Vzácné formy diabetu: Co o MODY a LADA možná ještě nevíte?

Vzácné formy diabetu: Co o MODY a LADA možná ještě nevíte?
Zdroj: Shutterstock

Tradičně se diabetes dělí do čtyř skupin: diabetes mellitus 1. typu, diabetes mellitus 2. typu, jiné specifické typy a gestační diabetes. S rozvojem medicíny se však čím dál častěji setkáváme s vzácnými formami diabetu, které tak úplně nespadají ani do jedné ze základních kategorií. Jak se dnes vzácné druhy diagnostikují, čím se léčí a co stojí za jejich vznikem?

Celosvětově se s nějakou formou diabetu léčí 10 % populace.

Diabetes mellitus patří mezi nejčastější chronická onemocnění na světě. V České republice se léčí s různými typy diabetu přibližně jeden milion obyvatel (z toho 6 % všech případů představují diabetici 1. typu, 90 % případů diabetici 2. typu a zbylá 4 % patří jiným a vzácným formám). Bohužel pacientů s tímto onemocněním každým dnem přibývá, a to nejen v České republice, ale také celosvětově.

„Diabetes není stav přechodný. Zvýšené hladiny glykémie vyvolané např. horečnatým onemocněním, operací, nebo nárazovým podáváním některých léků neoznačujeme za diabetes,“ říká ve své práci doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.

Rozdělení do čtyř základních skupin

  • Diabetes mellitus 1. typu (DM1) – u diabetu 1. typu se předpokládá postupný zánik beta-buněk, nejčastěji autoimunitním procesem. Dodnes však není známo, co tělo k takovému procesu vede. DM1 se objevuje u dětí nejpozději do dvou let.
  • Diabetes mellitus 2. typu (DM2) – hlavní příčina spočívá v nedostatečné účinnosti inzulínu ve tkáních, ke které se teprve později připojuje vyčerpání beta-buněk.
  • Jiné specifické typy – do této skupiny patří řada forem diabetu, které také označujeme jako sekundární diabetes – to znamená, že k rozvoji cukrovky dochází v důsledku jiného onemocnění. Typickým příkladem může být diabetes vzniklý jako následek některých chorob pankreatu, dlouhodobé podávání kortikosteroidů apod.
  • Gestační diabetes – neboli těhotenská cukrovka. Vyvolává jí přechodný nárůst inzulínové rezistence a po porodu většinou vymizí. Je záludná v tom, že o ní těhotné neví a nijak se neprojevuje. Hladiny glykémie jsou u gestačního diabetu zvýšené jen mírně, problém tak spočívá v tom, že zvýšená glykémie se přes placentu dostává k dítěti, což vede k jeho nadměrnému růstu a zvýšenému riziku, že z něj v dospělosti bude diabetik.
těhotenství

Riziko gestačního diabetu stoupá s věkem rodičky. | zdroj: Shutterstock


RIZIKO U TĚHOTNÝCH ŽEN: větší riziko gestačního diabetu mají ženy nad třicet let, trpící nadváhou, kuřačky nebo ty, které diabetes mají v rodině. Včasnou diagnózou a správnou kompenzací se hladiny krevního cukru dostanou k normálu (v 90 % případů stačí dostatek pohybu a racionální dieta s vynecháním rychlých cukrů). Pokud glykémie stále stoupají, předepisuje lékař inzulín, který je nutný aplikovat 3x denně před hlavními jídly.


MODY neboli monogenní diabetes

MODY vychází z anglického Maturity Onset Diabetes of the Young. Jak název napovídá, tato vzácná forma diabetu se rozvíjí u dětí a dospívajících – týká se 20 až 30 tisíců dospívajících na našem území. Tato forma je vysoce dědičná, jistota přenosu na děti je více než 50 %. Mutace vyvolávající tuto formu jsou poruchy dvou regulačních systémů beta-buněk ve slinivce. Nejedná se tedy o autoimunitní chorobu jako u DM1 (protilátky napadající vlastní orgány a tkáně jako u DM1 diabetici s MODY nemají). Na druhou stranu diabetici s touto vzácnou formou bývají štíhlí, netrpí inzulínovou rezistencí, nemají zvýšenou hladinu krevních tuků a vylučuje se přítomnost metabolického syndromu, takže nespadají ani do skupiny DM2.

Diagnostika a projevy: Variant MODY je až 13 různých druhů s různými závažnostmi a projevy – od mírných hyperglykémií, kdy pacient nevyžaduje léčbu (MODY 2), až po variantu, která se projevuje stejně jako DM1 a je nutné léčit pacienta inzulínem. U nemocného je tato forma zachycena náhodně, většinou při preventivním nebo předoperačním vyšetření. Onemocnění se nedá předcházet, ale kvůli výskytu v rodině ji lze včas odhalit a monitorovat.

Burnout syndrom aneb Když se diabetes stává dlouhodobě stresorem

Diabetický burnout syndrom postihuje 98 % diabetiků. K zvládnutí jakékoliv chronické nemoci patří většinou nějaká pravidelná rutina a celá ...

LADA neboli opožděná cukrovka

LADA vychází z anglického Latent Autoimmune Diabetes in the Adults. Tato varianta je dnes již vnímána jako podtyp DM1, která se na rozdíl od klasické cukrovky objevuje až v dospělosti. Vzniká přitom stejně, imunitní systém ničí buňky, které by jinak tvořily inzulín. Ke ztrátě beta-buněk však dochází postupně, proto se tato varianta vyvíjí roky a v prvopočátku může být chybně diagnostikována jako DM2 (léčba tabletami prvních šest měsíců většinou zabírá).

Diagnostika a projevy: To, že diabetik trpí LADA formou, stanoví až krevní testy. Dodnes není jasné, proč LADA u dospělých vzniká. Jediným vodítkem bývá autoimunitní zánět. Už z prvotních příznaků je velmi dobře rozpoznatelná, tj. nemocný trpí vysokou žízní, často močí, ztrácí hmotnost a je velmi unavený. Léčba spočívá, stejně jako u DM1, v doživotní aplikaci inzulínu.

„10 až 20 % nově diagnostikovaných diabetiků 2. typu má ve skutečnosti vzácnou formu LADA,“ píše ve své práci doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

Pár slov závěrem

Formy diabetu LADA a MODY jsou stále častější a možná je v budoucnu už nebude nazývat vzácnými. Stanovení správné diagnózy je však naprosto zásadní k zahájení adekvátní terapie a prevenci pozdních komplikací diabetu. S onemocněním diabetu, ať už v jakékoliv formě, se v naší civilizované společnosti potýká stále větší procento mladých lidí. Zdravý životní styl a konzumace nutričně vyvážených potravin bez rychlých cukrů je jediným přístupem, jak některým formám diabetu předcházet.

Zdroje: freestylelibre.cz, cukrovka.cz, medicinapropraxi.cz

3420

Diskuze k článku