Zásady pro sportování při diabetu

Zásady pro sportování při diabetu

Pohybová aktivita je součásti zdravého životního stylu, a to platí zvláště pro diabetiky. Pohyb by měl být každodenní součástí.

Může sportovat každý?

Zahájení cílevědomé a pravidelné sportovní zátěže byste měli konzultovat se svým ošetřujícím diabetologem. Podrobnější zdravotní vyšetření je doporučeno zejména pacientům s diabetem trvajícím více než 10 let a těm, kteří jsou starší 40 let.

Rozhodli jste se cvičit? Skvělé! Máme tu pro vás ještě několik velmi důležitých doporučení, kdy a za jakých podmínek sportovat a kdy se naopak sportu vyhnout.

Kdy necvičit?

1. Necvičit, je-li glykémie > 14mmol/l + ketolátky v moči
Tato situace je signálem, že v těle není dostatečné množství inzulínu (zvýšená tvorba ketolátek) a že při zvýšení fyzické námahy hrozí ketoacidóza. Zde je namístě se cvičení vyhnout.

2. Zvýšená opatrnost, je-li glykémie >17mmol/l, ketolátky v moči nejsou
Jde o situaci, kdy je v těle dostatek inzulinu, aby bylo možno spalovat sacharidy (nejsou ketolátky v moči), hladina glykémie je však relativně vysoká a riziko vzniku ketoacidózy přesto existuje.

Jak minimalizovat riziko hypoglykémie?

1. necvičte do 90 minut po podání inzulinu
V této době koncentrace inzulinu v těle relativně strmě stoupá a riziko eventuelní hypoglykémie je nejvyšší. Vhodné je vyčkat se sportem na větší odstup od podání inzulinu, což je z hlediska „plného žaludku“ i příjemnější.

2. zkontrolujte si glykémii před cvičením
Je namístě vždy, v určitých případech se vyplatí zkontrolovat glykémii 30 minut před začátkem a přímo při začátku k ujištění trendu pohybu glykémie – tj. zda klesá či stoupá. Výsledkem je větší jistota i možnost racionálnějšího postupu.

3. pravidelně monitorujte glykémii během cvičení
Doporučovaná frekvence kontroly glykémií je 30 minut + při každém podezření na hypoglykémii. Pacienti většinou považují toto schéma měření za příliš časté, nicméně vždy je třeba zkontrolovat glykémii alespoň jedenkrát za hodinu.

4. udržujte glykémii nad 5,5 mmol/l
V rámci prevence hypoglykémií je vhodnější udržení spíše nadnormální hladiny glykémie, ze které je eventuelní cesta k hypoglykémií delší než z hodnot obvykle pacientům doporučovaným. Glykémie by se během cvičení měla pohybovat zhruba mezi 6-12 mmol/l, pokud se blíží k hodnotě 5,5 mmol/l, je na místě ji zvýšit přísunem sacharidů.

5. odlišné fyzické aktivity vždy zpočátku monitorujte velmi pečlivě
Každý pravidelně sportující diabetik po určité době získá zkušenost, která mu umožní mírné snížení počtu měření glykémie během pravidelné sportovní aktivity. Při každém novém sportu, zvýšení jeho intenzity či prodloužení jeho trvání nad obvyklou mez doporučujeme opět pečlivě glykémie měřit.

6. doplňujte energii (sacharidy) během fyzické aktivity
K doplnění energie je nutno přistoupit vždy, trvá-li sportovní zátěž déle než 30 minut, zejména má-li vyšší intenzitu. Potřebné množství sacharidů je různé dle typu sportu, ale obecně se pohybuje mezi 20 – 70 g / hodinu. Při rychlejší procházce v terénu to bude cca 20 g / hodinu, bude-li se jednat o chůzi v horském terénu, může dosáhnout i k 40 – 50 g / hodinu. Vždy samozřejmě záleží na intenzitě námahy.

7. mějte možnost okamžité monitorace glykémie a zásobu „sacharidů“
Mít k dispozici glukometr pro vás musí být samozřejmostí, stejně jako zásobu sacharidů k prevenci hypoglykémie.

8. vyhněte se dehydrataci
To platí samozřejmě pro jakéhokoliv sportovce. U diabetiků zvláště pokud kompenzace diabetu není dlouhodobě optimální, může existovat určité míra dehydratace již před započetím sportovního výkonu a k významnějšímu stupni dehydratace může dojít rychleji. Je proto nutné během fyzické aktivity dbát na pravidelný přísun tekutin (á 15 min) k udržení jejich vyrovnané bilance.

9. zvolte optimální místo vpichu inzulinu
Při zvýšení fyzické námahy dochází pravidelně k určitému navýšení rychlosti vstřebávání inzulinu, a to bez ohledu na místo kam je inzulin aplikován. Výraznější je tento nárůst z míst nad většími svalovými skupinami, méně výrazný je z oblasti břicha. Každý sportující diabetik by měl toto mít v patrnosti, a s tímto vědomím místa pro vpich inzulinu vybírat (nejoptimálnější v tomto případě je břicho).

10. pečujte o končetiny
Každá nadprůměrná fyzická aktivita zvyšuje riziko poranění kůže na dolních končetinách, zvláště u pacientů s diabetickou neuropatií. Je proto nutné po každém tréninku nohy pečlivě prohlédnout a eventuelní poranění ošetřit.

Rizikové faktory spojené s diabetem:

  • autonomní neuropatie (postižení vláken inervující orgány – srdce, žaludek, střevo,..)
  • proliferativní retinopatie (fáze retinopatie, kdy se na sítnici objevují nově vytvořené cévky)
  • diabetická nefropatie
  • ischemická choroba srdeční

Při těchto komplikacích a nemocech byste měli sportovat pouze mírně a vždy po předchozí konzultaci s ošetřujícím lékařem.

495

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný