Vitamín D pomáhá v boji proti COVID-19

Britští vědci zkoumali vztah mezi množstvím vitamínu D v organismu a komplikovaným průběhem onemocnění COVID-19. Na základě svého pozorování, zatím nepodloženého studiemi, dospěli k závěru, že vitamín D je při zvládání nového typu koronaviru velmi prospěšný a doporučují proto zdržovat se více na slunci nebo užívat vhodné doplňky stravy.

Vitamín D pomáhá v boji proti COVID-19

Vědci zjistili, že počet úmrtí v souvislosti s COVID-19 byl výrazně nižší v těch zemích, kde mají lidé v organismu dostatek vitaminu D. Jedná se například o Norsko, Finsko a Dánsko, tedy země, kde lidé jedí pravidelně ryby, které jsou důležitým zdrojem vitamínu D. Překvapivé je zjištění, že obyvatelé zemí jako je Španělsko a Itálie, u kterých byla zaznamenána vysoká úmrtnost na COVID-19, trpí velmi často nedostatkem vitamínu D, a to i navzdory jejich zeměpisné poloze.

Profesorka Rose Anne Kenny z Trinity College uvedla: „Nedostatek vitaminu D je běžnou komplikací u starších osob, u osob trpících obezitou či u osob s diabetem. Zatímco v současné době neexistují žádné výsledky z randomizovaných kontrolovaných studií, které by přesvědčivě dokázaly, že vitamin D příznivě ovlivňuje zvládání nemoci COVID-19, existují silné nepřímé důkazy o souvislostech mezi vitamínem D a závažností nemoci způsobené novým typem koronaviru. “ Je proto vhodné pravidelně doplňovat do organismu vitamin D, a to zejména v zimním období, kdy si jej organismus nevytváří sám ze slunce. Vitamín D mimo jiné podporuje správnou imunitní funkci organismu.

Zdroj: diabetes.co.uk

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný