Vychází nová kniha profesorky Jirkovské o edukaci diabetiků

Vychází nová kniha profesorky Jirkovské o edukaci diabetiků

V pátek 8. prosince byla slavnostně pokřtěna nová kniha paní profesorky Alexandry Jirkovské "Skupinová edukace diabetiků. Jak na to...". Křest proběhl stylově během programu workshopu Skupinové edukace v pražském hotelu Olšanka.

Při křtu byla zveřejněna zajímavá statistika. Co myslíte, kolik informací si diabetik zapamatuje z edukace? Odpověď záleží na tom, o jakou formu edukace se jedná.

  • pacienti, kteří si přečtou informaci např. na letáčku v čekárně si zapamatují 10 % z toho, co četli
  • pacienti, kteří informaci získají pouze poslechem, si mohou odnést až 20 % z předaných informací
  • pacienti, kteří soustředěně sledují pokyny edukační sestry – pohledem i poslechem, ale přitom zůstávají pasivní, získají 30 % informací
  • aktivní pacienti, kteří se nejen dívají a poslouchají, ale o tématech s edukátorem i diskutují, vytěží z edukace až 50 % informací
  • a nakonec aktivní pacienti, kteří se účastní skupinové edukace, kde informace získávají sledováním, nasloucháním i diskuzí s ostatními účastníky si mohou domů odnést až 70% informací

Ukazuje se tedy, že účinek skupinové edukace je podstatně vyšší, než běžné edukace v ordinaci lékaře nebo různých edukačních přednášek.

Kniha: „Skupinová edukace diabetiků. Jak na to…“

Autory nové publikace jsou kromě prof. MUDr. Alexandry Jirkovské, CSc. také diabetoložka as. MUDr. Jarmila Jirkovská, edukační sestry Bc. Kateřina Čechová a Bc. Vladimíra Havlová a další odborníci. Jejich záměrem bylo provést čtenáře edukačním procesem od obecných základů až po zcela konkrétní doporučení do praxe, se zaměřením na edukaci skupinovou. V léčbě diabetu je edukace jedním ze základních pilířů léčby. A tak, i když jde současná medicína dopředu mílovými kroky, základ zůstává stabilní. Je jím právě nenahraditelná osobní interakce mezi pacienty a zdravotníky, která je mnohem víc, než jen pouhé předávání informací. V knize najdete kapitoly o komunikaci, edukaci i psychologii, doprovázené bohatou obrazovou dokumentací. Vydalo ji nakladatelství Geum.

Motto: Celek je více, než pouhý součet jeho částí. Skupina je více, než součet jednotlivých členů.

Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
je přední osobností v oboru diabetologie a vnitřního lékařství a uznávaným odborníkem v podiatrii nejen v České republice, ale i v Evropské diabetologické společnosti. Byla zvolena do výboru European Foot Study Group. Vedle systematické práce v podiatrii se zasloužila i o praktickou realizaci edukací v diabetologii a dietoterapii. Pravidelně publikuje v předních zahraničních časopisech a je autorkou či spoluautorkou řady knih z oboru diabetologie pro lékaře i pacienty. Prof. Jirkovská neúnavně přednáší zejména na postgraduálních akcích, seminářích, symposiích i předatestačních kursech. Založila a vede českou podiatrickou školu, v níž vychovala a vychovává úspěšně i nadále doktorandy. Je současně výborným klinickým pracovníkem, neúnavně se věnuje i klinické činnosti na klinice diabetologie v IKEM. A v neposlední řadě je členkou redakční rady časopisu DIAstyl.

442

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku