-- reklama --

Youth Leadership Camp 2015: Týden s IDF Europe v Holandsku

Youth Leadership Camp 2015:  Týden s IDF Europe v Holandsku

Mezinárodní federace diabetu IDF Europe pořádá každý rok týdenní soustředění pro více než dvacet mladých lidí aktivních v oblasti diabetu. Pátý ročník se konal v olympijském sportovním centru Papendal v holandském Arnhemu.

Druhý týden v červenci se v moderním sportovním areálu setkali lidé s diabetem mezi 18 a 30 lety z dvaceti tří zemí Evropy a okolních zemí, aby si rozšířili své znalosti a dovednosti v oblasti prosazování zájmů lidí s diabetem a získali inspiraci k dalším aktivitám a projektům.
Setkání zahájil současný prezident IDF Europe prof. João Nabais a později se k nám připojila i nastupující prezidentka prof. Şehnaz Karadeniz. Během týdne jsme s nimi a dalšími lektory a mentory absolvovali množství workshopů, seminářů a projektových činností. Pracovní chvilky byly pravidelně střídány řadou sportovních aktivit. Pro skupinku nadšenců se staly tradicí každodenní ranní běhy, případně lehké cvičení venkovního fitness. Druhý den campu jsme vyrazili na výlet po okolí Arnhemu na tradičních holandských kolech, což se ukázalo být velmi odvážnou akcí. Tato kola měla totiž pouze jeden převod, brzdila šlapáním dozadu a udržet na nich rovnováhu byl vskutku heroický výkon.

Lekce volejbalu s olympijským hráčem

Nezapomenutelným zážitkem byla odpolední lekce volejbalu s olympijským hráčem Bas van de Goorem, který žije s diabetem 1. typu již mnoho let. Naučil nás odpalovat míč i pinkat přes síť a v závěru sportovního odpoledne se sám postavil na jednu stranu sítě, aby hrál proti celému týmu lidí s diabetem. S jeho 209 centimetry a profesionální volejbalovou průpravou mu to nečinilo sebemenší problém. Bas od konce své kariéry profesionálního sportovce vede nadaci bas van de goor foundation, která podporuje lidi s diabetem 1. typu v aktivním sportu. Organizuje dobrodružné výpravy pro lidi s diabetem 1. i 2. typu, například na Kilimanjaro či na pohoří v Maroku. Pravidelně se také účastní domácích i zahraničních maratonů.

Návod, jak uskutečnit svůj projekt

V části programu věnované projektovému managementu jsme se zdokonalovali ve vymýšlení, organizaci a vedení projektů. Vyzkoušeli jsme si, jak se plánuje například projekt diatábora, Světového dne diabetu, sportovní aktivity pro diabetiky či politické akce pro změnu legislativy týkající se diabetu. Z mnoha teoretických informací vzniklo několik praktických nápadů na zajímavé národní i nadnárodní projekty, snad
se některé z nich v budoucnu opravdu podaří uskutečnit. Speciální workshop byl věnován spolupráci se zdravotnickým průmyslem. Realizace projektů týkajících se diabetu v dnešní době není možná bez spolupráce s diabetickými organizacemi, odbornými společnostmi, farmaceutickými společnostmi a výrobci zdravotnické techniky. Podporují řadu významných iniciativ a aktivit, jako například humanitární program Life for a Child nebo každoročně pořádaný Světový den diabetu.

Setkání plné zábavy, ale hlavně odhodlání a snahy pomoci

Jedním z cílů setkání bylo se vzájemně dozvědět o aktivitách, které se v jednotlivých zemích v rámci diabetických organizací i mimo ně odehrávají, představit nejzávažnější lokální problémy diabetologické péče a společně hledat nápady, jak je překonat. Diabetické programy z jiných zemí byly pro ostatní účastníky jistě inspirací. Například finský projekt One Life vychází z předpokladu, že každý máme jen jeden život a měli bychom jej tak žít co nejlépe dle svých představ. Motivuje tak k péči o vlastní zdraví a zvyšuje povědomí o možnostech prevence a léčby ve Finsku, které se může chlubit vysokou kvalitou zdravotní péče. Z prezentací ostatních účastníků jsme se dozvěděli, že zatímco ve Slovinsku je hodně pacientů léčeno inzulinovými pumpami a nemají problémy s množstvím proužků do glukometru, v Uzbekistánu je mnohdy složité koupit si inzulin a glukometr si mohou dovolit jen ti bohatí. Na Ukrajině se dokonce i několikrát do roka může stát, že v zemi není dostupný inzulin a pacienti s diabetem 1. typu mezi sebou ze solidarity sdílejí vlastní zásoby. Mezi zastoupenými zeměmi se vyskytovaly veliké rozdíly v péči o diabetes a možnostech léčby, které mají lidé s diabetem v daných zemích k dispozici.

 Snaha o pomoc je všude

Je velmi obdivuhodné, kolik toho mladí lidé s diabetem ve své rodné zemi dokáží vykonat na pomoc lidem s diabetem bez ohledu na to, jak vyspělá daná země je. V Kyrgyzstánu byla například otevřena první školka pro děti s diabetem, kde je zajištěno měření glykemie, píchání inzulinu a správné dávkování jídla. Spolehlivá a kvalitní péče o cukrovku u dětí v předškolních zařízeních je něco, o čem si může řada
vyspělých zemí nechat jen zdát. V Belgii zase z iniciativy členů diabetické asociace vznikla služba na hlídání diabetických dětí mladými lidmi s diabetem, kteří se o ně dokáží po zdravotní stránce spolehlivě postarat.
Rodiče tak mohou nechat své děti u někoho, kdo má s nemocí praktickou zkušenost a ví, jak rozpoznat a vyřešit nebezpečnou hypoglykemii. Ve většině zemí se pořádají diatábory pro děti, adolescenty či dospělé s diabetem a téma jejich přínosu tak jednomyslně rezonovalo mezi všemi účastníky. Koneckonců, i IDF Europe Youth Leadership Camp byl tak trochu diatábor.

Sáhli si na dno, ale také posunuli hranice

Poslední den campu nás čekal náročný bootcamp, který prověřil naši všestrannou fyzickou zdatnost. S deseti- či dvacetikilovým pytlem na zádech jsme v týmech probíhali překážkami, přelézali po provazech, podlézali sítě, dřepovali, klikovali a skákali přes švihadlo. Na vlastním příkladu jsme dokázali, že lidé s diabetem se mohou věnovat jakémukoliv sportu a dosahovat v něm výborných výsledků, umí-li svou cukrovku během sportu a po něm dobře kompenzovat.
IDF Europe Youth Leadership Camp 2015 dal dohromady skupinu mladých lidí s diabetem, kteří spolu zažili nezapomenutelné zážitky a v budoucnu plánují další spolupráci nejen v rámci projektů zvyšujících povědomí o diabetu a jeho problémech. Umožnil jim setkat se s inspirativními pracovníky a dobrovolníky z IDF Europe, kteří jednají za zlepšení situace podmínek a legislativy diabetu zejména na poli Evropské unie. Nabitý týden strávený v Papendalu vedl ke vzniku nových přátelství s lidmi z různých koutů světa, přinesl nové nápady a motivaci pro budoucí dia aktivity. Byl zdrojem poučení, že i v zemích s velmi omezenými zdroji a obrovskými rezervami v diabetologické péči lze zorganizovat skvělé projekty pro lidi s diabetem. Příležitost porovnat rozdíly v péči o diabetes v různých zemích připomněla to, na jak vysoké úrovni je naše česká diabetologická péče, ale také že na ní máme stále co zlepšovat…

K účasti se může přihlásit člověk s diabetem ve věku od 18 do 30 let, který ovládá anglický jazyk, je členem odborné či pacientské diabetické organizace (v ČR jsou členskými organizacemi IDF Česká diabetologická společnost a Svaz diabetiků) a je aktivní v oblasti pořádání aktivit pro lidi s diabetem a zlepšování podmínek péče o diabetes ve své zemi. Součástí přihlášky je stručný přehled dosavadní činnosti a krátký motivační dopis či video.

Home

Klára Picková

360

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku