Zdraví máte ve svých rukou: Jak předejít komplikacím diabetu?

Zdraví máte ve svých rukou: Jak předejít komplikacím diabetu?
Základem prevence komplikací diabetu je udržovat glykémii přibližně v hodnotách mezi 4-10 mmol/l (cílové rozmezí určí individuálně diabetolog), mít krevní tlak do 130/80, cholesterol pod 4,5 mmol/l, denně nachodit 10 tisíc kroků a mít optimální hmotnost. Zdroj: Shutterstock

Vysoká hladina cukru v krvi, která provází onemocnění diabetem, má neblahý vliv na různé orgány v těle. Nejvíce jsou postiženy nervy, ledviny či sítnice oka. Po 20 letech trvání diabetu se s nějakou komplikací setká čtvrtina až polovina diabetiků. Jak mohou lidé s cukrovkou předcházet problémům, které se s jejich nemocí pojí?

Rozvoj komplikací roste ruku v ruce s délkou trvání diabetu. Čím déle je tělo vystaveno vysoké hladině cukru v krvi, tím je větší pravděpodobnost, že se tento fakt začne odrážet na zdravotním stavu organismu. Díky pokrokům současné medicíny lze změny, o nichž pacienti zpočátku ani netuší, naštěstí včas rozpoznat a léčit. Je tedy dobrou zprávou, že pravděpodobnost rozvoje komplikací po 20 letech trvání diabetu u jednotlivých pacientů klesá.


Celkový počet komplikací, s nimiž se diabetologové ve svých ordinacích setkávají, se ovšem naopak navyšuje. „Důvodem je prudký nárůst počtu nově diagnostikovaných diabetiků a pak také prodloužení délky jejich života. V každém dalším roce života pravděpodobnost rozvoje komplikací stoupá,“ vysvětluje MUDr. Marta Klementová, vedoucí lékařka pražského Diabetologického a endokrinologického centra DIAvize. Obecně lze říci, že po 20 letech trvání diabetu je některá z nich přítomna u 25–50 % diabetiků. „Pokud bych měla odhadnout, kolik pacientů ze 100 trpí některou z dlouhodobých komplikací diabetu, nezávisle na typu diabetu a délce jeho trvání, bude to 30 z nich,“ dodává MUDr. Klementová.

Největší strašáci: Diabetická retinopatie, nefropatie a neuropatie

Diabetes mellitus je charakterizovaný zvýšenou hladinou cukru v krvi, a to platí jak u cukrovky 1. typu, tak i u cukrovky 2. typu. Ačkoliv je příčina hyperglykémie u obou typů diabetu odlišná, komplikace jsou stejné. „U pacientů s diabetem mellitem 1. typu se potíže objevují obvykle po 10–15 letech trvání nemoci. U diabetu 2. typu je to velmi individuální. Důvodem je dlouhá doba, po kterou diabetes může být nerozpoznán, protože nemá žádné příznaky. Při záchytu diabetu může být přítomen již několik let, i více než 10, a komplikace zachytíme již při diagnóze,“ popisuje Klementová.

Nejčastěji se diabetologové u svých pacientů setkávají s diabetickou retinopatií, tedy poškozením sítnice oka, nefropatií, která postihuje ledviny, a neuropatií, což je označení pro poruchy periferních nervů. „Počáteční stadia těchto obtíží pacienti vůbec necítí, proto se je snažíme včas odhalit každoročními preventivními vyšetřeními,“ říká MUDr. Klementová. Prevence hraje obrovskou roli, protože ve chvíli, kdy se začne postižení orgánu projevovat příznaky, jedná se většinou již o pokročilé stádium komplikací.

Účinky inzulinu a dalších látek ovlivňujících metabolismus glukózy

Inzulin účinkuje prostřednictvím vazby na vysoce specifický afinní receptor, který aktivuje, čímž je odstartován jeho účinek. Receptor je ...

Základ prevence: Hlídejte si cukr v krvi!

Základem prevence komplikací diabetu je udržovat glykémii přibližně v hodnotách mezi 4-10 mmol/l (cílové rozmezí určí individuálně diabetolog), mít krevní tlak do 130/80, cholesterol pod 4,5 mmol/l, denně nachodit 10 tisíc kroků a mít optimální hmotnost. Aby pacient věděl, jak se mu daří udržovat správnou hladinu cukru v krvi, je důležité ji kontrolovat glukometrem, nebo ideálně pomocí senzoru.


„U pacientů s DM 1. typu se kontroluje kontinuálně, tedy celý den, a u pacientů s DM 2. typu podle intenzity léčby občas. Vidím zde velký přínos možnosti vidět svůj průběh glykémie během dne, pomůže to pochopit princip vzestupu a poklesu glykémie, upravit návyky a vyrovnat hladiny cukru v krvi. A to i u pacientů, kteří nemají nárok na úhradu monitorace pojišťovnou a musí si ji hradit sami. Myslím, že je to nejlepší investice do sebe sama i u dobře zvládnutého diabetu mellitu 2. typu, kdy bude stačit jednou za několik let,“ doporučuje MUDr. Klementová. 

Jak by měl vypadat zdravý jídelníček?

Někdy podceňovanou složkou prevence je skladba jídelníčku. Jak uvádí diabetoložka Klementová, nestačí řešit počet sacharidů a tuků. Tělo potřebuje k prevenci a reparaci poškození dostatek vitamínů, minerálů, stopových prvků, nenasycených mastných kyselin a bílkovin.

Kvalita jednotlivých složek stravy je zásadní. „Typický český jídelníček se skládá často z těch méně kvalitních, hodně zpracovaných a je mistrem v nedostatku vlákniny. Možná je to jeden z hlavních důvodů, proč držíme smutné prvenství v prevalenci diabetu a kolorektálního karcinomu v Evropě?“ myslí si Klementová a doplňuje: „Důležité je také snažit se eliminovat stres, a pokud to nejde, zbavovat se ho pohybem, tak to jde lidskému tělu nejlépe.“

Díky pokrokům medicíny lze problémy odhalit včas

Nedílnou součástí prevence je i pravidelná návštěva diabetologa. Neodsouvejte kontroly ani v případě, že se cítíte dobře a žádné potíže na sebe nepozorujete! Jak již bylo zmíněno, specializovaná vyšetření mohou odhalit počínající zdravotní komplikace a jedině díky včasnému záchytu je lze úspěšně řešit. Vyšetřovací metody jsou stále lepší a moderní medicína dnes rozpozná i nepatrné změny. „Zlepšujeme se pomocí tří taktik: jednak zpřesněním metod, které rozliší i první drobné změny, za druhé tím, že vyšetření bude pro pacienta snadné a dostupné. Co nejvíce preventivních vyšetření se tedy provede přímo v laboratoři při odběru krve před kontrolou, a nebo přímo v ambulanci diabetologa. Jako třetí je zavedení systému v pravidelném diabetologickém screeningu, který by pomáhal hlídat blížící se termín preventivního vyšetření a pacient byl vyšetřen včas,“ vypočítává MUDr. Klementová.


Za největší pokrok za posledních 10 let považuje nahrazení složitého sběru moči ke stanovení ztrát bílkovin při nefropatii za jednoduché vyšetření z ranní moči. Dalším posunem je také snaha zajistit dostupné vyšetření oční sítnice pomocí fotografie hodnocené očním lékařem, tzv. retinofoto a nyní nejmodernější hodnocení této fotografie pomocí softwaru Aireen. Umělá inteligence detekuje případné změny způsobené cukrovkou a umožňuje široce dostupný a přesný screening diabetické retinopatie. Díky Aireen může být běžná prevence diabetické retinopatie prováděna přímo v diabetologické ambulanci. „Pacient tak ušetří spoustu času samostatnou návštěvou očního lékaře. V případě, že Aireen vyhodnotí poškození, je náš pacient celkově vyšetřen na Oční klinice NeoVize,“ nastiňuje běžný postup v praxi Petra Králová z Diabetologického a endokrinologického centra DIAvize.

Selhání nadledvin může zamotat hlavu i zkušeným

Nadledviny jsou dvě, velké několik centimetrů, každá uložena těsně nad ledvinou (viz obrázek). Obaluje je vazivové pouzdro, mají kůru a dřeň. ...

Moderní léky dokážou zastavit či zpomalit rozvoj komplikací

Díky moderní medicíně existují nejen pokročilé nástroje, jak komplikace diabetu zavčasu odhalit, ale také se posunuly možnosti, jak nastalé potíže řešit. „Jsme úspěšnější zejména v prevenci a v léčbě počátečních stádií těchto komplikací, kdy se nám lépe daří rozvoj komplikací zastavit nebo zpomalit. Máme k dispozici moderní léky, ať ve formě tablet, nebo injekcí. Lépe rozumíme mechanismu vzniku komplikací a pomocí edukace dokážeme pacienta poučit, jakým životním stylem bude zhoršení komplikací předcházet,“ vypočítává MUDr. Klementová.

Příznaky, které vás mohou varovat

Na neuropatii může upozornit typické mravenčení chodidel po ulehnutí do postele. U nefropatie pacient nemá šanci ji sám na sobě v časných stádiích rozeznat, je potřeba ji odhalit z laboratorního vyšetření moči a krve. V pokročilých stádiích si může všimnout větší pěnivosti moče a otoků. Ani postižení sítnice není možné dlouho rozeznat, neprovází jej žádné příznaky. Tmavá nebo světlá skvrna v zorném poli, která se může zvětšovat, se opět projeví až při nejpokročilejším stádiu retinopatie. „Až v pozdějších stádiích dochází k poklesu samotného vidění. Může se projevit třeba až po několika letech trvání špatné kompenzace diabetu. To už se ale nedá napravit, pouze zpomalit, a i to je velmi obtížné,“ varuje MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha.

Co by nemělo chybět ve zdravém jídelníčku?

Podle MUDr. Klementové je to:
– 4 plné hrsti zeleniny denně,
– část sacharidů z obilovin nahradit 2 hrstmi ovoce, obojí ideálně čerstvé,
– volit celozrnné varianty obilovin,
– alespoň 3× týdně luštěniny, 2× týdně ryby, masa méně a dát přednost kvalitě před kvantitou, – zařadit za studena lisované rostlinné oleje do studené kuchyně.

Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný text použitý v původním znění se souhlasem autorky MUDr. Marty Klementové

811

Diskuze k článku