Ve kterém kraji se objevuje diabetes nejčastěji?

Ve kterém kraji se objevuje diabetes nejčastěji?

Podle dat z Národního registru hrazených zdravotních služeb žije v České republice statisticky 9 402 diabetiků na každých 100 000 obyvatel. Zajímalo nás, zda se liší četnost případů diabetu v jednotlivých krajích a zda je rozdíl např. mezi Prahou a moravskými regiony s rozdílným životním prostředím.

Nejvyšší výskyt případů diabetu vzhledem k počtu obyvatel je v Královéhradeckém, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Hlavní město Praha je na tom překvapivě nejlépe, a to i po provedení věkové standardizace. Vysvětlení nabídl prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, přednosta Interní kliniky Fakultní nemocnice Motol v Praze: „Velice pravděpodobně tyto výsledky souvisí s příjmovými vrstvami obyvatelstva, tedy s prostředím, ve kterém lidé žijí.“ Přesné počty najdete v následující tabulce:

POČET OSOB S DM V PŘEPOČTU NA 100 000 OBYVATEL DANÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj 10 076 9 606*
Moravskoslezský kraj 10 042 9 970*
Ústecký kraj 10 008 10 228*
Kraj Vysočina 9 951 9 715*
Olomoucký kraj 9 940 9 719*
Zlínský kraj 9 775 9 452*
Pardubický kraj 9 773 9 665*
Jihočeský kraj 9 742 9 566*
Plzeňský kraj 9 604 9 412*
Karlovarský kraj 9 526 9 399*
Středočeský kraj 9 197 9 717*
Jihomoravský kraj 9 048 8 996*
Liberecký kraj 8 790 8 852*
Hlavní město Praha 7 603 7 785*
Česká republika 9 402 9 402*

Zdroj dat: Národní registr hrazených zdravotních služeb 2017. Jedná se o předběžnou analýzu. Celkový počet pacientů se záznamem potvrzujícím diabetes v roce 2017 byl 995 613. Bydliště nebylo uvedeno (nebo bylo mimo ČR) u 2 352 pacientů (0,2 %).

* Věkově standardizovaná hodnota zohledňuje rozdíly ve věkové struktuře obyvatel jednotlivých krajů, tj. udává teoretický počet případů na 100 000 obyvatel daného kraje v situaci, kdy je věková struktura obyvatel všech krajů shodná. Za referenční populaci je zde považována celá České republika.

 

 

106

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný