýr

Hygiena je základ Průjmy, zvracení a zažívací potíže nejčastěji způsobují bakterie, které produkují toxiny. Na vině mohou být i viry nebo ...

Mýtus z Keni

Cukrovka 2. typu je lehčí než cukrovka 1. typu, protože místo injekcí inzulínu se léčí léky.

Fakt

I když jsou oba hlavní typy cukrovky, 1. typu a 2. typu, obvykle velmi dobře zvládnutelné, pokud není diabetikem akceptována personalizovaná léčba a dodržování režimových opatření, mohou v budoucnosti způsobit vážné poškození zdraví. Diabetici s kterýmkoli typem cukrovky jsou totiž v průběhu trvání nemoci ohroženi chronickým poškozením, dysfunkcí až úplným selháním orgánů, hlavně cév, nervů, ledvin, očí a srdce. Těžké patogenetické procesy a porucha účinku inzulínu v cílových tkáních se projevují nejen poruchou metabolismu cukrů, tuků a bílkovin, ale sekundárně i poruchou metabolismu minerálních látek a vody. Ovlivňují také funkci endotelu, krevní tlak, tělesnou hmotnost a srážlivost krve. Postupně dochází k poškození celého organismu a to nejen systémů a tkání, ale i kloubů, kostí a kůže.

Riziko rozvoje těchto poškození minimalizuje správná léčba, dodržování režimových opatření, vhodná fyzická aktivita a dobrá kompenzace cukrovky. Diabetici 2. typu žijí kratší dobu s cukrovkou než diabetici 1. typu, protože obvykle bývá diagnostikována až ve vyšším věku, dlouho je nediagnostikovaná, protože nebolí, ale postupně poškozuje organismus. Z důvodu postupu choroby a vyčerpání B-buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu potřebují po určité době také diabetici 2. typu ke zlepšení kompenzace cukrovky injekce inzulínu. Mnozí ho ze začátku odmítají, protože se obávají píchnutí injekcí a změny životního stylu, ale pokud je léčba inzulínem nasazena včas, je možné významně oddálit nebo se vyhnout komplikacím cukrovky. Všichni diabetici by měli mít pravidelně kontrolovaný celkový zdravotní stav, aby byly případné komplikace cukrovky včas diagnostikovány a správně léčeny.

Vyšlo nové číslo časopisu DIAstyl!

Jak co nejlépe zvládnout letní dovolenou s dětmi s diabetem 1. typu, poradí MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. Připomene také, co si určitě nezapomenout ...

Mýtus z Indonésie

Cukrovka 2. typu není vždy způsobena nedostatkem inzulínu, protože někteří diabetici si nemusí píchat inzulín.

Fakt

U diabetiků 2. typu se zvyšuje potřeba inzulínu jako důsledek snížené citlivosti na inzulín produkovaný B-buňkami Langerhansových ostrůvků pankreatu nebo úplné necitlivosti buněk na produkovaný inzulín. Vhodná diabetická dieta, fyzická aktivita a léky na léčbu cukrovky 2. typu (perorální antidiabetika) nebo injekční antidiabetika významně ovlivňují necitlivost na inzulín a stimulují sekreci inzulínu. V konečném důsledku však schopnost stimulovat B-buňky Langerhansových ostrůvků pankreatu k produkci většího množství inzulínu postupně nestačí k dosažení dobré glykemické kontroly a tak jsou i u diabetiků 2. typu potřebné injekce inzulínu.

Řepík lékařský: Na vysoký cholesterol, nemocná játra i proti zánětům. V historii s jeho pomocí vyháněli zlé duchy

Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) je odpradávna znám jako léčivá bylina, používali jej už staří Egypťané. Říkávalo se mu bič boží nebo ...

Mýtus z Keni

Cukrovka 2. typu se může změnit na cukrovku 1. typu. 

Fakt

Typ cukrovky se během života nemůže změnit. Po určité době trvání cukrovky 2. typu je pankreas vyčerpaný, a proto i diabetici 2. typu potřebují k léčbě cukrovky injekce inzulínu. Je to přirozený a očekávaný postup choroby a není to změna typu cukrovky. Cukrovka 1. typu se rozvíjí rychle a potřeba injekcí inzulínu je pro zachování života potřebná již od začátku léčby. Cukrovka 1. typu, která se objevuje pomalu a často náhodně diagnostikuje ve středním a vyšším věku, často připomíná cukrovku 2. typu. V klasifikaci cukrovky je označována jako LADA (Latent Autoimmunity Diabetes of Adults). Destrukce B-buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu je u LADA pomalejší a zbytkové funkce mohou přetrvávat i několik let. Někteří diabetici 1. typu mohou mít podobné příznaky jako diabetici 2. typu (obezita, vysoká hladina tuků v krvi, vysoký krevní tlak), ale protože neprodukují žádný vlastní inzulín, potřebují celoživotní léčbu inzulínem. 

 

PhDr. Andrea Bukovská, MHA, MPH | zdroj: se souhlasem autorky Andrey Bukovské

foto užito se souhlasem Dr. Bukovské

PhDr. Andrea Bukovská, MHA, MPH

Pracuje jako farmaceutická laborantka specialistka v nemocniční lékárně Univerzitní nemocnice Martin a dlouhodobě se věnuje edukaci diabetiků v Diabetologickém edukačním centru. Je předsedkyní sdružení DIAMART a dlouhé roky byla viceprezidentkou Svazu diabetiků Slovenska. Přednáší doma i v zahraničí pro diabetiky, zdravotníky a veřejnost a je autorkou mnoha edukačních materiálů, knih a brožurek věnovaných nejen diabetu.

Zdroj: časopis DIAstyl,

autorizovaný článek užitý v původním znění a se souhlasem PhDr. Andrey Bukovské, MHA, MPH

2270

Diskuze k článku