-- reklama --

Výzkum umělé slinivky vedený českým vědcem zachraňuje životy diabetiků 2. typu

Výzkum umělé slinivky vedený českým vědcem zachraňuje životy diabetiků 2. typu
Současné systémy HCL jsou nejmodernější metodou léčbu diabetu, nejsou však schopny plně kompenzovat nepřesnosti Zdroj: Shutterstock

Diabetici 1. typu mohou využívat systému umělé slinivky pro kontinuální monitoring glykémie již mnoho let. Díky novému výzkumu britských vědců z Univerzity v Cambridge se k nim nyní mohou řadit i lidé s cukrovkou 2. typu, jimž umělá slinivka pomáhá především při závažnějších zdravotních komplikacích, například při selhání ledvin. Britský výzkum vedený již skoro dvě desetiletí českým profesorem Romanem Hovorkou tak zaznamenává další úspěch na poli výzkumu tzv. hybridní smyčky.

Umělá slinivka je označení technologie, která využívá podkožního implantátu pro nepřetržité monitorování hladiny krevní glukózy, jejíž hodnota je následně zaslána do pumpy, která spočítá množství inzulínu potřebné k udržení optimální glykémie. Aplikace vytvořená vědci z Univerzity v Cambridge navíc umožňuje okamžité sledování glykémie a zadávání množství snědených sacharidů, s nímž systém dále pracuje. Technologie umělé slinivky je též známá pod označením hybridní smyčka, protože představuje uzavřený okruh mezi krví, monitorem a inzulínovou pumpou.

Prvotní umělá slinivka zabírala celou místnost

Původ technologie sahá již do sedmdesátých let, kdy byl ve Velké Británii vytvořen prototyp velikosti jedné místnosti, který byl schopen dodávat inzulín automaticky dle hladiny krevní glukózy. Přístroj se zpočátku využíval pouze pro diabetiky 1. typu při operacích nebo porodu. „Jedinou“ nevýhodou bylo, že pacient musel být v době léčby přítomen na nemocničním lůžku a důkladně připojen k přístroji.

Britští vědci pod českým vedením vytvořili moderní verzi umělé slinivky

Vědecký pokrok se v této oblasti odebírá skutečně závratnou rychlostí a v roce 2014 byla britskými vědci vytvořena kompaktní verze umělé slinivky, která značně usnadnila život diabetikům 1. typu. Výzkum zahájil známý český vědec, prof. Roman Hovorka, který ze svého původního povolání matematika a informatika přešel do role experta v oblasti metabolických poruch a už skoro 20 let vede diabetologický tým na Univerzitě v Cambridge. Výzkum vedoucí k tomuto objevu ukázal, že lidé využívající umělou slinivku si dokázali udržet optimální glykémii o 13,5 % delší čas než diabetici, kteří si aplikovali inzulín klasickou metodou. Dále měli znatelně nižší hladiny glykémie v noci bez vyššího výskytu hypoglykemických stavů.

Mark Wareham, jeden z účastníků britského výzkumu, se léčí s cukrovkou 1. typu již 27 let. O účasti v měsíčním výzkumu umělé slinivky říká: „Celý měsíc jsem se cítil jako na dovolené. To, že jsem se každé ráno budil s optimální hladinou glukózy pro mě bylo zcela nové a dalo mi to pocit jistoty, který jsem při využívání klasické pumpy nikdy neměl.“

Britové jsou velmi otevření financování výzkumů na poli diabetu

Ve Velké Británii se s diabetem 1. typu léčí přes 400 000 pacientů. Po 100 letech od prvních aplikací inzulínu pro léčbu cukrovky se na světlo světa dostal systém umělé slinivky, který je stále předmětem výzkumu britské vědecké skupiny. National Institute for Health and Care Excellence (NICE) doporučil, že by každý Brit s cukrovkou 1. typu měl mít přístup k technologii umělé slinivky. Výzkum prof. Hovorky je již mnoho let financován hlavní britskou diabetickou asociací Diabetes UK.

Čeští vědci objevili možný lék na diabetes 2. typu zvaný MitoTam. Poradí si i s rakovinou

Současné způsoby léčby diabetu 2. typu nepřináší vždy kýžené výsledky. Užívané léky mají mnoho vedlejších účinků a aplikace inzulínu komplikuje ...

Umělá slinivka nyní pomáhá i diabetikům 2. typu

Nový výzkum vedený prof. Hovorkou postupně ukazuje, že systém umělé slinivky lze využít i u složitějších případů diabetu 2. typu. Pilotní výzkum ukončený v roce 2018 prokázal, že diabetici 2. typu, kteří byli hospitalizováni z důvodu přidružených komplikací, jako je například selhání ledvin, vykazovali o 25 % delší dobu optimální glykémie v porovnání s pacienty na injekční inzulínové terapii. Výskyt hypoglykémie byl u těchto skupin srovnatelný.

Vyvíjený systém dvojité hybridní smyčky dodává hormony inzulín i glukagon

Výzkum britských vědců se nyní kromě aplikace hybridní smyčky u diabetu 2. typu zabývá automatickým dávkováním glukagonu. Jeho přísun má zásadní význam pro předcházení stavu hypoglykémie, protože zvyšuje hladinu krevního cukru. Kontrola glykémie by tak byla ještě přesnější a účelnější. Prvotní, doposud nepublikované studie ukazují, že využití dvojitého hormonálního systému (inzulín a glukagon) umožňuje dosáhnout ještě delších období optimální glykémie.

Systém umělé slinivky je zcela automatický až na fakt, že je stále nutné manuálně zadávat prostřednictvím aplikace množství zkonzumovaných sacharidů. V současnosti britský vědecký tým pracuje na technologii, jak tento nedostatek odstranit, a umělou slinivku převést do zcela automatického režimu. Každodenní život diabetika 1. typu by se tak velice přiblížil životu zdravého člověka.

Zdroj: diabetes.org.uk, cam.ac.uk, nice.org.uk, link.springer.com

1247

Diskuze k článku