Záludná neuropatie nebolí

Záludná neuropatie nebolí
Kůže se vlivem diabetu stává velmi suchou, může se třepit, vznikají nebezpečné praskliny Zdroj: Shutterstock

Nejčastější chronickou komplikací cukrovky je nezánětlivé poškození periferních nervů známé jako diabetická neuropatie. Pokud se neléčí, může vést až k obávané amputaci nohy nebo méně známým problémům se srdcem.

Diabetická neuropatie zhoršuje kvalitu života diabetika a ohrožuje ho svými komplikacemi. Hlavní příčinou jejího vzniku jsou dlouhodobě zvýšené glykemie (hyperglykemie) při diabetu. Dalšími rizikovými faktory, které ke vzniku neuropatie přispívají, jsou vysoký krevní tlak, dyslipidemie neboli zvýšený cholesterol v krvi, kouření a obezita, délka trvání diabetu i věk nemocného.

„Diabetická neuropatie je jednou z nejzáludnějších komplikací diabetu. Její příznaky jsou většinou nenápadné, důsledky hrozivé. Zkracuje život, je příčinou amputací a také řady dalších komplikací,“ upozorňuje prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, prezident Diabetické asociace České republiky a přednosta Interní kliniky 2. LF UK a Fakultní Nemocnice Motol.

ONEMOCNĚNÍ MNOHA TVÁŘÍ

Diabetická neuropatie postihuje funkci periferních nervů i jejich strukturu. Bývají poškozeny jak samotné nervové buňky, tak obaly nervových vláken. Následkem je zpomalení nervového signálu i urychlení degenerace nervových buněk.

Dva nejčastější typy diabetické neuropatie jsou senzorickomotorická polyneuropatie, která se projevuje nejčastěji na nohou, omezením jejich citlivosti i pohybu, a neuropatie autonomní, která postihuje orgány, které nemáme pod naším přímým dohledem – typické projevy jsou zejména v oblasti srdce.

Údaje o počtu nemocných s diabetickou neuropatií se v literatuře značně liší a pohybují se v rozmezí od 25 do 90 procent diabetiků. Tento rozptyl je dán skutečností, že jak senzorickomotorická, tak autonomní neuropatie se může rozvíjet dlouho bez konkrétních projevů.

PROJEVY DIABETICKÉ NEUROPATIE

Vzhledem k tomu, že toto onemocnění je značně různorodé a postihuje různé části nervového systému, prezentuje se i různými klinickými projevy.

SENZORICKOMOTORICKÁ POLYNEUROPATIE

Je charakterizována pálivými, řezavými a palčivými bolestmi nohou a oblastí nad kotníky, pocitem neklidu v nohou, někdy mravenčením prstů. Bolesti jsou většinou v klidovém stavu a při zátěži se mírní. Často vyžadují léčbu analgetiky (léky proti bolesti) a hypnotiky (léky navozující spánek) a výrazně snižují kvalitu života. Přidává se svalová slabost a zhoršená kloubní pohyblivost nohou, ale i dalších tělesných partií (motorická neuropatie).

Dalším projevem neuropatie je ztráta citlivosti v nohou. Diabetik necítí tlakovou bolest ani bolest při vznikajícím zánětu. Je ohrožen rozvojem hlubokých akutních zánětů až odumíráním tkání (syndrom diabetické nohy).

AUTONOMNÍ NEUROPATIE

Prvními projevy autonomní neuropatie bývá postižení kardiovaskulárního systému. Tato forma je dále provázena zvýšenou tepovou frekvencí v klidovém stavu, poruchami zažívání, nefunkčností močového měchýře, sexuálními dysfunkcemi, pocením po jídle či zmenšením poloměru zornice adaptované na tmu.

Až polovina pacientů s neuropatií však zůstává zcela bez příznaků. Právě ti jsou paradoxně nejvíce ohroženi syndromem diabetické nohy, která může vést k amputacím a zvýšit riziko smrti, protože postihuje i nervový systém řídící funkci srdce. Proto je nutné věnovat vyšetření neuropatie zvláštní péči.

KRÁTKÝ, PŘITOM DRAHOCENNÝ ČAS

Prevencí vzniku a rozvoje diabetické neuropatie je dosažení dobré kompenzace diabetu, tedy udržování hladiny cukru v normě, bez kolísání hodnot v průběhu 24 hodin. Důležitý je také včasný záchyt. To musí provádět pravidelně každý lékař, který se o nemocné s diabetem stará. Vyšetření senzorickomotorické neuropatie v ambulanci diabetologa (internisty, praktického lékaře) zabere jen 15 až 20 minut. Zahrnuje aktivní dotazy, základní klinické vyšetření pomocí ladičky a tzv. monofilamentem a také měření speciálními přístroji. Názornou videonahrávku vyšetření diabetické neuropatie natočila as. MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D., na podiatrické klinice FN Motol.

LÉČBA MÁ JEN OMEZENÉ MOŽNOSTI

Pro úspěšnější léčbu je důležité najít příčinu vzniku diabetické neuropatie, respektive vyloučit jinou příčinu než diabetes mellitus. Neuropatie může vzniknout i jako následek alkoholismu, užívání léků, při nutričních a vitaminových deficitech, onkologickém onemocnění či některých zánětlivých onemocněních (Lymská borelióza).

Léčba neuropatie má jen omezené možnosti, proto je velmi důležitá prevence – včasné odhalení prvních stadií diabetu a jeho důsledná léčba. „Aktivní vyšetřování na přítomnost diabetické neuropatie je kriticky důležité právě proto, že včasné odhalení dává alespoň nějakou možnost zpomalení nebo zastavení jejího průběhu. V pokročilých stadiích je léčba svízelná, prakticky nemožná,“ přiznává prof. Kvapil.

Při léčbě se uplatňují doplňky stravy s vitaminy a minerály, které vyživují nervovou tkáň, a kyselina alfa-lipoová někdy označovaná jako thiooktrová kyselina nebo ALA. Jedná se o univerzální antioxidační látku, která likviduje volné kyslíkové radikály poškozující nervové buňky, napomáhá vytváření buněčných energetických zásob a zmírňuje příznaky periferní neuropatie – pálení, bolesti a sníženou citlivost nohou.

(red.)

3548

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku