Účinky inzulinu a dalších látek ovlivňujících metabolismus glukózy

Účinky inzulinu a dalších látek ovlivňujících metabolismus glukózy
Nedostatek inzulinu v dětském věku může být příčinou selhání tělesného růstu a vývoje. Zdroj: Shutterstock

Proč je pro naše tělo důležitý inzulin? Jde o velmi důležitý hormon, který napomáhá především růstu a obnově těla, působí na látkovou přeměnu cukrů, tuků i bílkovin a nejen to. Jeho nejznámějším účinkem je působení na hladinu krevního cukru. Právě proto nesmí chybět ani přebývat. V článku naleznete základní informace o účincích inzulínu a dalších látek ovlivňujících látkovou přeměnu (metabolismus) glukózy a jejich praktickém využití.

Inzulin účinkuje prostřednictvím vazby na vysoce specifický afinní receptor, který aktivuje, čímž je odstartován jeho účinek. Receptor je lokalizován na buněčných membránách mnoha typů buněk v těle. Genetická informace pro tvorbu receptoru je zakódována na chromozomu 19. Receptor tvoří dvě alfa a dvě beta vazebné podjednotky a obsahuje substance IRS (Insulin receptor substance) 1 až 4. Delece, geneticky podmíněná ztráta genetické informace k tvorbě receptorových substancí, může způsobit poruchu přenosu signálu účinku inzulínu, a tím být příčinou vzniku diabetes mellitus.

Záhadný receptor pro inzulin

Receptor pro inzulin patří do skupiny tyrozinkinázových receptorů, podobně jako velký počet receptorů pro růstové faktory.  Příkladem je receptor pro IGF – 1 (Insulin like growth factor 1, insulinu podobný růstový faktor 1). IGF – 1 vzniká v játrech působením růstového hormonu a zajišťuje správný tělesný růst a vývoj jedince. Příbuznost receptorů vysvětluje silné růstové účinky inzulinu. Nedostatek inzulinu v dětském věku může být příčinou selhání tělesného růstu a vývoje. Sledování růstu a vývoje dítěte s diabetem je proto velmi důležité. Patří do základních klinických ukazatelů, které jsou v diabetologických ordinacích pravidelně sledovány.

Reflexní terapie nohou: Pojďte s námi porozumět řeči vašich chodidel

Reflexní zóny se využívají nejen při cílené terapii již vzniklých potíží, ale i jako diagnostika celkového zdravotního stavu a prevence řady ...

Proč cukrovka vlastně vzniká?

Na vzniku cukrovky 2. typu se podílí rezistence na inzulin. Rezistence znamená snížení účinku inzulinu, kterou může způsobit právě porucha receptoru pro inzulin. Rezistence je především v kosterních svalech, tukové tkáni a játrech. Rizikový je hlavně tzv. abdominální (břišní) typ obezity. Rezistenci na inzulin mohou také vyvolávat geneticky podmíněné mutace (změny genetické informace v genech), které vedou k nesprávné struktuře a funkci inzulinových receptorů.

Vzácně také tvorba autoprotilátek namířených proti různým strukturám receptoru pro inzulin může způsobovat poškození jeho funkce a také diabetes mellitus.

Jak účinkuje inzulin na látkovou přeměnu

  • Inzulin řídí přenos molekul glukózy do buněk.

Dosud je izolováno nejméně 5 typů přenašečů (transportérů). Dlouhodobě vysoká koncentrace inzulinu v mimobuněčném prostoru vede k tzv. down – regulaci buněčných receptorů pro inzulin, které se „internalizují, tj. dostávají do nitra buněk. Buněčné membrány tudíž obsahují receptorů menší množství, tím je k dispozici i méně přenašečů signálu (informace) účinku inzulínu. Tímto mechanismem je řízen biologický účinek, přenos (transportu) glukózy do buněk, velmi citlivě.

Z praxe víme, že dlouhodobě nadměrná koncentrace inzulinu v krvi způsobuje problémy přímo, např. hypoglykémii, ale také nepřímo, snížením účinnosti aplikovaného inzulinu.

  • Inzulin také tlumí tvorbu glukózy v játrech (glukoneogenezu).

Nedostatek účinku inzulinu při diabetes mellitus způsobuje oslabení tohoto tlumení a vede k hyperglykémii. U diabetu zvýšení glykémie určuje zejména přívod sacharidů v potravě, který na potlačení produkce glukózy v játrech není závislý.

  • V játrech inzulín tlumí tvorbu ketolátek (ketogenezi).

Je-li jeho účinek nedostatečný, vzniká ketolátek nadbytek, což způsobuje ketoacidózu (nadměrné okyselení vnitřního prostředí organizmu). Souhrnně najdete všechny účinky v tabulce.

Tabulka: Účinky inzulínu na látkovou přeměnu (metabolismus) | zdroj: se souhlasem autora MUDr. Jaroslava Škvora, CSc.

Metformin, který léčí

Skutečný mechanismus účinku metforminu není dosud zcela objasněn. Snižuje tvorbu glukózy (glukoneogenezu) v játrech a tím i hladinu glukózy v krvi. U cukrovky 2. typu je stále lékem první volby samostatně nebo v kombinaci s inzulínem, u cukrovky 1. typu v některých případech pomůže při málo úspěšné léčbě inzulínem situaci zlepšit.

Rozhovor se sportovkyní Annou Fernstädtovou: „S cukrovkou na olympiádě – Komplikace, která mě posunula dál“

Aničko, uváděla jste, že jste na olympiádě zbytečně nechtěla riskovat výkyvy glykemií, a proto jste tam jedla více méně ta samá jídla. Porušila ...

Poznejte také SGLT – inhibitory

Jejich účinek spočívá v podpoře renální glukosurie (vyloučování glukózy ledvinami) tím, že inhibují, tlumí Sodium-Glucose-Cotrasporter 2 (SGLT-2). Tento transportér (přenašeč) způsobuje v ledvinách 90 % zpětné absorpce glukózy z moči do krve. Proto organismus ledvinami přefiltrovanou glukózu močí neztrácí. SGLT inhibitory jsou využívány u dospělých u cukrovky 2. i 1. typu a první zkušenosti jsou získávány i u děti. Rizikem jsou infekce močových cest a genitálu vzhledem k zvýšenému množství glukózy v moči a tzv. euglykemická ketoacidóza, tj. ketoacidóza i při nezvýšených hodnotách glykémie. Pokud je těmto komplikacím věnována patřičná pozornost (např. měřením hladiny ketolátek v krvi), je obvykle riziko v praxi únosné.

Článek podává přehled o účincích inzulínu a dalších látkách, ovlivňující látkovou přeměnu glukózy. Zda a jak je můžete využít, dozvíte se nejlépe ve svých diabetologických ordinacích.

medailonek

medailonek MUDr. Jaroslava Škvora, CSc. | zdroj: časopis DIAstyl, užito se svolením

Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný text použitý v původním znění se souhlasem autora MUDr. Jaroslava Škvora, CSc. 

 

8941

Diskuze k článku