Nadační fond DiApp: Projekt 5

Nadační fond DiApp: Projekt 5

Nadační fond DiApp - Centrum telemedicíny, který podporuje mimo jiné dětské pacienty s diabetem, ve spolupráci s Diacentrem Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice v Motole, připravil pro širokou veřejnost sportovní akci s názvem Projekt 5: Uběhni, daruj, nominuj!

Jedná se o charitativní projekt, jehož výtěžek půjde na pomoc dětem s diabetem 1. typu, a to s cílem pomoci dětským pacientům i jejich rodinám v každodenním nelehkém boji za dobrou kompenzaci cukrovky. Peníze chce organizace využít zejména na podporu těchto oblastí:

  • zlepšení kvality zdravotní péče, zejména při využití sdílených zdravotnických informací na dálku prostřednictvím moderních technologií a aplikací (telemedicína)
  • zlepšení zdraví pacientů
  • prevence
  • vzdělávání v dané oblasti
  • podpora zdravotnického výzkumu

Jak se do projektu zapojit?

Přidejte se k našemu projektu a pomáhejte dětem s diabetem! Stačí uběhnout 5 km a darovat 55kč na účet 787720/5500 a nominovat dalších 5 přátel, kteří se zapojí s Tebou! Projekt není časově omezen, takže se do něj zájemci pomou zapojit kdykoliv.

Nadace DiApp

Nadace podporujeme aktivity spojené se spoluprací s Diacentrem Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice v Motole, mezi jiným též motolský Diatábor a Dialyžák. Organizace si rovněž klade za cíl proškolit odbornými kurzy zájemce z řad trenérů sportovních či zájmových kroužků, aby mohli lépe pracovat s dětmi s diabetem. S tím souvisí vybudování celorepublikové sítě tzv. “dia friendly” sportovních aktivit a kroužků, které budou pro děti s diabetem vhodně uzpůsobeny. V praxi by chtěla nadace docílit, že si dítě z kteréhokoliv koutu naší republiky bude moci vybrat z této sítě sport, který by pro něj byl vhodný a přihlásit se bez jakéhokoliv zdlouhavého vysvětlování, že jde právě o diabetika. Tedy, aby byli trenéři na dia-děti odborně připraveni.

Více informací o projektu se můžete dozvědět na oficiálních Facebookových stránkách nadace DiApp či na jejich instagramovém účtu.

491

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku