-- reklama --

Vše o inzulinu: skladování, aplikace, místa vpichu

Vše o inzulinu: skladování, aplikace, místa vpichu

Všechny buňky těla, kromě centrálního nervového systému, potřebují ke svému řádnému fungování inzulin. Inzulin je hormon, který vytváří beta buňky slinivky. Tvorba inzulinu se řídí podle glykémie.

Jak funguje inzulin v lidském těle?

Správně fungující beta buňky dokážou reagovat ihned jakmile je zaregistrováno zvýšení glykémie. Když glykémie stoupá, dojde ke zvýšení produkce inzulínu, aby se mohla glukóza z krve uložit do zásob. Určité množství inzulínu vytvářejí beta buňky stále. Tento produkovaný inzulín slouží k tomu, aby do buněk mohla vstupovat glukóza.

Kdo potřebuje inzulin dodávat?

Inzulin kontroluje hladinu glukózy v těle a zajišťuje její řádné hospodaření v organismu. Pokud nejsou schopny beta buňky řádně tvořit a dodávat inzulin ve správném množství a poměru, je třeba jim pomoci. Ne všichni diabetici potřebují inzulin. Inzulin pomocí inzulinového pera nebo inzulinové pumpy si musí aplikovat diabetici 1. typu, kterým slinivka již neprodukuje žádný inzulin. Diabetici 2. typu nejsou ve většině případů na inzulinu závislí.

V jaké formě se inzulin vyrábí?

Inzulin je chemická látka bílkovinné povahy. Pokud se bílkovina polkne ústy, vlivem trávicích šťáv se v trávicím ústrojí rozkládá na malé části, a tyto malé části se z tenkého střeva vstřebávají do krve. Pokud by tedy byl inzulin v podobě tablet nebo kapek neměl by pro organismus žádný přínos. Trávicí šťávy by jej sice rozložili, ale do krve by se vstřebávaly jen jeho zbytky.
Aby byl inzulin účinný je třeba ho tedy dodat do těla přímo, tj. ne přes trávicí ústrojí. Proto je inzulin podáván v injekcích.

Správná aplikace inzulinu

Mějte na paměti, že dávkování musí být přesné. Pokud po aplikaci inzulinu vyteče z místa vpichu tekutina připomínající inzulin, neaplikujte znovu dávku. Pokud byste aplikovali méně nebo více, mohli byste se dostat do hypoglykémie nebo hyperglykémie.

Při aplikaci inzulinu se věnujte:
a) místu, kam injekci pícháte
b) dodržování odstupu mezi aplikací inzulinu a konzumaci jídla

Jaká jsou doporučená místa pro vpich?

  • Z různých míst se inzulin vstřebává do krve různou rychlostí, a tak také záleží na prokrvení jednotlivých části. Místa vpichu měnte! Při aplikaci do stejného místa může dojít ke změně v podkoží a rychlost vstřebávání se může měnit.
  • Ráno, kdy je třeba inzulinu co nejvíce lze doporučit aplikaci do břicha. Před spaním z důvodu pomalého vstřebávání hýždě.
  • Nejrychlejší vstřebávání je na břiše, poté paže, stehna a nejpomaleji se vstřebává z hýždí.

Jak inzulin skladovat?

Aby nedošlo k znehodnocení, je nutno dodržovat následující pravidla:

  • Skladovat inzulin v chladničce při teplotě 2 – 8 C nebo trvale přechovávat při pokojové teplotě. Skladování v pokojové teplotě nesmí být delší než 6 týdnů.
  • Inzulin nesmí projít mrazem. Přemrzlý Inzulin nelze již použít.
  • Inzulin nesmí být vystaven přímému slunci, nesmí dojít k přehřátí (slunce inzulín postupně rozkládá).
  • Hodiny trvalého otřásání mohou vést ke shlukování nebo vytvoření bílé vrstvy na vnitřní straně ampule. Takovýto inzulin již nelze použít!

Základní informace najdete vždy v příbalovém letáku.

6908

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku