V Belgii najeli na e-recepty. Lékaři nad 62 let je používat nemusí.

V Belgii najeli na e-recepty. Lékaři nad 62 let je používat nemusí.

Začátkem června se sešli praktičtí lékaři ze 62 evropských zemí v Praze, aby společně prodiskutovali prevenci, e-health, obezitu, vakcinaci, ale i stav a vliv praktického lékařství na podobu zdravotnictví. Mluvilo se i o zkušenostech s e-recepty.

Praktičtí lékaři i zástupci národních odborných organizací se sjeli na Valné shromáždění Evropské unie praktických lékařů – UEMO (European Union of GeneralPractitioners/Family Physicians), aby se navzájem inspirovali tím, co u nich funguje, či právě naopak. Tyto zkušenosti pak přenášejí do svých domovských zemí i
směrem do Evropské unie s návrhy k nápravě.

V Evropě se průměrný věk praktika pohybuje kolem 54 let

„Přesně v den zahájení sjezdu, 1. června, začala v Belgii platit povinnost eReceptu. Na rozdíl od nás jej ale nemusí používat lékaři nad 62 let věku, což mi přijde moudré, zvlášť ve světle toho, že v Evropě se průměrný věk praktika pohybuje kolem 54 let,“ uvádí MUDr. Petr Šubrt, místopředseda Sdružení praktických lékařů a koordinátor pražského setkání UEMO.

Dánští praktici mají skvěle vybavené ordinace

Z Dánska by se zase podle něj všechny země mohly inspirovat, co se elektronizace zdravotnictví týče. „Řada českých praktických lékařů má ve srovnání se zahraničními protějšky kvalitně vybavené ordinace přístrojovou technikou, zejména POCT – Point of care testing, která jim umožňuje změřit CRP, INR, vitalitu plic či natočit EKG. To rozhodně není v ostatních zemí vždy obvyklé,“ doplňuje MUDr. Šubrt s tím, že na tom je vidět pozitivní vliv a motivace soukromého zdravotnictví.

Nejen v Itálii jsou praktičtí lékaři považováni za druhořadé

Jedním z ožehavých problémů, který lékaři na UEMO již léta marně řeší, je snaha prosadit v zemích jako jsou Velká Británie, Itálie, Rakousko či Belgie uznání všeobecného lékařství jako samostatné specializace, srovnatelné s ostatními obory. „Pocit druhořadosti praktiků je tísnivý – to platí nejvíce v Itálii. Veškeré snažení je zatím marné. Znepokojuje nás zejména fakt, že například zahraniční absolvent lékařské fakulty ve Velké Británii řeší po návratu uznání diplomu ze země, kde VPL není uznanou specializací,“ doplňuje MUDr. Šubrt.

572

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku