Zdravotní sestra může být pro diabetika významnou oporou a hnacím motorem

Zdravotní sestra může být pro diabetika významnou oporou a hnacím motorem
Zdravotní sestra je vlastně pro diabetika vrbou, přítelem a oporou v jednom. Po edukaci by měla ověřovat, zda pacient skutečně porozuměl informacím. Zdroj: Shutterstock

V léčbě diabetu je zrak zacílen zejména na výběr dobrého diabetologa. Avšak neméně důležitá je i přítomnost zdravotní sestry, která může být pacientovi v léčebném režimu jakýmsi opěrným bodem. Je to právě ona, kdo diabetika edukuje o dalším postupu. S ní probíhá ta nejužší komunikace. Víte, co by vám měla tato neocenitelná pravá ruka lékaře poskytnout za informace?

Již dávno prohlásil americký lékař (specializující se na léčbu diabetu) Elliot Proctor Joslin toto: „Diabetik, který toho ví nejvíc, žije nejdéle.“ V jeho slovech byl už tehdy velký kus pravdy. Ostatně tento výrok koresponduje s tím, čeho chtějí dosáhnout odborníci v diabetologii i dnes. Je to dostatečná edukace diabetika a jeho nasměrování k správnému přístupu vůči nemoci.

Pacientské organizace Diaktiv a DiaKar zvou diabetiky II. typu na prodloužený víkendový pobyt v Luhačovicích!

Jaro se kvapem blíží, proč si ho tedy nezpříjemnit novými zážitky a také získáním nových přátel s diabetem? Zjistíte tak, že v boji s nemocí ...

Něco málo o vzdělávání zdravotních sester v diabetologii

V České republice je aktuálně pro zdravotní sestry, které se zajímají nejen o diabetologii, k dispozici specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech. Program zahrnuje celkem 640 hodin praktické i teoretické výuky. Vystudované všeobecné sestry mohou též absolvovat certifikovaný kurz akreditovaný MZČR (Ministerstvem zdravotnictví České republiky), který jim osvětlí základy diabetologie a předá jim poznatky pro správnou edukaci diabetiků.

Informace jsou pro diabetika cenné, ba životně důležité

Lidé s diabetem vyžadují dostatek informací, a to jak směrem k samotné nemoci, tak především vůči léčebnému režimu. Jedině tak lze správně kompenzovat diabetes. Je právě na zdravotnickém personálu, aby pacientovi vše potřebné předal. Diabetolog zpravidla nastaví základní léčbu, řeší akutní i dlouhodobé obtíže a provádí pravidelné kontroly zdravotního stavu. Sestra by zase měla předat či vysvětlit následující:

  • Jak si aplikovat inzulín, nebo kdy užívat perorální antidiabetika.
  • V čem spočívá diabetická dieta.
  • Jakým způsobem si měřit glykémii pomocí glukometru.
  • Jaké jsou příznaky a rizika hypoglykémie nebo hyperglykémie, a jak je řešit.
  • Proč je podstatná i pohybová aktivita.

To vše platí především pro nově diagnostikované diabetiky, ale současně i pro ty, kteří se s nemocí léčí již delší dobu. Dá se říct, že edukace v tomto směru probíhá v podstatě celý život a napomáhá k lepší motivaci nemocného.

Kruhový trénink a jeho benefity (nejen) pro diabetiky

Provozováním kruhového tréninku mohou diabetici zlepšit citlivost na inzulín.  Ke kruhovému tréninku se můžete odhodlat prakticky kdykoliv v ...

Zapomínat by se nemělo ani na psychiku člověka s diabetem

Sestra v diabetologické ambulanci nepůsobí pouze jako prostý teoretik a edukátor. Měla by být zároveň i „psychologem“. Duševní pohoda je totiž velmi důležitou součástí léčebného režimu diabetika. Nezřídka kdy se totiž mohou u pacienta dostavovat pocity beznaděje, smutek, úzkosti, deprese a nedostatek vnitřní síly. Člověk léčící se s cukrovkou by tak neměl váhat a sdělit své obavy zdravotníkovi co nejdříve. Jedině tak lze efektivně pracovat s jeho psychikou. Případně jej lze nasměrovat i k odbornější péči v podobě psychologa, pakliže jsou obtíže vážné.

Svou nezastupitelnou pozici má i skupinová edukace

S postupem času přináší život s diabetem i mnoho dalších otázek, které se týkají zejména intimního života, komplikací onemocnění, fyzické aktivity nebo třeba možného otěhotnění u žen diabetiček. Zdravotní sestra samozřejmě může na dotazy pacienta zodpovědět individuálně, ovšem v těchto případech je velice efektivní i tzv. skupinová edukace, při které se sejde větší množství diabetiků a navzájem si mohou sdělovat své úspěchy, strasti i zkušenosti. To může velmi podpořit a vlít novou energii do žil!

TIP: Skupinovým edukacím se například dlouhodobě věnuje Edukační oddělení Kliniky diabetologie IKEM v Praze.

Zdroj: Mzcr.cz, Pcdef.org, Click2clinic.com, Diab.cz, Florence.cz

447