Zdravotní pojišťovny

.......co nabízejí diabetikům?

Zdravotní pojišťovny

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA


Kód pojišťovny: 111
Počet klientů: 5 914 443

Všeobecná zdravotní pojišťovna připravila pro diabetiky samostatný preventivní program:

• Všem diabetikům, dětem i dospělým, nabízí příspěvek na prevenci zhoršení této nemoci až do výše 500 Kč. Příspěvek je možné využít například na nákup dezinfekčních prostředků k dezinfekci kůže, na doplatek z ceny testovacích proužků, na doplatek při nákupu příslušenství (baterie a zásobníky inzulinu) k inzulinové pumpě, na nákup diagnostických proužků v množství nad rámec hrazené péče, na nákup portu pro aplikaci inzulinu, na nákup odstraňovače náplastí ve formě spreje, na nákup jehel k inzulinovým perům nad rámec hrazené péče nebo na nákup vinutých tampónů. Diabetik se při žádosti o příspěvek musí prokázat průkazkou diabetika nebo vyplněným formulářem o diagnóze.

• Dále poskytuje příspěvek na prevenci kardiovaskulárního onemocnění až do výše 500 Kč. Lze jej použít na úhradu nákladů vynaložených při sestavování jídelníčku, na sportovní prohlídku u lékaře a zejména
na pravidelné pohybové aktivity. U dětí do 18 let a dospělých starších 65 let žádné další podmínky nejsou. Ostatní dospělí však musí doložit, že za uvedené aktivity zaplatili minimálně 1500Kč (může se jednat i o součet několika dokladů). Uhrazena je pak max. 1/3 pojištěncem vynaložených nákladů do max. výše 500Kč.

• Kuřáci mohou využít příspěvek až 2500 korun na odvykání kouření (na nákup léčivých přípravků nebo hrazenou odvykací kůru). Při žádosti o příspěvek je nutné předložit doklad o platbě, který nesmí být starší než 3 měsíce. V rámci Klubu pevného zdraví je možné čerpat slevy na produkty a služby u smluvních partnerů.

Více informací na www.klubpevnehozdravi.cz.

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ

Kód pojišťovny: 207
Počet klientů 2017: 734 000

Letos má pojišťovna přes 50 benefitů na prevenci a péči o zdraví. Velká pozornost je věnována zejména preventivním vyšetřením.

• Za zmínku stojí bezplatné vyšetření v programu STOP infarktu. Nárok na něj mají všichni dospělí ve věku od 30 do 55 let, a to 1x ročně.

• Nejen dospělí, ale také dospívající děti mohou čerpat příspěvek na odvykání kouření v rámci programu STOP kouření až do výše 4000Kč.

Díky věrnostnímu programu Vitakonto mohou pojištěnci získat další příspěvky (v průměru 650 korun ročně) za aktivní přístup ke svému zdraví.

Více informací na www.ozp.cz.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR


Kód pojištovny: 211
Počet klientů: 1 301 335

V jednom kalendářním roce můžete požádat o příspěvek z jednoho programu, a to na jednu položku podle vlastního výběru. Celkem je preventivních programů 11.

• Příspěvek na prevenci civilizačních onemocnění až do výše 400 Kč lze využít například na vyšetření kardiovaskulárních onemocnění.

• Předškolní a školní děti mohou čerpat příspěvek až do výše 600 Kč na senzory na kontinuální měření glukózy (v případě, že je plně hradí pojištěnec) nebo na ozdravný pobyt v přírodě organizovaný
školkou či školou.

• Děti od 3 do 15 let, které mají problémy s nadváhou či obezitou, mohou využít příspěvek až 600 Kč na sestavení jídelníčku výživovým specialistou.

• Senioři nad 65 let si mohou vybrat příspěvek na sportovní aktivity (např. plavání) až do výše 200 Kč, který lze využít i na nákup holí pro nordic walking.

O kterýkoliv příspěvek můžete požádat do tří měsíců od doby, kdy prevenci využijete, a podmínkou žádosti je zřízení tzv. Karty života.

Více informací na www.zpmvcr.cz.

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA


Kód pojišťovny: 205
Počet klientů: 1 240 643

Pojišťovna nabízí v rámci svého preventivního programu Bonus Plus možnost sbírat body a čerpat finanční prostředky až do výše 500 Kč například na péči ve zdravotnickém zařízení nebo na pohybové aktivity. Mimo tento program nabízí každému pojištěnci na rok dalších 1000 korun pro dospělé a 1500 korun pro děti v různých preventivních balíčcích.

• V rámci Balíčku DIA mohou děti čerpat až 500 Kč na prevenci zhoršení diabetu. Využít se dá například na nákup dezinfekčních prostředků k dezinfekci kůže, na doplatek při nákupu testovacích proužků, na doplatek při nákupu příslušenství k inzulinové pumpě, na diagnostické proužky nad rámec hrazeného množství, na dětské edukační jehly i na glukometr.

• Z Balíčku Pohyb můžete získat až 300Kč pro děti na školy a školky v přírodě, letní tábory nebo 500 Kč na plavecké kurzy.

• Dospělí diabetici mohou využít 300korunový příspěvek na vyšetření zrakového nervu v rámci Balíčku Prevence.

• Pro všechny je tu příspěvek na sportovní prohlídku u lékaře v Balíčku Mix.

