Zelený zákal neboli glaukom: Jak moc je ohrožen diabetik?

Zelený zákal neboli glaukom: Jak moc je ohrožen diabetik?
Příklad vidění v pokročilé fázi zeleného zákalu. Nemocný má výpadky zorného pole. Zdroj: Shutterstock

Dlouhodobá léčba diabetu a zároveň jeho neúměrná kompenzace mohou způsobit nespočet zdravotních komplikací. U některých diabetiků se tak lékaři setkávají nejen s nefropatií, neuropatií, ale například i s diabetickou retinopatií, která postihuje sítnici oka. Právě tato komplikace pak zvyšuje i riziko vzniku zeleného zákalu neboli glaukomu. Co si pod nemocí představit a lze jí předcházet?

Pokud se léčíte s cukrovkou, měli byste docházet na pravidelné oční kontroly (alespoň 1x za rok) skutečně zodpovědně. Jedině tak lze předejít možným rozsáhlým zdravotním obtížím. Právě zelený zákal je totiž v počátku těžce detekovatelný, neboť se projevuje velmi nepatrně a člověk příznakům nemusí přikládat žádnou váhu.

Co si představit pod pojmem zelený zákal?

Příčinou glaukomu bývá degenerace tzv. papily očního nervu (umístěna v sítnici, začátek očního nervu) a zásadním rizikem pro jeho rozvoj je patologické zvýšení nitrooční tekutiny. Ve zdravém oku dochází k jejímu odtoku zcela přirozeně – tj. tekutina putuje ze zadní komory do přední a odtud z oka pryč prostřednictvím kanálků umístěných mezi rohovkou a duhovkou. Jakmile ale dojde k znemožnění jejího odtoku, tekutina se hromadí a utiskuje oční nerv či degeneruje vnitřní struktury oka. To může časem vést až k úplné ztrátě zraku.

Diabetes a chirurgický zákrok: Co očekávat před operací?

Kromě samotného chirurgického zásahu do organismu může přispět k dekompenzaci cukrovky i lačnění před zákrokem, změna diety nebo absence pohybu ...

Projevy glaukomu a rizikové faktory pro jeho vznik

Jak jsme uváděli již výše, glaukom v rané fázi nemusí vykazovat žádné příznaky. Proto je v tomto ohledu kladen důraz zejména na včasnou prevenci zahrnující oční kontroly. Projevy zeleného zákalu se pak dělí dle jeho typu na:

  • Zelený zákal s otevřeným úhlem (nitrooční tlak se zvyšuje pomalu, ke ztrátě zraku dochází postupně): zhoršené periferní vidění, občasné výpadky zorného pole, tunelové vidění v pokročilé fázi nemoci.
  • Zelený zákal s uzavřeným úhlem (příznaky se objevují náhle, vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc): intenzivní bolest očí, silné bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, rozmazané vidění, zarudnutí očí.

A jaké jsou rizikové faktory pro rozvoj glaukomu? Je to věk nad 40 let, krátkozrakost (zejména v případě, že vám oční lékař či optik prokázal, že potřebujete silné dioptrie), nedostatečný krevní oběh (primárně opakované hypotenze/nízký krevní tlak v anamnéze) nebo úraz oka v minulosti. Značným rizikem pro rozvoj zeleného zákalu je bezesporu i letitý hůře kompenzovaný diabetes v anamnéze a s ním spojené oční komplikace (degenerace sítnice).

Podle čínského výzkumu, který provedli v roce 2017 vědci Ying-Xi Zhao a Xiang-Wu Chen, mají diabetici zvýšené riziko vzniku zeleného zákalu (s otevřeným úhlem) až o 36 %. Glaukom s uzavřeným úhlem nemá zřejmě s cukrovkou souvislost, tvrdí studie.

Diagnostika i léčba by měla být včasná

V rámci prevence nebo již při podezření na glaukom provádí oční lékař nejčastěji vyšetření očního pozadí, měření nitroočního tlaku a perimetrii (vyšetření zorného pole). Pakliže se zelený zákal prokáže, nutné je začít co nejdříve nitrooční tlak snižovat – pomocí očních kapek. Tato léčba bývá zpravidla celoživotní. K chirurgickému řešení (především laserové operaci) se přistupuje pouze v případě, že léčiva nezabírají tak, jak bylo očekáváno.

Jak snížit riziko glaukomu nebo jiných očních potíží při cukrovce?

A na závěr ještě několik rad pro diabetiky. Chcete své oči udržet zdravé? Pak v rámci prevence korigujte svou glykémii tak, aby byla v mezích normy. Také se vyhýbejte kouření cigaret, cvičte, absolvujte pravidelně oční kontroly a užívejte pravidelně léky na vysoký tlak či oční kapky (jestliže je máte lékařem předepsané).

Zdroj: healthline.com, diabetes.co.uk, zeleny-zakal.cz, ocni-mb.cz

441