K žádosti o příspěvek je nutné předložit doklad o úhradě.

Více informací na www.cpzp.cz.

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA


Kód pojišťovny: 201
Počet klientů: 704 716

Vojenská zdravotní pojišťovna má co do složení podobnou nabídku preventivních programů jako v loňském roce. Měnily se pouze některé výše příspěvků a podmínky pro jejich čerpání.

• Malé děti do tří let mohou čerpat příspěvek na kurzy plavání dětí s rodiči do výše 1000 Kč. Podmínkou je, že u VoZP musí být pojištěný i doprovázející rodič.

• Dětem do 6 let věku přispěje pojišťovna až 500 Kč na cvičení rodičů s dětmi.

• Pro starší děti až do 18 let připravila pojišťovna příspěvky 300 Kč ročně na plavání a dalších 300 Kč na léčebný tělocvik a regeneraci (může jít např. o jógu, fitness, spinning, ale také saunu, masáže či
bahenní zábaly).

• Zajímavý je příspěvek s názvem Dětská volba, který umožňuje čerpat 400 Kč na jednu věc ze seznamu. Jednou z položek jsou „Doplňky stravy vztahující se ke zvláštnímu stravovacímu režimu při onemocnění diabetes“. Mohou to být tablety, kapky, čaje, umělá sladidla a další výrobky určené pro diabetiky. Podmínkou žádosti je předložení kopie dokladu o diabetu.

• Sportující děti mohou čerpat příspěvek na sportovní prohlídku do výše 250 Kč.

• Pokud je u VoZP pojištěna celá rodina, mohou děti navíc získat v programu Zdravá rodina příspěvek až 300 Kč na ochranné sportovní pomůcky (1x za tři roky) a všichni členové rodiny pak dalších 400 Kč na léčebný tělocvik a regeneraci (1x ročně).

• Na léčebný tělocvik a regeneraci mají nárok také studenti do 26 let, a to do výše 400 Kč.

Rozhodnete-li se stát členem věrnostního klubu VoZP, můžete si nechat každý rok proplatit část výdajů za zdravotní prevenci (např. na zdravotní pomůcky) v hodnotě 120–150 Kč. S věrnostní kartičkou získáte slevy u smluvních partnerů. Při žádosti o příspěvek nesmí být doklad, o úhradě produktu, starší než 3 měsíce od data úhrady.

Více informací na www.vozp.cz.

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA


Kód pojišťovny: 213
Počet klientů 2017: 433 000

Z balíčků prevence můžete letos u Revírní bratrské pokladny čerpat až 1000Kč. Je na vás, kterou ze jmenovaných aktivit využijete.

• V balíčku Podpora zdraví mohou děti i dospělí s diabetem čerpat max. 300 Kč na nákup sportovní permanentky (plavání, rehabilitační cvičení atd.). Příspěvek je max. ve výši 25 % z ceny permanentky. Jsou-li současně přihlášení k elektronické komunikaci přes „mojeRBP“, mohou si za obdobných podmínek dočerpat dalších 200 Kč.

• Pro děti a mládež od 7 do 18 let s problémy s nadváhou nabízí pojišťovna příspěvek 500 Kč na účast v programu STOB – stop obezitě.

• Dětem i dospělým nabízí pojišťovna příspěvek na sportovní prohlídku do výše 300 Kč.

• Dospělí mohou využít nabídku příspěvku 300 Kč na genetické vyšetření u smluvní laboratoře.

• V rámci balíčku Zdraví ve svých rukou mohou dospělí pojištěnci ve věku 40–60 let čerpat až 500 Kč na komplexní kardiovaskulární a metabolické vyšetření.

Pojišťovna má dlouhodobý zdravotně-preventivní program s názvem Program 90 s cílem, aby se co nejvíce pojištěnců dožilo 90 let. Ti, kteří současně splňují podmínky programu Z90, mohou nad rámec uvedených balíčků získat 500 Kč na aktivity podporující zdraví (např. na nákup doplňků stravy či sportovní aktivity). S věrnostní kartou CARTE můžete čerpat až 30% slevy u smluvních partnerů.

Více informací na www.rbp-zp.cz.

ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA


Kód pojišťovny: 209
Počet klientů: 142 430

Pojišťovna nabízí více než 30 preventivních programů.

• Žáci a studenti od 6 do 20 let mohou žádat o příspěvek na sportovní aktivity nebo sportovní prohlídku až do výše 300 Kč.

• Senioři nad 65 let mohou dostat stejný obnos rovněž na pohybové aktivity nebo prevenci úrazů (helmy, chrániče).

• Za zmínku stojí příspěvek na úhradu plánovaných zákroků, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění a jsou pro pojištěnce šetrnější (bez estetických operací) až do výše 1000 Kč.

• Pojišťovna podporuje také odvykání kouření, a to finančním bonusem až 500 Kč.

• Děti do 19 let trpící nadváhou či obezitou mohou čerpat až 1000 Kč – příspěvek na letní ozdravný pobyt s lékařským dohledem, pokud to doporučí lékař.

Díky programu slev mohou pojištěnci ušetřit u smluvních partnerů pojišťovny.

Více informací na www.zpskoda.cz.

Zobrazit diskuzi
Diskuze k článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x